25 / 06 / 2024

Emlak vergileri kimlere iade edilir?

Emlak vergileri kimlere iade edilir?

Emlak vergisinde vergi mükellefi olup, emlak vergisini ödeyen kimi taşınmaz mal sahiplerine ödedikleri ücretler geri iade ediliyor. Peki, emlak vergileri kimlere iade edilir? Emlak vergileri neden iade edilir?Emlak vergileri kimlere iade edilir?

1319 sayılı Kanun hükümlerine göre Türkiye sınırları içinde bulunan binalar ile tüm arsa ve araziler emlak vergisine tabi tutuluyor. Verginin mükellefi; Bina veya arazinin maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa bina veya arazide malik gibi tasarruf edenler oluyor.


Bir bina veya arazide paylı mülkiyet halinde malik olanlar hisseleri oranında mükelleftirler. Elbirliği mülkiyette ise malikler vergiden müteselsilen sorumludurlar. 


Vergi mükellefi olup, emlak vergisini ödeyen kimi taşınmaz mal sahiplerine ödedikleri ücretler geri iade ediliyor. Peki, emlak vergileri kimlere iade edilir? Emlak vergileri neden iade edilir?


Emlak vergileri iade

6360 sayılı kanun gereğince, ilçe belediyesine bağlanacak köylerde 5 yıl süreyle emlak vergisi alınmıyor. Bu sürenin başlangıcı ise 2014 yılı kabul ediliyor. Böylece bu zaman dilimi içinde ödenen emlak vergileri, taşınmaz mal sahiplerine iade ediliyor.


6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hükmü;

 

"İlçe belediyesine bağlanacak köylerde; Emlak vergisi 5 yıl süreyle alınmayacak, bu sürenin başlangıcı, 30 Mart 2014 tarihi olacaktır.


Yine mahalleye dönüşecek köylerde 5 yıl süreyle içme ve kullanma suları için alınacak ücret, en düşük tarifenin yüzde 25’ini geçmeyecek şekilde belirlenecektir. Bu hüküm, görev ve sorumluluk alanları daha önce genişletilen büyükşehirlerde bulunan köylerde yaşayanlara da uygulanacaktır." 


20 soruda emlak vergisi!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com
Geri Dön