29 / 02 / 2024

Emlak Konut GYO bilanço ve özet finansal tablosu!

 Emlak Konut GYO bilanço ve özet finansal tablosu!

Emlak Konut GYO'nun özet finansal tablosu ve bilançosu açıklandı...Finansal Tablo Türü Konsolide OlmayanKonsolide Olmayan

Dönem 30.09.201231.12.2011

Raporlama Birimi Bin TLBin TL

   

V A R L I K L A R  

DÖNEN VARLIKLAR 3.210.6013.138.317

Nakit ve Benzerleri4632.220773.831

Finansal Yatırımlar 312.152572.370

Ticari Alacaklar6283.330366.374

Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar  

Diğer Alacaklar7469.684468.476

Stoklar  

Arsa ve Konut Stokları81.347.656797.366

Canlı Varlıklar  

Diğer Dönen Varlıklar 165.559159.900

   

(Ara Toplam)  

   

Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar  

   

DURAN VARLIKLAR 4.436.0804.375.932

Ticari Alacaklar61.035.908782.625

Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar  

Diğer Alacaklar7427178

Finansal Yatırımlar  

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar  

Canlı Varlıklar  

Arsa ve Konut Stokları83.392.5093.581.644

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 3.1975.449

Maddi Duran Varlıklar 3.6555.965

Maddi Olmayan Duran Varlıklar 38471

Şerefiye  

Ertelenmiş Vergi Varlığı  

Diğer Duran Varlıklar  

TOPLAM VARLIKLAR 7.646.6817.514.249

   

K A Y N A K L A R  

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.893.2422.782.854

Finansal Borçlar5175.453185.552

Diğer Finansal Yükümlülükler  

Ticari Borçlar6225.415316.320

Diğer Borçlar7713.406692.866

Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar  

Devlet Teşvik ve Yardımları  

Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü  

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar 2.6322.224

Borç Karşılıkları959.51751.690

Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.716.8191.534.202

   

(Ara Toplam)  

   

Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler  

   

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 807.489928.492

Finansal Borçlar5794.000914.000

Diğer Finansal Yükümlülükler  

Ticari Borçlar69.52610.714

Diğer Borçlar  

Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar  

Devlet Teşvik ve Yardımları  

Borç Karşılıkları  

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar 2.4602.188

Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü  

Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 1.5031.590

Ö Z K A Y N A K L A R 3.945.9503.802.903

ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 3.945.9503.802.903

Ödenmiş Sermaye102.500.0002.500.000

Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)  

Hisse Senedi İhraç Pirimleri10426.989426.989

Değer Artış Fonları  

Yabancı Para Çevrim Farkları  

Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10169.810149.199

Geçmiş Yıllar Kar/Zararları10587.531498.393

Net Dönem Karı/Zararı 261.620228.322

AZINLIK PAYLARI  

TOPLAM KAYNAKLAR 7.646.6817.514.249


Emlak Konut GYO özet finansal tablosu için tıklayın


Geri Dön