22 / 02 / 2024

Elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi dilekçesi!

Elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi dilekçesi!

Elbirliği mülkiyetine sahip olan bir mirasçı elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesini bir dilekçe ile mahkemeden isteyebiliyor. Peki, elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi dilekçesi nasıl yazılır?

Referans Pendik: ilk adımda başlayan masalElbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi dilekçesi!

Medeni Kanun gereğince elbirliği mülkiyetine sahip olan bir mirasçı, terekeye dahil malların tamamı veya bir kısmı üzerindeki elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi isteminde bulunabiliyor. 


Bu istem bir dilekçe ile Sulh Hukuk Mahkemesine yapılıyor. Peki, Elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi dilekçesi nasıl yazılır? Elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi dilekçesi örneği aşağıda yer alıyor.


Sulh hâkimi, diğer mirasçılara çağrıda bulunarak belirleyeceği süre içinde varsa itirazlarını bildirmeye davet ediyor.


Elbirliği mülkiyetinin devamını haklı kılacak bir itiraz ileri sürülmediği veya mirasçılardan biri belirlenen süre içinde paylaşma davası açmadığı takdirde, istem konusu mal üzerindeki elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesine karar veriliyor.


Terekeye dahil diğer hakların ve alacakların paylar oranında bölünmesi hususunda da yukarıdaki hükümler uygulanıyor.


Elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi dava dilekçesi..


.........… HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

 

 

DAVACILAR   : 

1-

2-

 

VEKİLİ     :

 

DAVALI     :

 

KONU       : Taşınmazdaki iştirak halinin müşterek mülkiyete dönüştürülmesi isteminden ibarettir.

 

AÇIKLAMALAR                 :

 

1- Müşterek muris (…) …/…/…tarihinde ölmüş olup geriye mirasçıları olarak müvekkil  davacılar ile davalı diğer çocuğu …’yi bırakmıştır. Veraset ilamını ekte sunuyoruz.

 

2- Murisin … parselinde kayıtlı bir taşınmazı mevcuttur. Anılan taşınmazdaki mevcut iştirak halindeki mülkiyeti müşterek mülkiyete çevirmek için davalıya başvurmuşsak da talebimiz davalı tarafından reddedilmiştir. Davalı haklı bir sebep olmaksızın iştirak halindeki mülkiyeti müşterek mülkiyete çevirmemektedir.

 

3- Söz konusu iştirak halindeki mülkiyetin verasetteki payların tapuya işlenmesi suretiyle müşterek mülkiyete çevrilebilmesi için iş bu davayı açma zorunluluğu doğmuştur.

 

HUKUKİ NEDENLER        : MK, HUMK ve diğer yasal nedenler.

 

HUKUKİ DELİLLER          : Tapu kayıtları, veraset ilamı, nüfus kayıtları ve diğer yasal deliller.

 

SONUÇ VE İSTEM             : Açıkladığımız nedenlerle tapunun … parselinde müşterek muris (…) adına kayıtlı taşınmazdaki iştirak halinde mülkiyetin ekteki veraset ilamında yazılı payların davacı müvekkiller adına tapuya tescili suretiyle müşterek mülkiyete dönüştürülmesini saygıyla müvekkiller adına  arz ve talep ederiz. …/…/…

 

Davacı Vekili

Av.


Elbirliği mülkiyeti ortaklığın giderilmesi!


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com


Geri Dön