03 / 03 / 2024

Elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi!

Elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi!

Miras açıldığında mirasçıların miras malları üzerindeki ortaklıkları elbirliği mülkiyeti olarak tanımlanıyor. Mirasçılar elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi için kararı oybirliği ile verirler. El birliği mülkiyetinin esasları haberimizde
Elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi!


Miras açıldığında mirasçıların miras malları üzerindeki ortaklıkları elbirliği mülkiyeti olarak tanımlanıyor. Eski medeni kanunumuzda buna iştirak halinde mülkiyet deniyordu. Bu durumdaki mirasçılar terekeye ait bütün haklar üzerinde birlikte tasarruf edebiliyorlar. El birliği mülkiyeti, Türk Medeni Kanunu madde 701 hükümlerine göre kanun veya kanunda öngörülen sözleşmeler uyarınca oluşan topluluk dolayısıyla ortaklarının her birinin hakkının ortaklığa giren malların tamamına yaygın olan mülkiyet türüdür.


El birliği mülkiyetinin esasları aşağıdaki gibi düzenlenmiştir:

- Ortakların hakları ve yükümlülükleri, topluluğu doğuran kanun veya sözleşme hükümleri ile belirleniyor.

- Kanunda veya sözleşmede aksine bir hüküm bulunmadıkça, gerek yönetim, gerek tasarruf işlemleri için ortakların oybirliğiyle karar vermeleri gerekiyor.

- Sözleşmeden doğan topluluk devam ettiği sürece, paylaşma yapılamıyor ve bir pay üzerinde tasarrufta bulunulamıyor.

- Ortaklardan her biri, topluluğa giren hakların korunmasını sağlayabiliyor. Bu korumadan da bütün ortaklar yararlanıyor.


Bu hükümlerden de anlaşılacağı üzere elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi için oy birliğinin olması gerekiyor. Bununla birlikte maliklerin tasarruf hakkı da önemli ölçüde kısıtlanmış oluyor. Yükümlülükler kanunla belirlendiği için değiştirilmesi de mümkün olmuyor. Bu nedenle miras paylaşım sözleşmesiyle mirasçılar, tereke mallarının tamamı veya bir kısmı üzerindeki elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesini miras payları oranında kabul edebilirler.Miras ne demektir?
İştirak halinde mülkiyet nedir?
Elbirliği mülkiyeti ne demektir?
Miras taksim sözleşmesinin iptali!
Miras taksim sözleşmesinin geçerliliği!
Miras payı üzerinde sözleşme!Nagihan AKDAŞ/Emlakkulisi.comGeri Dön