20 / 06 / 2024

Eskişehir Büyükşehir Belediyesinden satılık 5 arsa!

Eskişehir Büyükşehir Belediyesinden satılık 5 arsa!

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Daire Başkanlığı Odunpazarındaki 5 arsayı satmak üzere ihale düzenledi. Arsaların yüzölçümleri 2 bin 274 metrekare ile 13 bin 573 metrekare arasında dağılıyorEskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Daire Başkanlığı Odunpazarındaki 5 arsayı satmak üzere ihale düzenledi. Kullanım alanları 2 bin 274 metrekare ile 13 bin 573 metrekare arasında dağılan arsalar için 286 bin TL ile 1 milyon 695 bin TL arasında değişen tahmini fiyatlar belirlendi. Geçici teminatları 8 bin 580 TL ile 50 bin 850 TL arasında değişen rakamların istediği ihale, 10 Ağustos 2011 tarihinde belediye binasında gerçekleştirilecek.

İhale hakkında detaylı bilgiler:

TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satın Alma Dairesi Başkanlığından:
Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait aşağıda ada, parsel, m2si, cinsi, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve ihale saati yazılı olan taşınmazların satılması işi ihaleye konmuştur.

M2si, cinsi Muhammen
Bedeli Geçici
Teminatı İhale Tarihi
ve Saati Şartname
Bedeli İhale Usulü
Odunpazarı İlçesi Sultandere Köyü 276 ada, 1 nolu parselde kayıtlı 13.573,00-m2 arsa. 1.695.000,00-TL 50.850,00-TL 10/8/2011
14:00 100,00-TL 2886 D.İ.K. 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü
Odunpazarı İlçesi Sultandere Köyü 280 ada, 2 nolu parselde kayıtlı 3.696,50- m2 arsa. 461.000,00-TL 13.830,00-TL 10/8/2011
14:20 50,00-TL 2886 D.İ.K. 45 maddesine göre açık arttırma usulü
Odunpazarı İlçesi Sultandere Köyü 281 ada, 2 nolu parselde kayıtlı 6.600,00- m2 arsa. 823.000,00-TL 24.690,00-TL 10/8/2011
14:30 50,00-TL 2886 D.İ.K. 45 maddesine göre açık arttırma usulü
Odunpazarı İlçesi Sultandere Köyü 299 ada, 1 nolu parselde kayıtlı 2.295,00- m2 arsa. 286.000,00-TL 8.580,00-TL 10/8/2011
14:40 50,00-TL 2886 D.İ.K. 45 maddesine göre açık arttırma usulü
Odunpazarı İlçesi Sultandere Köyü 315 ada, 3 nolu parselde kayıtlı 2.274,75- m2 arsa. 426.000,00-TL 12.780,00-TL 10/8/2011
14:50 50,00-TL 2886 D.İ.K. 45 maddesine göre açık arttırma usulü

İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde Büyükşehir Belediye Encümenince, encümen toplantı salonunda yapılacaktır.
İhale şartnameleri ihale tarihine kadar mesai saatleri içinde Büyükşehir Belediyesi Satın Alma Dairesi Başkanlığında görülebilir, yukarıda belirtilen bedel karşılığında aynı adresten satın alınabilir.
İhaleye katılabilmek için isteklilerin:
Tebligat adresi(gerçek kişi ise kanuni ikametgh belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi (aslını ihale anında ibraz edecektir), tüzel kişi Oda kayıt belgesi ), Şartname alındı makbuzu,
Gerçek kişilerin T.C. kimlik numaralarını ve noter tasdikli imza sirkülerini,
Tüzel kişi ise vergi kimlik numaralarını, noter tasdikli yetki belgelerini ve imza sirkülerini, Vekaleten katılanların vekaletnamesi ile noter tasdikli imza sirküleri ile,
Yukarıda belirtilen miktarda geçici teminat mektubu ile şartnamesinde öngörülen diğer belgeleri ile birlikte, kapalı teklif usulüne göre yapılan ihaleye katılacak olanların hazırlanan kapalı teklif zarflarını ihale tarih ve saatinden önce Yazı İşleri Şube Müdürlüğüne teslim etmeleri, diğer ihalelere katılacakların istenilen belgelerle birlikte ihale tarih ve saatinde encümen toplantı salonunda hazır olmaları
İlan olunur.
6032/1-1

Detaylı bilgi için tıklayın

 

 

 


Hüseyin Belibağlı/Emlakkulisi.com


Geri Dön