28 / 05 / 2024

Gayrimenkullerin takasında tapu harcı nasıl ödenir? Tapu harcı 2024! Trampa nedir? 

Gayrimenkullerin takasında tapu harcı nasıl ödenir? Tapu harcı 2024! Trampa nedir? 

Gayrimenkullerin takasında tapu harcı ödemeleri merak konusu oluyor. Peki gayrimenkullerin takasında tapu harcı nasıl ödenir? İşte tapu harcı 2024 detayları...İstanbul Ticaret Gazetesi köşe yazarı Osman Arıoğlu, bugünkü köşesinde trampada tapu harcı uygulamasını kaleme aldı. Arıoğlu, trampada tapu harcı uygulamasının, en yüksek olan bedelden yapıldığının altını çizdi. 

Trampa, bir malın diğer bir ya da birden çok mal ile takas edilmesi olduğunu aktaran Arıoğlu, "Gayrimenkullerde trampa bir ya da birden fazla gayrimenkul ile yine bir veya birden fazla gayrimenkulün takas edilmesi anlamına gelir. Trampada değerlerin birbirine eşit olması, işlemin kolaylığı bakımından bir rahatlık sunsa da, esasen değerlerin birbirine eşit olma zorunluluğu da bulunmuyor" ifadelerini kullandı. 

Gayrimenkullerin takasında tapu harcı nasıl ödenir? Tapu harcı 2024! Trampa nedir? 

TRAMPADA TAPU HARCI EMLAK VERGİSİNE ESAS DEĞERDEN DÜŞÜK OLAMAZ

Osman Arıoğlu, tapu işleminde yasal olarak alıcının ve satıcının ayrı ayrı yüzde 2 oranında tapu harcı ödediğini belirtti ve "Trampada iki taraf, her bir gayrimenkul için ayrı ayrı yüzde 2 olmak üzere toplam alım satım bedelinin yüzde 4’ü oranında tapu harcı ödüyor. Tapu harcına esas prensip olarak fiili alım satım bedeli olmakla birlikte bu bedel gayrimenkulün emlak vergisine esas değerinden düşük olamaz" bilgilerini verdi.

Eğer trampa edilen gayrimenkuller arasında değer farkı bulunuyorsa,bu durumda  tapu harcı en yüksek olan değer dikkate alınarak hesaplanıyor. Değer farkı olan hallerde bir tarafın diğer tarafa fark tutarı kadar ilave ödeme yapması gerekiyor. 

Gayrimenkullerin takasında tapu harcı nasıl ödenir? Tapu harcı 2024! Trampa nedir? 

"Tapu harcı uygulaması, katma değer vergisi uygulamasıyla farklıdır. Katma değer vergisi uygulamasında özel hüküm ile trampanın iki ayrı teslim olduğu ifade edilmiştir. Bu sebeple trampada hem alış yapılan mal için satan tarafından, hem de trampa edilen mülk için yine satan tarafından malın ilgili olduğu oranda katma değer vergisi uygulanması gerekiyor. Aslında bedelin eşit olduğu hallerde her ne kadar faturalarda katma değer vergisi uygulansa da fiilen bir tarafın diğer tarafa herhangi bir ödeme yapması gerekmiyor" açıklamasında bulunan Osman Arıoğlu, fark ödemesinin bedeller arasında fark olması halinde söz konusu olduğuna, bu durumda bedel farkı üzerinden hesaplanan KDV'nin de karşı tarafa ödeneceğine dikkat çekti. 

Arıoğlu, tapu harcı uygulamasının fiilen tapu işlemi yapılmadan önce alım satıma konu olan bedel üzerinden alıcı ve satıcı tarafından ödenmesi gerektiğinden ve işleme ilişkin olduğundan, alıcı ve satıcının trampa işleminin tapu kaydı yapılmadan yüzde 2 harcı ödemek zorunda olduğunu dile getirdi. 

Uygulamada tapuya başvurulduğunda bildirilen değer ile emlak vergisi değeri kıyaslanarak, tapu harcı tahakkuk ettirilerek alıcı veya satıcı ya da onlar adına işlemi yapan vekillerine mesaj yoluyla da belirtilir. Bu harç; vergi ve harç ödeme usulüne göre vergi dairesine gitmeksizin banka havalesi yoluyla da ödenebilip ödeme belgeleri tapu müdürlüğüne ibraz edilmek şartıyla işlem yapılabilir. Esasen bu işlem yapıldığında da bilgi elektronik şekilde tapu müdürlüğüne intikal eder. Bu anlamda e-Devlet uygulaması hayatı oldukça kolay hale getiriyor. 

Gayrimenkullerin takasında tapu harcı nasıl ödenir? Tapu harcı 2024! Trampa nedir? 

TRAMPADA TAPU HARCINDA ÇIKAN SORUNLAR VE ÖNERİLERİ 

Osman Arıoğlu, söz konusu yazısında "Fiili uygulamada bazen tapuda işlem yapılırken oluşturulan programın kapsamının yetersizliğinden ya da kullanıcıların yeterli donanıma sahip olmaması sebebiyle özellikle farklı sayıda gayrimenkulün birbiriyle trampasında sorunlar yaşanabiliyor. Bunun elbette merkezden görüş almak suretiyle aşılması mümkünse de bu tür bekleyişler bu şekilde temel bir konuda e-Devlet uygulamasına da pek yakışmıyor" ifadelerini kullandı. 

Bu çeşit bir sorununun odağında programın trampada bir gayrimenkul ile diğer bir gayrimenkulün takası gibi kurgulanmış olmasının olası bir neden olduğuna dikkat çeken Arıoğlu, "Bu gibi durumlar, tapuda işlemlerin zamanında yapılamamasına, sıkıntıların çıkmasına, bürokrasinin artmasına sebep oluyor" diye konuştu. 

Yurttaş borç batağında! Bankaların icra takibine aldığı kredi ve kredi kartı alacaklarında 1.2 milyar TL'lik artış!

Yabancıya gayrimenkul satışları masaya yatırıldı! Yabancı yatırımcılar en çok bu 10 ili tercih ediyor!

O şehir için 7 ile 7.6 büyüklüğünde deprem uyarısı! Deprem araştırmacısı olabilecekleri tek tek açıkladı ve uyardı! 


Geri Dön