02 / 03 / 2024

Elektronik Beton İzleme Sistemi 432 bin 797 yapıda kullanıldı! İnşaat betonunda çipli takip dönemi!

Elektronik Beton İzleme Sistemi 432 bin 797 yapıda kullanıldı! İnşaat betonunda çipli takip dönemi!

Beton kalitesinin çip yardımıyla elektronik ortamda denetlenmesi için oluşturulan ve teknolojik altyapısını AselsanNET'in oluşturduğu Elektronik Beton İzleme Sistemi, 432 bin 797 yapıda kullanıldı. İşte sistem ile ilgili detaylar...Güvenli binalar ve kentler hayata geçirilmesi amacıyla çip yardımıyla elektronik ortamda denetlenmesi amacıyla geliştirilen Elektronik Beton İzleme Sistemi'nin (EBİS), 433 bin yapıda kullanıldığı belirtildi. 

2018 yılında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tatrafından sistemin geliştirilmesi için Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile işbirliği protokolü imzalandı. 

Elektronik Beton İzleme Sistemi 432 bin 797 yapıda kullanıldı! İnşaat betonunda çipli takip dönemi!

Elektronik Beton İzleme Sistemi projesi ile Bakanlığın denetim konusundaki bilgi birikimi ve Başkanlığın izleme ve güvenlik konularına ilişkin deneyimleri birleştirilerek, yapılarda kullanılan betonun denetiminin daha sağlıklı ve güvenilir şekilde yapılması hedeflendi. Bu şekilde epremlere karşı daha güvenli yapılar, kaliteli ve yaşanabilir kentler hazırlama hedefine ulaşılmasına bir adım daha yakınlaşılmış olundu. 

Başkanlık tarafından sistemin kurulması ve proje kapsamında tüm hizmetlerin sunulması içiçn SELSAN iştiraki AselsanNET'e görev verildi. 

AselsanNET saha çalışmaları yaparak sektör analizi ve proje fizibilite çalışmalarını sürdürdü. Yazılım ve donanım ihtiyaçları kapsamında beton kırım cihazı, el terminali ve beton etiketleri "nesnelerin interneti (Internet of Things-IoT)" platformuna/teknolojisine uygun olarak tasarlandı ve sahada teste tabi tutuldu. Ayrıca, AselsanNET tarafından laboratuvarlardan alınan verilerin saklanması için eri merkezi ve felaket kurtarma merkezi kuruldu ve 7/24 hizmet sunan bir çağrı merkezi sistemi hayata geçirildi. 

Elektronik Beton İzleme Sistemi 432 bin 797 yapıda kullanıldı! İnşaat betonunda çipli takip dönemi!

Sistem altyapısı hazırlandıktan sonra ardından ülke genelinde Bakanlığa bağlı laboratuvarlara eğitim organizasyonu gerçekleştirilerek sistem ile ilgili tüm bilgiler aktarıldı.

Proje çerçevesinde EBİS Merkezi İzleme Yazılımı ve Mobil İletişim Altyapısı ile tüm sistem bileşenleri nesnelerin interneti teknolojisi ile geliştirilerek bağlantılı iletişim ağı hazırlandı. 

Beton etiketleri, beton kırım cihazları, Radyo Frekansı ile Tanımlama Teknolojisi (RFID) el terminalleri, kür havuzları ve beton mikserlerinden servis sağlayıcı aracılığıyla elde edilen veriler sistem kullanılarak işleniyor ve standartlaştırıldıktan sonra Bakanlığa sunuluyor.

AselsanNET yazılım ve donanım sağlayıcılığına k olarak Bakanlığın belirlemiş olduğu laboratuvarlara bakım-onarım, kalibrasyon, keşif, cihaz tedariki, kurulum ve teknik destek hizmetlerini de sunuyor. ynı zamanda sahadan alınan geri bildirimler ile yazılım ve donanım geliştirme sürecii de sürdürüyor. 

Bu sistem ile inşaat betonuna ilişkin çok yönlü denetim yapılmış oluyor. Beton numunesinin hangi mikserden alındığı, hangi laboratuvara gittiği, kürlenme durumları  gibi numunenin her aşaması RFID teknolojisi ile takip ediliyor ve izleniyor. 

Söz konusu sistem bugüne kadar 432 bin 797 yapıda kullanıldı ve yüzde 99'un üzerinde doğruluk oranıyla çalışan sistem sayesinde betondaki hata, kayıp ve kaçak oranları sıfıra yakın seviyeye düşürüldü. 

Elektronik Beton İzleme Sistemi 432 bin 797 yapıda kullanıldı! İnşaat betonunda çipli takip dönemi!

EBİS ile yapı projesinde ifade edilen beton sınıfına ve standartlara uygunluğun belirlenmesi ve beton dökümü sırasında görevlilerin, görevlerini yerine getirip getirmediklerinin kontrolü gerçekleştiriliyor. 

Sistem sayesinde, hangi inşaatta hangi sınıf betonun kullanıldığı, bu betonun hangi beton mikserinden, hangi gün ve saatte alındığı, deneyler için kaç numune hazırlandığı, deneylerin hangi laboratuvarda kim tarafından yapıldığı, beton dökümüne yapı denetim görevlilerinin katılıp katılmadığı, numunelerin ilgili standardında tespit edilen sürelerde şantiye mahallinde ve kür havuzunda uygun koşullarda bekletilip bekletilmediği denetlenebiliyor.

Yapılarda kullanılan betonların RFID sayesinde kimlik kazanmasına imkan tanınırken, manipülasyona engel olacak şekilde  tasarlanmış beton test cihazları ile laboratuvar deneyleri de EBİS çerçevesinde gerçekleştiriliyor. 


Ev alıyorum derken, dert almayın! Uyanık kiracılara dikkat!

Aile ve Gençlik Fonu 7 soruda tüm detaylarıyla! Yeni evleneceklere faizsiz 150 bin TL kredi Resmi Gazete'de yayımlandı!

Ticari emlak piyasasında batık krediler sorun yaratıyor! Birçok sektör etkilenecek!


Geri Dön