19 / 06 / 2024

Ev sahipleri dikkat! 2024 kira vergisi ne kadar?

Ev sahipleri dikkat! 2024 kira vergisi ne kadar?

Ev sahiplerini yakından ilgilendiren kira gelir vergisi, gayrimenkul sahiplerinin konutlarından elde ettikleri gelirden ödemekle yükümlü olduğu kısım şeklinde belirtiliyor. Peki 2024 kira vergisi ne kadar?Ev sahiplerini yakından ilgilendiren kira gelir vergisi, gayrimenkul sahiplerinin konutlarından elde ettikleri gelirden ödemekle yükümlü olduğu kısım olarak belirtiliyor. Konut sahibi olanların ve bu konutlardan kira geliri olanların düzenli şekilde kira vergisi ödemesi gerekiyor.

Ev sahiplerini yakından ilgilendiren kira gelir vergisi, ülkemizde gayrimenkul sahiplerinin kira gelirlerinden bir bölümünü vergi olarak ödemesi olarak açıklanabilir. Kira vergisinin ödenmesi, belli durumlara göre belirlenir. Aynı zamanda konut sahiplerinin senelik kira gelirleri de yine kira vergisinin ödenmesi konusun ile ilgili olarak belirleyici role sahiptir.

2023 ödemeleri Mart ayı sonu itibarıyla sona eren kira gelir vergisi, vergi mevzuatına göre belirlenir ve hesaplanır. Bu aşamada öncelikli şekilde kira geliri elde eden kişinin beyanname verme zorunluluğu bulunup bulunmadığına bakılır. Beyanname verme zorunluluğu olanlar kira geliri vergisini beyanname üzerinden öder. Ülkemizde kira geliri vergisi oranları, gelir dilimlerine göre farklılıklar gösteriyor. Gelir dilimi arttıkça uygulanan vergi oranı da artar. Gelir dilimlilerine göre belirlenmiş olan vergi oranları, yıllık olarak güncellenir ve vergi mevzuatıyla belirlenir.

Ev sahipleri dikkat! 2024 kira vergisi ne kadar?

KİRA VERGİSİ HESAPLAMA

Ev sahibi olan ve bu konutundan kira gelirine sahip olanlar, kira vergisinin nasıl hesaplandığını araştırıyor. Söz konusu hesaplamayı yapmak için ilk olarak kira geliri belirlenir. Bu kira, giderler düşülerek net kira geliri bulunur. Giderler arasında; sigorta masrafları, emlak vergisi,  onarım ve bakım giderleri gibi masraflar yer alır. Sonrasında net kira geliri üzerinden belirlenmiş olanlar oranlar kullanılarak vergi hesaplaması yapılır. Kira gelir vergisi ödemesi, senelik olarak gerçekleştirilir. Gayrimenkul sahipleri, yıllık beyannamelerini zamanında vererek kira gelir vergisi ödemekle yükümlüdür. Söz konusu bu vergi ödemeleri, ilgili vergi daireleri aracılığı ile veya elektronik vergi ödeme sistemleri aracılığı kolaylıkla yapılabilir.

Ev sahipleri dikkat! 2024 kira vergisi ne kadar?

KİRA VERGİSİ NE KADAR?

Milyonlarca ev sahibini yakından ilgilendiren kira gelir vergisi, çeşitli oranlarda olabiliyor. Kira gelir vergisi yıllık olarak ödendiği için damga vergisinin de ödenmesi gerekiyor. Kira gelir vergisinin ne kadar olduğu ise şu tablo ile açıklanabiliyor.

70 bin TL'ye kadar yüzde on beş oranında ödeme yapılır

150 bin TL ile 70 bin TL için 10 bin 500 TL, daha fazlası için ise yüzde yirmi oranında ödeme yapılır

370 bin TL'nin 150 bin TL'si için 26 bin 500 TL, daha fazlası için de yüzde yirmi yedi oranında ödeme yapılır

1.900,000 liranın 370 bin TL'si için 85 bin 900 TL, daha fazlası için de yüzde otuz beş oranında ödeme yapılır

1.900,000 TL’den fazlasının 1.900,000 lirası için 621 bin 400 TL, daha fazlası için ise yüzde 40'ı oranında ödeme yapılır.

Vergi ödemesi gereken kişilerin, yıllık olarak belirlenmiş olan tutar üzerinden kira geliri elde etmesi gerekir. 2024 yılı için bu tutar 33 bin TL şeklinde belirlendi.

 

Sıfır araçlardaki kampanyalar domino etkisi yaratacak ve 2. el araç fiyatlarında düşüş hızlanacak!

Milli Emlak, 17 adet arazi ile 1 adet arsayı satıyor! Yüzde 20 indirimle gayrimenkul alabilirsiniz! 

Asgari ücrette yeni zam hesabı: Yüzde 50 zamla 25 bin 803 TL olacak! Milyonlarca kişiye ara zam şoku!


Geri Dön