23 / 05 / 2024

Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi örneği 2022!

Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi örneği 2022!

Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi ileri tarihli bir satış kontratının teminatını oluşturan öz sözleşme oluyor. İşte gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi örneği 2022...Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi, bir taşınmazın, satıcı tarafından belirlenen bir bedel karşılığında ve taraflarca belirlenen şartlar dahilinde, ileri bir tarihte yapılması planlanan satış için imzalanan bir ön sözleşmeye deniyor.

Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi olarak da bilinen bu sözleşmede taraflardan biri, taşınmazı devretmeyi, diğer taraf ise taşınmazı devralmayı taahhüt etmiş oluyor. 

Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi örneği 2022!

Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin yasal olarak geçerli olabilmesi için istenen şartlara uygun bir şekilde hazırlanmış olması gerekiyor. Ayrıca, gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi için tapuda konan şerhin geçerlilik süresi 5 yıl olup, verilen bu sürede gayrimenkulün alım satım işlemlerinin yapılmaması halinde tapu şerhi kalkar ve tapu müdürlüğünce sözleşme iptal edilir.


Geri Dön