24 / 04 / 2024

Emlak Konut'tan Özyapı'ya ihaleye katılma yasağı

Emlak Konut'tan Özyapı'ya ihaleye katılma yasağı

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'na göre Özyapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile ortağı Özcan Yalçınkaya'ya ihalelere katılma yasağı getirdi. 

 

Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı. Duyuruya göre, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından yapılan ihaleye katılan İzmit Ticaret Odasına kayıtlı şirket ihalelerden men edildi. Söz konusu şirket, 2 yıl süreyle yapılacak olan ihalelere katılamayacak.

4734-4735 Sayılı Kamu İhale Kanunu, ''Yasak fiil veya davranışları'' düzenliyor. Söz konusu maddede, mevzuata aykırı davranışlardan bazıları şöyle sıralanıyor: Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.

İsteklileri tereddüte düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak. Sahte belge veya teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek. Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek.''


Geri Dön