13 / 04 / 2024

Galata 1900 Otelcilik ve Turizm Yatırımları Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Galata 1900 Otelcilik ve Turizm Yatırımları Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Galata 1900 Otelcilik ve Turizm Yatırımları Ticaret Anonim Şirketi, İbrahim Kalender, Cem Kınay tarafından 50 bin TL'lik sermaye ile 19 Haziran'da Fatih, Cankurtaran Mahallesi'nde kuruldu.Galata 1900 Otelcilik ve Turizm Yatırımları Ticaret Anonim Şirketi, İbrahim Kalender, Cem Kınay tarafından 50 bin TL'lik sermaye ile 19 Haziran'da kuruldu. 


Galata 1900 Otelcilik ve Turizm Yatırımları Ticaret Anonim Şirketi iş konusu;  1-    Otel, lokanta ve eğlence yerleri açmak ve açılmış olanlara ortak olmak. 2-    Her türlü tabldot yemek üretimi ve satışını, üretilen yemeklerin servis hizmetlerini, pazarlamasını ve dağıtımını yapmak. Gerçek ve tüzel işletmelerin yemekli toplantılarının organizasyonunu yapmak.Yemek üretim tesisleri kurmak, kurulu olanları devir almak.    3-    Her türlü restoran, kafe, lokanta gibi gıda satışının yapılabileceği tesisleri kurar, işletir, kiralar, kiraya verir ve bu gibi yerlerin rezervasyon ve organizasyon işlerini yapar.  4-    Turizme yönelik otel, motel, bar, pansiyon, kamping, tatil köyleri, apart oteller, yeme içme tesisleri, eğlence yerleri kurmak, işletmek, işletmeye vermek, bu yerleri satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek.   5-    Şirket her türlü bilardo salonu, kahvehane, kafe, çay bahçeleri açar, kiralar, kiraya verir ve işletmesini yapar. 6-    Turizm ve seyahat acenteliği uluslar arası ve şehirler arası yolcu taşımacılığı yapmak ve yapan şirketlere ortak olmak. 7-    Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek. Yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama, seyahat taşıma, rehberlik hizmetlerini yürütmek.  8-    Her türlü seyahat acenteleri kurmak, kurulmuş acentelere ortak olmak.    9-    Uçak, otobüs, gemi gibi tüm ulaşım araçları için her türlü bileti satmak ve bu maksatla bilet satış yerleri açmak. 10-  Her türlü gemi ve yat işletmeciliği yapmak, gemi ve yat kiralamak.    11-  Ticari amaçlı her türlü motorlu araç kiralama hizmetleri verebilir.    12-  Hava araçları ile ambulans hizmetleri vermek.    13-  Her türlü hava, deniz, kara vasıtaları ile şehir içi, şehirler arası ve uluslararası yolcu taşımacılığı yapmak.    14-  Öğrenci ve personel taşımacılığı yapmak. 15-  Her türlü kuyumculuk hizmetlerinin sunulması , kuyumcu dükkanlarının işletilmesi , kuyumcu atölyelerinin işletilmesi , kiraya alınması , alınması , kiraya verilmesi , devir alınması , devir edilmesi , her türlü ziynet eşyalarının , her türlü takıların , mücevheratların , kıymetli madenlerden mamul eşyaların bakım , onarım , tamir hizmetlerinin sunulması . 16-  Turizme yönelik otel, motel, bar, pansiyon, kamping, tatil köyleri, apart oteller, yeme içme tesisleri, eğlence yerleri inşa etmek , kurmak, işletmek, işletmeye vermek, bu yerleri satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek. 17-  Her türlü turistik ve hediyelik eşyanın ve başkaca turizme yönelik eşyanın alım ,satım , ithali , ihracı , pazarlaması , bu tür eşyaların satışı amacıyla satış mağazaları kurulması , işletilmesi kiralanması , alımı , satımı ,inşa ettirilmesi , gümrüklü ve gümrüksüz eşya satış yerleri kurulması , açılması , kiralanması , işletilmesi. 18-  Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek. Yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama, seyahat taşıma, rehberlik hizmetlerini yürütmek. 19-  Turistik amaçlı her türlü kara , deniz , hava ulaşım araçları ile eğlence ve sportif amaçlı araçların iktisabı , kullanılması ve işletilmesi   20-  Her türlü seyahat acenteleri kurmak, kurulmuş acentelere ortak olmak.   21-  Uçak, otobüs, gemi gibi tüm ulaşım araçları için her türlü bileti satmak ve bu maksatla bilet satış yerleri açmak , Her türlü gemi ve yat işletmeciliği yapmak, gemi ve yat kiralamak , Her türlü hava, deniz, kara vasıtaları ile şehir içi, şehirlerarası ve uluslararası yolcu taşımacılığı yapmak.           Şirket amacına ulaşmak için aşağıdaki iş ve işlemleri de yapabilir. 1-    Konusu ile ilgili iş ve işlemleri doğrudan ve dolaylı ilgilendiren taahhüt işleri yapımı , bu konularda yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak. 2-    Konusu ile ilgili ticari mümessillik , komisyonculuk ve acentelik yapmak. 3-    Özdeş faaliyet konusuyla uğraşan yerli ve yabancı , gerçek ve tüzel kişilerle yeni ortaklıklar kurmak , bunlarla birleşmek ve bunları satın almak kurulmuş şirketlere iştirak etmek , yeni kurulacak şirketlere kurucu ortak olarak katılmak. 4-    Amacıyla ilgili şirketlerin kuruluşu veya sermaye artırımı sırasında sahibi bulunduğu taşınır ve taşınmaz mallarla menkul değerleri ayni sermaye olarak koymak. 5-    Uğraşı konusuna giren mamullerin depolanması , taşınması ve dağıtımı için gerekli her türlü tesisat , teçhizat , araç , arazi ve binayı satın almak , inşa ettirmek , kiralamak veya kiraya vermek. 6-    Amaç ve konusu ile ilgili satış yerleri açmak.  7-    Konusu ile ilgili çalışmalar için gerekli veya faydalı know  how , patent , izin , ruhsat , lisans , imtiyaz , marka ve benzeri hakları üretmek , almak , kazanmak , ve bu tür hakların üçüncü kişilere kısmen veya tamamen kiralamak , devretmek veya devralmak.    8-    Kurulacak tesisler için gerekli iç ve dış kredilerin , iç ve dış finansman kurumları ile yerli ve yabancı işletmelerden sağlanması .  9-    Sağlayacağı krediler için diğer gerçek ve tüzel kişilerin kefaletinin sağlanması veya üçüncü kişilerin kendi ihtiyaçları için sağlayacakları krediler ve sair borçları için kefalette bulunmak.   10-  Amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi için taşınır ve taşınmaz ve ticari işletme iktisap etmekGeri Dön