15 / 06 / 2024

Gaziantep Şehitkamil'de 15.3 milyon TL'ye satılık 4 gayrimenkul!

Gaziantep Şehitkamil'de 15.3 milyon TL'ye satılık 4 gayrimenkul!

T.C. Gaziantep İcra Dairesi, Gaziantep ili, Şehitkamil ve Oğuzeli ilçelerinde yer alan 4 gayrimenkulü 15 milyon 333 bin 101 TL'ye satıyor...T.C. Gaziantep İcra Dairesi tarafından, Gaziantep ili, Şehitkamil ve Oğuzeli ilçelerinde yer alan 4 gayrimenkul 15 milyon 333 bin 101 TL'ye satışa sunuldu. Gayrimenkullerin satış ihalesi 16 Nisan tarihinde saat 13:35'te gerçekleştirilecek. 

İlan metni:

T.C. GAZİANTEP İCRA DAİRESİ 2020/29169 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Gaiziantep ili Şehitkamil ilçesi Dülük Mahallesi ada 105parsel 10 'da kayıtlı bulunan ,tapu kaydında niteliği 1 katlı prefabrik fabrika binası olan taşınmazın yüzölçümü 8.616.17 m² olup tamamı borçlu adına kayıtlıdır. Taşınmazın niteliği tapu kayıtlarında , 1 katlı prefabrik fabrika binası olarak tescillidir.Tat Hali Fabrikası olarak faaliyetini devam ettirdiği görülmüştür.Ana taşınmaz parsel üzerinde; Prefabrik imalathane şeklinde inşa edilmiş tekstil imalathanesi olarak faaliyet gösteren taşınmazın keşif günü itibariyle hali ve iplik üretildiği görülmüştür, Taşınmaz üzerindeki imalathaneninbir kısmında halı, bir kısmında iplik , bir kısmının da depo olarak faaliyet gösterdiği tespit edilmiştir.5.000.00 m² kapalı alanı mevcuttur.800 m² sundurma ilave yapılarak toplam kapalı alan 5.800m² olmuştur.Fabrika 4 bölümden oluşmaktadır.Ayrıca çalışanların giyinme-soyunma oda ve dolapları da mevcuttur.Taşınmazın tabanı dökme beton duvarları sıvalı ve boyalıdır.Taşınmazın etrafı duvar örülerek çevrilmiş olup girişte güvenlik mevcuttur.Bunlara ilaveten fabrika girişinin karşısında ofis olarak inşa edilmiş 3 katlı yapının bulunduğu bunun zemin katında mutfak , shovroom , muhasabe bürosunun bulunduğu , 1.katında 3 oda+wc 2.katında ise fabrikanın diğer işlemleri için mekanın bulunduğu toplam ofis alanının 350 m² olduğu tespit edilmiştir.Organize Sanayii Bölgesinin yapılaşması tamamlanmış olan bir bölgesindedir.Yakın çevresinde Adana-Şanlıurfa Otoyolu , Kamil Şerbetçi Bulvarı ve Mehmet Batallı Bulvarı bulunmaktadır.Şehrin kuzeybatı istikametindedir.Söz konusu taşınmazın , her türlü OSB hizmetlerinden faydalandığı görülmüştür.Yol, su , elektrik , kanalizasyon , telefon , internet , doğalgazgibi alt yapı hizmetlerinden tam olarak faydalandığı tespit edilmiş olup ulaşım sorunu yoktur.Taşınmazın imar durumu , konumu ve özellikleri ile birlikte , etrafında otoban ve diğer bağlantı yollarının olması , OSB altyapı hizmetlerinden faydalanması , Yapı Kullanma izin belgesinin alınması olumlu unsurlardır.Yapı , Prefabrik yarı kargir olarak yapılmış olup toplam 5.800.00 m² dir.İmalathane tabanları mozaik ile kaplıdır.Duvarları , ince sıva üzeri plastik boya ile kaplıdır.İdari binanın oda tabanları laminant parke ile kaplı olup : ıslak zeminler , merpen boşluğu ve antre, seramik ile kaplıdır.Pencereleri PVC çift camlı , iç kapıları ahşap doğrama olup boyalıdır.Yıpranma oranı %10 düşülecektir.Satışa konu arsanın beher m² fiyatının 900.00 TL/m² olacağı kanaatine varılmıştır. Taşınmaz Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinde Olup : OSB Yönetmenliği ve Kuruluş Ana Sözleşmesi OSB Uygulama Yönetmeliğinin 97. Maddesinin c) bendinde yer alan ve 13.08.2005 tarih ve 25905 sayılı Resmi Gazetedeki Yönetmelik değişikliği ile, "katılımcılara, Vefa Hakkı Şerhi kaldırılarak tapu verilmesi durumunda, gayrimenkulün icra satışları dahil 3. kişilere devrinde OSB'den uygunluk şartı aranacaktır, şerhi konulur. Bu şerhe rağmen tapu devrinin gerçekleşmesi durumunda, eski katılımcının vermiş olduğu taahhütler, yeni alıcı tarafından kabul edilmiş sayılır? ibaresi hükmü gereğince, 25.07.2007 tarih ve 17947 sayılı yevmiye nosu ile, Bölgemizde bulunan bütün gayrimenkuller üzerine bu şerh işlenmiştir.
Ayrıca; 10.11.2008 tarih ve 27050 sayılı mükerrer Resmi gazetede ise, 4562 sayılı Kanunun 15. maddesinin üçüncü fıkrası, ?OSB' ce teminat olarak gösterilen ve bu nedenle satışına karar verilen veya katılımcıların borcundan dolayı satışına karar verilen taşınmazların icra yoluyla satışı halinde; Bakanlık ve OSB alacaklarının öncelikle ödenmesi koşuluyla, bölgenin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip alıcılara veya kredi alacaklısı kuruluşa satış yapılabilir. Satış ilanlarında kuruluş protokolünde yer alan katılımcı niteliklerine de yer verilir. denildiğinden,
OSB alacakları ihale alıcısı tarafından ödenecek olup, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünün 28/12/2020 tarih ve M-2512 sayılı yazısında borçlu firmanın OSB'ye 28/12/2020 tarihi itibariyle 1.457.773.85 TL borcu bulunmaktadır. Tescil işlemleri sırasında güncel borç miktarı ihale alıcısı tarafından ödenecektir. Adresi: OSB 3.BÖLGE , 83302 NOLU CADDE NO:4 ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP
İmar Durumu : Organize Sanayii BölgesiHarite-İmar şubesinde yapılan incelemede, imar planında'Fabrika Binası' olduğu görülmüştür.E=0.70 dir.Parsel imar parselidir.
Kıymeti : 12.916.553,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 16/04/2021 günü 13:35 - 13:40 arası
2. Satış Günü : 21/05/2021 günü 13:35 - 13:40 arası
Satış Yeri : GAZİANTEP ADLİYESİ EK HİZMET BİNASI MEZAT SALONU

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Gaziantep İl, Oğuzeli İlçe, 255 Ada, 1 Parsel, KÖRKÜN Mahalle/Köy, Gaziantep ili, Oğuzeli İlçesi , Körkün Mahallesi , 255 ada 1 parsel 960.04 m² yüzölçümlü 'Kargir İmalathane' nitelikli ana taşınmazın ; Tamamıborçlu adına kayıtlıdır , Satışa konu taşınmaz 960.04 m² yüz ölçümlü255 ada 1 parsel üzerinde bitişik nizamda , 2/C yapı grubunda ve betonarme karkas sistemde 1 zemin katlı olarak inşa edilmiştir.Satışa konu taşınmaz 704.00 m² alanlı olarak inşa edilmiştir.Şahinbey Belediyesi İmar Müdürlüğü arşivinde yapılan incelemede parsel üzerinde yer alan yapıya ait 16.08.2000 tarih onaylı mimari projesi incelenmiştir.Taşınmazınalan bazında , dönüşüm projeleri , riskli yapı ve riskli alanlar içinde kalmadığı şifahi olarak öğrenilmiş olup , dosyasında değerleme günü itibariyle herhangi bir olumsuz evraka (yapı tatiltutanağı , yıkım kararı , para cezasına dair encümen kararı vb.) rastlanmamıştır.Taşınmazınparsel bazında konumu imar paftasından ve CBS sisteminden kontrol edilmiştir.Satışa konu taşınmazın değrelemesinde;Çevre ve ŞehircilikBakanlığınca 16 mart 2020tarih ve 31064 sayılı ResmiGazete 'de yayımlanan Mimarlık ve Mühendislik Hizmet BedellerininHesabında Kullanılacak 2020 yılıYapı Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ'in 1.Maddesi esas alınmıştır.Buna göre ;16.07.1958 tarihli ve 85/9707 sayılı Bakanlar Kurulu ile yürürlüğe konulan Mimarlık ve Mühendislik hizmetleri Şartnamesi'nin 3.2Maddesi gereğince , mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak 2019 yılı yapı yaklaşık birim maliyetleri , yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfı dikkate alınarak ; KDVhariç, genelgiderler (%15)ile yüklenici karı(%10) dahil belirlenecek ilgili tablodan sınıfı belirlenecek tespit edilmiştir.Parsel üzerinde bulunan taşınmazın alanı ve nevi aşağıda gibidir;
2/C yapı sınıfında betonarme karkas sistemdebrüt 704.00 m² alanlı olarak inşa edilmiştir.2/Csınıfı yapılarınm² birim imalat maliyeti 820 TL 'dir.Yapı yaklaşık 20 yıllık olup , yıpranma payı%20 olarak alınacaktır.Satışa konu taşınmaz güncel değer tespitinde arsa bedel tespiti için emsalsatışlar dikkate alınmış olup imar çevresinin konu taşınmazlar ile benzer yapılaşmakoşullarına sahip arsaların birim alan satış ortalaması 500 TL/M² 'dir.Buna göre;
Yapı Maliyet Bedeli (704.00 m²) x820 TL/m² x0.80 =461.824.00 TL
Arsa Değeri= 500 TL /M² X960.04 M² = 480.020.00 TL
Toplam değeri =941.844.00 TL
TaşınmazGaziantep Organize Sanayi Bölgesinde Olup : OSB Yönetmenliği ve Kuruluş Ana Sözleşmesi OSB Uygulama Yönetmeliğinin 97. Maddesinin c) bendinde yer alan ve 13.08.2005 tarih ve 25905 sayılı Resmi Gazetedeki Yönetmelik değişikliği ile, "katılımcılara, Vefa Hakkı Şerhi kaldırılarak tapu verilmesi durumunda, gayrimenkulün icra satışları dahil 3. kişilere devrinde OSB'den uygunluk şartı aranacaktır, şerhi konulur. Bu şerhe rağmen tapu devrinin gerçekleşmesi durumunda, eski katılımcının vermiş olduğu taahhütler, yeni alıcı tarafından kabul edilmiş sayılır? ibaresi hükmü gereğince, 25.07.2007 tarih ve 17947 sayılı yevmiye nosu ile, Bölgemizde bulunan bütün gayrimenkuller üzerine bu şerh işlenmiştir.
Ayrıca; 10.11.2008 tarih ve 27050 sayılı mükerrer Resmi gazetede ise, 4562 sayılı Kanunun 15. maddesinin üçüncü fıkrası, ?OSB' ce teminat olarak gösterilen ve bu nedenle satışına karar verilen veya katılımcıların borcundan dolayı satışına karar verilen taşınmazların icra yoluyla satışı halinde; Bakanlık ve OSB alacaklarının öncelikle ödenmesi koşuluyla, bölgenin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip alıcılara veya kredi alacaklısı kuruluşa satış yapılabilir. Satış ilanlarında kuruluş protokolünde yer alan katılımcı niteliklerine de yer verilir. denildiğinden,
OSB alacakları ihale alıcısı tarafından ödenecek olup, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünün 24/12/2021 tarih ve 44 sayılı yazısındaborçlu firmanın OSB'ye 24/02/2021 tarihi itibariyle 2019kasım-2021 şubat-816,92 TL borçlu bulunmaktadır.Tescil işlemleri sırasında güncel borç miktarıihale alıcısı tarafından ödenecektir. Adresi: Körkün MahallesiEBULFEYZ ELÇİBEYBUL.NO:13/MERKEZ OĞUZELİ /GAZİANTEPİmar Durumu : OğuzeliBelediyesi İmar Müdürlüğü Arşivindenalınan güncel imar durumu ve imar durum bilgisine göre , taşınmazların bulunduğu parsel 1/1000 ölçekli Oğuzeliuygulamaimar planına göre Hmax:SerbestE:0.70 yapılaşma koşulları ile Sanayi alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 941.844,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 16/04/2021 günü 13:50 - 13:55 arası
2. Satış Günü : 21/05/2021 günü 13:50 - 13:55 arası
Satış Yeri : GAZİANTEP ADLİYESİ EK HİZMET BİNASI MEZAT SALONU

3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Gaziantep ili , Oğuzeli ilçesi , Körkün Mahallesi , 255 ada 4 parsel 960.88 m² yüzölçümlü 'Kargir imalathane' nitelikli ana taşınmazın ; Tamamı borçlu adınakayıtlıdır.Satışa konu taşımazın ; 960,88 m² yüz ölçümlü 255 ada 4 parsel üzerindebitişik nizamda , 2/C yapı grubunda ve betonarme karkas sistemde 1 zemin katlı olarak inşa edilmiştir.Satışa konu taşınmaz 692 .00 m² alanlı olarak inşa edilmiştir.ŞahinbeyBelediyesi İmar Müdürlüğü arşivindeyapılan incelemede parsel üzerindeyer alan yapıya ait 16.08.2000 tarih onaylı mimari projesi incelenmiştir.Taşınmazın alan bazında ,dönüşüm projeleri , riskli yapıveriskli alanlar içinde kalmadığı şifahi olarak öğrenilmiş olup , dosyasında değerleme günü itibariyle herhangi bir olumsuz evraka (yapı tatil tutanağı, yıkım kararı , para cezasına dair encümen kararı vb.)rastlanmamıştır.Taşınmazın parsel bazında konumu imarpaftasından ve CBS sisteminden kontrol edilmiştir.Satışa konu taşınmazın değerlenmesinde ; Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 16mart 2020 tarih ve 31064 sayılı Resmi Gazete'deyayımlanan Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanıacak 2020 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ'in 1.Maddesiesas alınmıştır.Buna göre:16.07.1985 tarihlive 85/9707 sayılı Bakanlar Kurulu ile yürürlüğe konulan Mimarlık ve Mühendislik hizmetleri Şartnamesi'nin 3.2 maddesi gereğince , mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak 2019 yılıyapı yaklaşık birim maliyetleri , yapınınmimarlık hizmetlerine esas olan sınıfı dikkate alınarak ; KDV hariç, genel giderler (%15) ile yüklenici karı (%10) dahilbelirlenerek ilgili tablodan sınıfı belirnerek tespit edilmiştir.Parsel üzerinde bulunan taşınmazınalanı ile neviaşağıdak gibidir:
2/C yapı sınıfında betonarme karkas sistemdebrüt 692.00 m² alanlı olarak inşa edilmiştir.2/C sınıfı yapıların m² birim imalat maliyeti 820 TL 'dir.Yapı yaklaşık 20 yıllık yapı , yıpranma payı %20 olarak alınacaktır.Satışa konu taşınmazın güncel değer tespitinde arsa bedel tespiti için emsal satışlar dikkate alınmış olup imar çevresinin konu taşınmazlar ile benzer yapılaşma koşullarınasahip arsaların birim alan satış ortalaması 500 TL/M² dir.Buna göre;
Yapı Maliyet Bedeli(692.00m²)x820 TL/m²x0.80=453.952.00 TL
Arsa Değeri =500 TL/m² x960.88 m² =480.440.00 TL
Toplam Değeri=934.392.00TL
TaşınmazGaziantep Organize Sanayi Bölgesinde Olup : OSB Yönetmenliği ve Kuruluş Ana Sözleşmesi OSB Uygulama Yönetmeliğinin 97. Maddesinin c) bendinde yer alan ve 13.08.2005 tarih ve 25905 sayılı Resmi Gazetedeki Yönetmelik değişikliği ile, "katılımcılara, Vefa Hakkı Şerhi kaldırılarak tapu verilmesi durumunda, gayrimenkulün icra satışları dahil 3. kişilere devrinde OSB'den uygunluk şartı aranacaktır, şerhi konulur. Bu şerhe rağmen tapu devrinin gerçekleşmesi durumunda, eski katılımcının vermiş olduğu taahhütler, yeni alıcı tarafından kabul edilmiş sayılır? ibaresi hükmü gereğince, 25.07.2007 tarih ve 17947 sayılı yevmiye nosu ile, Bölgemizde bulunan bütün gayrimenkuller üzerine bu şerh işlenmiştir.
Ayrıca; 10.11.2008 tarih ve 27050 sayılı mükerrer Resmi gazetede ise, 4562 sayılı Kanunun 15. maddesinin üçüncü fıkrası, ?OSB' ce teminat olarak gösterilen ve bu nedenle satışına karar verilen veya katılımcıların borcundan dolayı satışına karar verilen taşınmazların icra yoluyla satışı halinde; Bakanlık ve OSB alacaklarının öncelikle ödenmesi koşuluyla, bölgenin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip alıcılara veya kredi alacaklısı kuruluşa satış yapılabilir. Satış ilanlarında kuruluş protokolünde yer alan katılımcı niteliklerine de yer verilir. denildiğinden,
OSB alacakları ihale alıcısı tarafından ödenecek olup, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünün 24/02/2021 tarih ve 44 sayılı yazısında borçlu firmanın OSB'ye 24/02/2021 tarihi itabariyle 2016 Eylül-2021 Şubat 2.643.12 TL borcu bulunmaktadır.Tescil işlemleri sırasında güncel borç miktarı ihale alıcısı tarafındanödenecektir. Adresi: Körkün Mahallesi Necip Fazıl KısakürekCad. No:14 Merkez/Oğuzeli İmar Durumu: Oğuzeli Belediyesi İmar Müdürlüğü Arşivinden alınan güncel imar durumu veimar durum bilgisine göre ,taşınmazlarınbulunduğu parsel1/1000 ölçekli Oğuzeli uygulama imar planına göre Hmax:serbest E:0.70yapılaşmakoşulları ile Sanayi alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 934.392,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 16/04/2021 günü 14:05 - 14:10 arası
2. Satış Günü : 21/05/2021 günü 14:05 - 14:10 arası
Satış Yeri : GAZİNATEP ADLİYESİ EK HİZMET BİNASI MEZAT SALONU

4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Gaziantep Şehitkamil ilçesi Sarıgüllük mahallesi288 ada 411 nolu parsel taşınmazın üzerinde zemin +4 kat şeklinde inşa edilmiş betonarme karkas yapının bulunduğu tespit edilmiştir.Zemin katının ticari dükkan olarak kullanıldığı diğer katların ise mesken olarak kullanıldığı görülmüştür. Fevzi Çakmak Bulvarı ve Kalyon kavşağına yürüyüş mesafesindedir.Etrafının tamamı konut alanları ile çevrili olup gecekondu yoktur.İmar planına uygun olarak inşa edilmiştir.Fevzi Çakmak Bulvarının batısında buraya 50 metref mesafede.Kalyon kavşağının güneyinde buraya 200 metre mesafede.Değirmiçem Uzay çatılı pazarın batısında buraya 280 metre mesafede.25 aralık Devlet hastanesine 800 metre Valililik ve Büyükşehir belediyesine ise 1500 metre mesafede olduğu belirlenmiştir.Satışa konu taşınmazın , her türlü belediye hizmetlerinden ve sosyal hizmetlerden faydalandığı görülmüştür.Yakın çevresinde park , okul , cami vs bulummakta olup , Şehrin tercih edilen semtinde bulunmaktadır.Satışa konu taşınmaz yol , su, elektrik , kanalizasyon, telefon ,internet,doğalgaz v.s. gibi alt yapı hizmetlerinden faydalanmaktadır.Caddeye ve Bulvarlara yakın olup , dolmuş ve otobüs duraklarına yakın olması nedeniyle ulaşım sorunu yoktur.Taşınmazın imar durumu özellikleri ile birlikte inşaat yapımına elverişli olması , ana yola cepheli olmaması , imar parselli arsa olması , belediye altyapı ve sosyal hizmetlerden faydalanması , çevresinin imar parselli arsa olması , belediye altyapı ve sosyal hizmetlerden faydalanması , çevresinin imar parselli olması olumlu unsurlar , Yapı Kullanma İzin Belgesinin olmaması ise olumsuz unsur olarak değerlendirilebilir. Adresi: Sarıgüllük MahallesiArıllı M.Ali Çavuş Cad.Naciye Hayırlıgil apt no:3 Şehitkamil/Gaziantepİmar Durumu : Dosyada Şehitkamil Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğünün 20/08/2020 tarih ve 25508 sayılı yazısında Sarıgüllük Mahallesi 288 ada 411 nolu parselinde kayıtlı taşınmazın imar planında ayrık nizam üçkatlı alanına geldiği belirtilmiştir.İmar planına uygun olarak yapılmıştır.Taşınmaz imar planına uygunolarak inşa edilmiştir.
Kıymeti : 540.312,50 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 16/04/2021 günü 14:20 - 14:25 arası
2. Satış Günü : 21/05/2021 günü 14:20 - 14:25 arası
Satış Yeri : GAZİANTEP ADLİYESİ EK HİZMETBİNASI MEZAT SALONU

Gaziantep Şehitkamil de 15.3 milyon TL ye satılık 4 gayrimenkul!

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/29169 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.


Geri Dön