21 / 06 / 2024

Eskişehir'de 3 milyon 691 bin TL'ye satılık 5 arsa!

Eskişehir'de 3 milyon 691 bin TL'ye satılık 5 arsa!

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir İli, Odunpazarı İlçesi, Sultandere Köyü, 276 ada, 1 ve 2 nolu parselleri, 281 ada, 2 nolu parseli, 299 ada, 1 nolu parseli ve 315 ada 3 nolu parselde yer alan toplam 5 arsayı satışa sunuyorEskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen ilan şu şekilde;

T.C. ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SATIN ALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait aşağıda ada, parsel, m2'si, cinsi, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve ihale saati yazılı olan taşınmazların satılması işi ihaleye konmuştur.

M2' si. cinsi - Muhammen Bedeli - Geçici Teminatı - İhale Tarihi ve Saati - Şartname Bedeli

Odunpazarı ilçesi Sultandere Köyü 276 ada, 1no'lu parselde kayıtlı 13.573,00-m2 arsa.: 1.695.000,00-TL - 50.850,00-TL - 10.08.2011 - 14:00 - 100,00-TL
Odunpazarı İlçesi Sultandere Köyü 280 ada, 2 no'lu parselde kayıtlı 3.696,50-m2 arsa.: 461.000,00-TL - 13.830,00-TL- 10.08.2011 - 14:20 - 50,00-TL
Odunpazarı İlçesi Sultandere Köyü 281 ada, 2 no'lu parselde kayıtlı 6.600,00-m2 arsa.: 823.000,00-TL - 24.690,00-TL- 10.08.2011 - 14:30 - 50,00-TL
Odunpazarı İlçesi Sultandere Köyü 299 ada, 1 no'lu parselde kayıtlı 2.295,00-m2 arsa.: 286.000,00-TL - 8.580,00-TL -10.08.2011 - 14:40 - 50,00-TL
Odunpazarı ilçesi Sultandere Köyü 315 ada, 3 no'lu parselde kayıtlı 2.274,75-m2 arsa.: 426.000,00-TL - 12.780,00-TL - 10.08.2011 - 14:50 - 50,00-TL

İhale Usulü
2886 D.I.K. 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü

İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde Büyükşehir Belediye Encümenince, encümen toplantı salonunda yapılacaktır.

İhale şartnameleri ihale tarihine kadar mesai saatleri içinde Büyükşehir Belediyesi Satın alma Dairesi Başkanlığında görülebilir, yukarıda belirtilen bedel karşılığında aynı adresten satın alınabilir.

ihaleye katılabilmek için isteklilerin:

Tebligat adres gerçek kişi ise kanuni ikametgâh belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi(aslını ihale anında ibraz edecektir), tüzel kişi Oda kayıt belgesi),Şartname alındı makbuzu, Gerçek kişilerin T.C. kimlik numaralarını ve noter tasdikli imza sirkülerini,
Tüzel kişi ise vergi kimlik numaralarım, noter tasdikli yetki belgelerini ve imza sirkülerini, Vekaleten katılanların vekaletnamesi ile noter tasdikli imza sirküleri ile,
Yukarıda belirtilen miktarda geçici teminat mektubu ile şartnamesinde öngörülen diğer belgeleri ile birlikte, kapalı teklif usulüne göre yapılan ihaleye katılacak olanların hazırlanan kapalı teklif zarflarının ihale tarih ve saatinden önce Yazı İşleri Şube Müdürlüğüne teslim etmeleri, diğer ihalelere katılacakların istenilen belgelerle birlikte ihale tarih ve saatinde encümen toplantı salonunda hazır olmaları İLAN OLUNUR.


Zeynep Karabag/Emlakkulisi.com

Geri Dön