24 / 04 / 2024

Elektrik Kesinti Endeksi yüzde 11,33 azaldı!

Elektrik Kesinti Endeksi yüzde 11,33 azaldı!

2015/Haziran dönemine ilişkin Elektrik Kesinti Endeksi (EKE)’ni açıklayan Tüketici Birliği Federasyonu Elektrik Kesinti Endeksi (EKE) Çalışma Grubu Başkanı Jale Yanılmaz; “kamuoyu kesintilerin gerçek nedenini merak ediyor” dedi.2015/Haziran dönemine ilişkin Elektrik Kesinti Endeksi (EKE)’ni açıklayan Tüketici Birliği Federasyonu Elektrik Kesinti Endeksi (EKE) Çalışma Grubu Başkanı Jale Yanılmaz; “kamuoyu kesintilerin gerçek nedenini merak ediyor” dedi.

 

Tüketici Birliği Federasyonu Elektrik Kesinti Endeksi (EKE) Çalışma Grubu Başkanı Jale Yanılmaz konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştır:

 

Elektrik enerjisi hizmetinin sunumundaki artan kalitesizlik ve istikrarsızlığa dikkat çekmek amacıyla Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) tarafından 2015/Mart ayından bu yana, ‘Elektrik Kesinti Endeksi (EKE)’ oluşturulmakta ve kamuoyuna açıklanmaktadır.

 

Elektrik Kesinti Endeksi (EKE) Genel Bilgiler:

 

-Elektrik Dağıtım Firmaları, 21.12.2012 tarihli Elektrik Dağıtımı ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliği’nin 3/e. maddesi ve 24.01.2015 tarihli Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği’nin 9. maddesi gereğince, yapılması planlanan kesintilerini en az kırksekiz saat öncesinden nihai tüketicilere duyurmak zorundadırlar.

Endeks hesaplamasında elektrik dağıtım firmaları tarafından bu düzenleme gereğince duyurulan planlı kesintiler dikkate alınmakta olup planlama dışı, arıza ve benzeri nedenlerle gerçekleşen kesintiler endekse dahil edilmemiştir.

 

-Elektrik Kesinti Endeksi (EKE) Çalışma Grubu tarafından, elektrik dağıtım firmalarının “planlı kesintiler” olarak kamuoyuna duyurduğu bilgiler her gün taranmakta ve veri tabanına işlenmektedir.

 

-Veriler; her ayın 11. günü ve 21. günü, on günlük dönem verileri olarak ve her ayın son günü, aylık veriler oluşturulmakta ve kamuoyuna açıklanmıştır.

Endeks çalışmasında gelinen aşama nedeniyle bundan sonra sadece aylık veriler kamuoyuna açıklanacaktır.

 

-Elektrik Kesinti Endeksi (EKE)’nin oluşturulmaya başlandığı 2015/Mart ayı verisi olan 50.016,0 saat kesinti süresinin endeks karşılığı 100 olup sonraki aylara ilişkin kesinti süreleri bu endekse eklenmekte veya eksiltilmektedir.

-Elektrik Kesinti Endeksi (EKE); Jale Yanılmaz (Tüketici Güvenliği Derneği Yönetim Kurulu üyesi/Elektrik Kesinti Endeksi (EKE) Çalışma Grubu Başkanı), Nihat Altay (Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkanı/Elektrik Kesinti Endeksi (EKE) Çalışma Grubu Üyesi), Enver Aytaç (Siirt İli Tüketiciyi Koruma Derneği Genel Başkanı/Elektrik Kesinti Endeksi (EKE) Çalışma Grubu Üyesi), Ebrar Kıymet Özgüney (TBM Tüketici Başvuru Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi/Elektrik Kesinti Endeksi (EKE) Çalışma Grubu Üyesi) ‘den oluşan Çalışma Grubu tarafından hazırlanmaktadır.

 

Elektrik Kesinti Endeksi (EKE) 2015/Haziran Dönemine İlişkin Veriler

 

2015/Haziran döneminde,

2015/Mart dönemine göre % 12,72 artış, 2015/Nisan dönemine göre % 402 artış,

2015/Mayıs dönemine göre % 11,33 azalma gerçekleşmiştir.

 

-Toplam olarak 224,181,5 saat elektrik kesintisi gerçekleşmiştir.

Elektrik Kesinti Endeksi (EKE)’nin oluşturulmaya başlandığı 2015/Mart döneminden bu yana; dört aylık dönemde toplam olarak 224.181,5 saat elektrik kesintisi gerçekleşmiş, başka bir deyişle yaklaşık olarak; 9340 gün/312 ay/26 yıl süre ile elektrik kesintisi yaşanmıştır.

 

-Kamuoyu elektrik kesintilerinin gerçek nedenini bilmek istiyor.

Elektrik Kesinti Endeksi (EKE)’nin oluşturulmaya başlandığı 2015/Mart ayından bu yana gerçekleşen elektrik kesintilerindeki yoğunluk kamuoyunu endişelendirmekte ve planlı olduğu bilinen bu kesintilerin gerçek nedeninin kamuoyu ile paylaşılmasını beklemektedir. Elektrik dağıtım firmaları tarafından bu bilgilere erişimin sağlanmaması durumunda, Tüketici Birliği Federasyonu başta EPDK olmak üzere ilgili kamu otoritelerinden bu bilgilerin açıklanması isteminde bulunacaktır.


Geri Dön