19 / 06 / 2024

Esenler Oruçreis 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği askıya çıktı!

Esenler Oruçreis 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği askıya çıktı!

İstanbul İli Esenler İlçesi Oruçreis Mahallesi 777 ada 16 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli NİP ve 1/1000 ölçekli UİP ve Oruçreis Mahallesi Riskli Alan ve Gecekondu Bölgesinin Bir Bölümüne İlişkin 1/5000 ölçekli NİP ve 1/1000 ölçekli UİP Değişikliği askıya çıktı.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 17.12.2020 tarihli ve 268473 sayılı yazısı ile; İstanbul İli, Esenler İlçesi, Oruçreis Mahallesi, 777 ada 16 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile Oruçreis Mahallesi Riskli Alan ve Gecekondu Önleme Bölgesine ilişkin 1/5000 Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 97 (ğ) bendi ile 6306 sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliği hükümleri uyarınca NİP-34634415 ve UİP-34240171 plan işlem numaraları ile 17.12.2020 tarihinde onaylandığı bildirildi.

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 07.01.2021 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı.

İmar planı için tıklayın


Geri Dön