17 / 06 / 2024

Emlak vergisi nedir kimler ne zaman öderler?

Emlak vergisi nedir kimler ne zaman öderler?

Emlak vergisinde mükellefiyeti belirleyici unsurlar ve muafiyet koşulları ile ödeme şekilleri 1319 sayılı kanun kapsamında açıklanıyor. Peki, emlak vergisi nedir kimler ne zaman öderler? İşte vergi ödemeleri..Emlak vergisi nedir kimler ne zaman öderler?

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu gereğince bina ve arazi sahipleri her sene emlak vergisi ödemek ile mükellef oluyor. Vergide mükellefiyeti belirleyici unsurlar ve muafiyet koşulları ile ödeme şekilleri kanun kapsamında açıklanıyor.


Peki, emlak vergisi nedir? Emlak vergisini kimler öder? Emlak vergisi nasıl ödenir? Emlak vergisi ne zaman ödenir?


Emlak vergisi nedir?

Türkiye sınırları içinde bulunan binalar 1319 sayılı Kanun hükümlerine göre Bina Vergisine tabidir. Aynı zamanda Türkiye sınırları içinde bulunan tüm arsa ve araziler yine bu kanun hükümlerine göre arazi vergisine tabi tutuluyor.


Emlak vergisini kimler öder?

Bina Vergisini, binanın maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa binaya malik gibi tasarruf edenler öder. Bir binaya paylı mülkiyet halinde malik olanlar, hisseleri oranında mükelleftirler. Elbirliği mülkiyette malikler vergiden müteselsilen sorumlu olurlar.


Arazi Vergisini, arazinin maliki, varsa intifa hakkı sahibi her ikisi de yoksa araziye malik gibi tasarruf edenler öder. Bir araziye paylı mülkiyet halinde malik olanlar, hisseleri oranında mükelleftirler. Elbirliği mülkiyette malikler vergiden müteselsilen sorumlu olurlar.


Mülkiyeti ihtilaflı bulunan arazi için mutasarrıfı bulunmıyan kişiler tarafından ödenen Arazi Vergileri ihtilafın ödeme yapan aleyhine sonuçlanması halinde ihtilafla ilgili bulunanların karar tarihinden itibaren bir yıl içerisinde başvurmaları şartiyle kendilerine ret ve iade olunur.


Emlak vergisi nasıl ödenir?

Emlak vergisi için ödenecek bedel, taşınmaz malın değeri ve emlak vergisi oranının hesaplanması ile bulunuyor. Emlak vergisi aynı zamanda büyükşehir belediyelerinde yüzde 100 zamlı olarak uygulanıyor.


Konutların vergi oranı büyükşehir sınırlarında binde 2; büyükşehir olmayan yerlerde ise binde 1 olarak hesaplanıyor. İşyeri, dükkan emlak vergisi oranı büyükşehirde binde 4, büyükşehir olmayan belediyede ise binde 2 olarak uygulanıyor.


Arsa ve arazilerde ise vergi oranları şu şekilde; Büyükşehirdeki bir arazinin vergi oranı binde 2, büyükşehirde olmayan bir arazinin vergi oranı binde 1; Büyükşehirdeki bir arsanın vergi oranı binde 6, büyükşehirde olmayan bir arsanın vergi oranı binde 3 oranı ile vergi hesabı yapılıyor.


Emlak vergisi ne zaman ödenir?

Emlak vergisi, senede iki eşit taksit halinde ödeniyor. Vergi ödemeleri taşınmaz malın bağlı olduğu belediyeye yapılıyor. İlk taksit ödemeleri Mart, Nisan ve Mayıs ayında yapılan verginin ikinci taksiti Kasım ayı içerisinde ödeniyor.
Konut inşaat maliyetleri!

Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.comGeri Dön