17 / 07 / 2024

Gaziantep ve Malatya'da 32 adet arsa satılıyor! Belediyeler tarihleri duyurdu! 

Gaziantep ve Malatya'da 32 adet arsa satılıyor! Belediyeler tarihleri duyurdu! 

Belediyeler, Gaziantep ve Malatya'da 32 adet arsayı satıyor. Peki Gaziantep ve Malatya'daki arsaların fiyatları ne kadar, satış ihaleleri ne zaman? İşte detaylar...


Döviz ve altında al-sat kolaylığı!


Gaziantep Şahinbey Belediyesi ve Malatya Yeşilyurt Belediyesi tarafından, toplam 32 adet arsa satışa sunuldu. Söz konusu arsaların satışı ihale ilgili tüm detaylar açıklandı. 

Gaziantep Şahinbey Belediyesi, imarlı olan 25 adet arsayı 3 Temmuz'da saat 14:30'da satışa sunuyor. Arsaların büyüklükleri 395,05 metrekare ile 1.543 metrekare arasında değişiyor. 

Gaziantep Şahinbey'deki arsaların geçici teminat bedelleri 65 bin 183 TL ile 270 bin TL arasında, metrekare birim fiyatları da 4 bin 500 TL ile 9 bin TL arasında değişiyor. 

Arsaların fiyatları ise 2 milyon 172 bin 775 TL'den başlıyor, 9 milyon TL'ye kadar yükseliyor. 

Gaziantep ve Malatya da 32 adet arsa satılıyor! Belediyeler tarihleri duyurdu! 

Malatya Yeşilyurt Belediyesi de 7 adet arsa için 11 Temmuz'da saat 10:00'da satış ihalesi düzenliyor. Arsaların büyüklükleri 600 metrekare ile 750 metrekare arasında değişiyor. 

Malatya Yeşilyurt'taki arsaların geçici teminat bedelleri 54 bin TL ile 67 bin 500 TL arasında, muhammen bedelleri de 1 milyon 800 bin TL ile 2 milyon 250 bin TL arasında değişiyor. 

Gaziantep ve Malatya da 32 adet arsa satılıyor! Belediyeler tarihleri duyurdu! 

İlan metinleri:

ŞAHİNBEY İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞIN’DAN

İHALENİN KONUSU:

Belediyemize ait aşağıda bilgileri verilen 25 adet arsanın satış ihalesidir.
 

S.NoMahalleAdaParselAlanİmar
Durumu
M² Birim
Fiyatı
Toplam
Muhammen
Bedel
% 3 Geçici Teminat
1BURÇ ESENTEPE3753635,51  m²E:0,50-Hmax=6,505.000,00 TL3.177.550,00 TL95.326,50 TL
2BURÇ ESENTEPE43511867,85  m²A-2 / TAKS:0,25-KAKS:0,505.000,00 TL4.339.250,00 TL130.177,50 TL
3BURÇ ESENTEPE47416498,92  m²A-2 / TAKS:0,25-KAKS:0,505.500,00 TL2.744.060,00 TL82.321,80 TL
4BURÇ ESENTEPE47417395,05  m²A-2 / TAKS:0,25-KAKS:0,505.500,00 TL2.172.775,00 TL65.183,25 TL
5BURÇ ESENTEPE47418395,05  m²A-2 / TAKS:0,25-KAKS:0,505.500,00 TL2.172.775,00 TL65.183,25 TL
6BURÇ ESENTEPE53015643,84  m²A-2 / TAKS:0,25-KAKS:0,505.500,00 TL3.541.120,00 TL106.233,60 TL
7BURÇ ESENTEPE53016540,03  m²A-2 / TAKS:0,25-KAKS:0,505.500,00 TL2.970.165,00 TL89.104,95 TL
8BURÇ ESENTEPE54716719,27  m²A-2 / TAKS:0,25-KAKS:0,505.500,00 TL3.955.985,00 TL118.679,55 TL
9BURÇ ESENTEPE54718624,95  m²A-2 / TAKS:0,25-KAKS:0,505.500,00 TL3.437.225,00 TL103.116,75 TL
10BURÇ ESENTEPE56477524,79  m²A-2 / TAKS:0,25-KAKS:0,505.500,00 TL2.886.345,00 TL86.590,35 TL
11BURÇ ESENTEPE56478525,46  m²A-2 / TAKS:0,25-KAKS:0,505.500,00 TL2.890.030,00 TL86.700,90 TL
12BURÇ ESENTEPE56481509,26  m²A-2 / TAKS:0,25-KAKS:0,505.500,00 TL2.800.930,00 TL84.027,90 TL
13BURÇ ESENTEPE56482573,95  m²A-2 / TAKS:0,25-KAKS:0,505.500,00 TL3.156.725,00 TL94.701,75 TL
14BURÇ ESENTEPE5674537,35  m²A-2 / TAKS:0,25-KAKS:0,504.500,00 TL2.418.075,00 TL72.542,25 TL
15BURÇ ESENTEPE71678750,32  m²A-2 / TAKS:0,25-KAKS:0,504.750,00 TL3.564.020,00 TL106.920,60 TL
16BURÇ ESENTEPE99887564,12  m²A-2 / TAKS:0,25-KAKS:0,505.500,00 TL3.102.660,00 TL93.079,80 TL
17BURÇ ESENTEPE99888563,37  m²A-2 / TAKS:0,25-KAKS:0,505.500,00 TL3.098.535,00 TL92.956,05 TL
18CEBELER987111.637,11  m²A-2 / E:0.455.250,00 TL8.594.827,50 TL257.844,83 TL
19CEBELER98721873,88  m²A-2 / E:0.455.500,00 TL4.806.340,00 TL144.190,20 TL
20DENİZ605461.299,75  m²YURT ALANI-Hmax=21,505.500,00 TL7.148.625,00 TL214.458,75 TL
21K.KIZILHİSAR1024251.543,40  m²E:0,50 Yençok=3 KAT5.750,00 TL8.874.550,00 TL266.236,50 TL
22SARISALKIM23531.000,00  m²E:0,45-Yençok=4 Kat9.000,00 TL9.000.000,00 TL270.000,00 TL
23SARISALKIM23541.000,00  m²E:0,45-Yençok=4 Kat9.000,00 TL9.000.000,00 TL270.000,00 TL
24SARISALKIM23551.000,00  m²E:0,45-Yençok=4 Kat9.000,00 TL9.000.000,00 TL270.000,00 TL
25SARISALKIM23571.000,00  m²E:0,45-Yençok=4 Kat9.000,00 TL9.000.000,00 TL270.000,00 TL

 

 1. İHALENİN TARİHİ,  SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ

Söz konusu arsaların satış ihalesi 03/07/2024 ÇARŞAMBA günü Saat 14:30’da Gaziantep Şahinbey Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümenince) yapılacaktır. İhaleye İştirak edeceklerin aşağıda istenilen belgelerle birlikte Emlak İstimlak Müdürlüğüne en 02/07/2024 SALI günü saat 16:00’a kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

 1. İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ: 

 İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

 1. İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ ve BEDELİ:

İhale şartnamesi Emlak İstimlak Müdürlüğünde mesai saatleri içerinde ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye girecek olanlar 100,00(Yüz) TL karşılığında şartnameyi satın almaları gerekmektedir.( her arsa için ayrı ayrı şartname bedeli yatırılacaktır.)

 1. GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI: 

İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişiler, istekli oldukları taşınmazla ilgili %3 geçici teminatı,  Türkiye Vakıflar Bankası TR 97 0001 5001 5800 7266 6189 48 IBAN Nolu Belediyemiz hesabına veya Belediyemiz veznesine nakden yatırabileceği gibi limit dahili Banka teminat mektubu olarak da Emlak İstimlak Müdürlüğüne verebilir.  

İhale Komisyonu ihalenin herhangi bir safhasında, ihaleye devam eden isteklilerden en son teklif edilen bedel üzerinden geçici teminat farkını isteyebilir. İhale sırasında istenen % 3 geçici teminat farkını tamamlamayanlar ihale salonundan çıkartılır ve ihale, % 3 geçici teminat farkını tamamlayanlar arasında devam eder.

İhale üzerinde kalan gerçek ve tüzel kişiler, % 3 geçici teminat farkını aynı günün mesai bitimine kadar tamamlamak zorundadır, aksi takdirde ihale iptal edilir.

 1. TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:
 1. Tedavüldeki Türk Parası,
 2. Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektubu.
 1. İSTENEN BELGELER:

Aşağıda istenen belgeler dosya içerisine konularak, Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğüne teslim edilecektir.

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 2. Gerçek Kişiler için, Türkiye’de kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge
 3. Tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres gösterir belge (şartname ekinde belirtilen tebligat bilgi formu),
 4. Tüzel kişiliğin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge
 5. Tüzel Kişiliğe ait oda Sicil kaydı ve faaliyet Belgesi
 6. Tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılacak yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü,
 7. İstekliye ait noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,
 8. Vekâleten İhaleye katılan kişinin, istekli adına ihaleye katılabileceğine ilişkin noter tasdikli vekâletname ile imza sirküsü,
 9. İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname,
 10. Şartnamenin satın alındığına dair makbuzun aslı,
 11. Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka teminat mektubu,
 12. İsteklinin ve vekâleten giren kişinin Belediyemize herhangi borcunun olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge,
 13. Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

            Ortak girişimlerde; iş ortaklığını oluşturacak gerçek veya tüzel kişilerin her biri yukarıda (Geçici teminat ve şartnameyi satın aldığına dair makbuz hariç) istenen belgeleri ayrı ayrı vermek zorundadır.

İhaleye İştirak edeceklere duyurulur.

----------------------

T.C.
MALATYA
YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT MOLLAKASIM MAHALLESİNDE BULUNAN 7 ADET TAŞINMAZLARIN SATIŞI İŞİ

İLAN METNİ

                Mülkiyeti Yeşilyurt Belediyesine ait, Yeşilyurt İlçesi sınırları içerisinde bulunan aşağıdaki taşınmazlar, Yeşilyurt Belediye Meclisinin 02/05/2024 tarih ve 114 sayılı kararı ile satış yetkisi Yeşilyurt Belediyesi Encümenine verilmiştir. 07.05.2024 tarih ve 293 sayılı Encümen Kararıyla oluşturulan Kıymet Takdir Komisyonunca, aşağıdaki listede ada, parsel, yüzölçümleri belirtilen taşınmaz malların tahmin edilen bedel tespitleri yapılarak aşağıdaki listede yazılmış olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereği ‘’Açık Teklif Usulü’’ ihale yoluyla satışı yapılacaktır.
 

S. No

Mahalle

Niteliği

 

Yüz Ölçümü (m2)

 

Geçici Teminat

Muhammen Bedel

Doküman Bedeli

İhale Tarih ve Saati

1

Mollakasım Mah.451 Ada 13 Parsel

Arsa

 

678,41 m2

 

61.060,00 TL

2.035.230,00 TL

1.250,00 TL

11.07.2024
10:00

2

Mollakasım Mah.451 Ada 14 Parsel

Arsa

 

621,59 m2

 

55.950,00 TL

1.864.770,00 TL

1.250,00 TL

11.07.2024
10:10

3

Mollakasım Mah.452 Ada 1 Parsel

Arsa

 

750,00 m2

 

67.500,00 TL

2.250.000,00 TL

1.250,00 TL

11.07.2024
10:20

4

Mollakasım Mah.452 Ada 3 Parsel

Arsa

 

600,00 m2

 

54.000,00 TL

1.800.000,00 TL

1.250,00 TL

11.07.2024
10:30

5

Mollakasım Mah.452 Ada 4 Parsel

Arsa

 

600,00 m2

 

54.000,00 TL

1.800.000,00 TL

1.250,00 TL

11.07.2024
10:40

6

Mollakasım Mah.452 Ada 8 Parsel

Arsa

 

600,00 m2

 

54.000,00 TL

1.800.000,00 TL

1.250,00 TL

11.07.2024
10:50

7

Mollakasım Mah.452 Ada 9 Parsel

Arsa

 

600,00 m2

 

54.000,00 TL

1.800.000,00 TL

1.250,00 TL

11.07.2024
11:00İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1) İdarenin Adı-Adresi ve İletişim Bilgileri:

 1. Yeşilyurt Belediye Başkanlığı

 2. Turgut Özal Mahallesi Gülümser Caddesi Yeşilyurt Belediyesi Hizmet Binası (Destek Hizmetleri Müdürlüğü) Kat:3 No:2 Yeşilyurt/Malatya

 3.  Telefon ve Faks numarası: 0 (422) 377 77 77 (4163) ve 0 (422) 238 33 53

2) İşin Adı: “MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT MOLLAKASIM MAHALLESİNDE BULUNAN 7 ADET TAŞINMAZLARIN SATIŞI İŞİ”
3) İhalenin Yeri ve Zamanı:

 1. Yapılacağı Yer: Turgut Özal Mahallesi Gülümser Caddesi Yeşilyurt Belediyesi Hizmet Binası (Encümen Salonu) No:2 Yeşilyurt/Malatya

 2. Tarihi ve Saati: 11.07.2024, Perşembe günü saat: 10:00

4) Son Teklif Verme Tarihi ve Saati: 11.07.2024, Perşembe günü saat: 09:59
5) Tekliflerin Verileceği Yer: Turgut Özal Mahallesi Gülümser Caddesi Yeşilyurt Belediyesi Hizmet Binası Destek Hizmetler Müdürlüğü Kat:3 No:2 Yeşilyurt/Malatya

6) İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler:
             İştirakçilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek, ihaleye katılabilmesi için hazırlanacak dosyalar ve istenen aşağıdaki belgeler yukarıdaki listede belirtilen her bir taşınmaz ve her bir ihale gün ve saatine kadar;

 1. Taşınmaz mal satış şartnamesi,

 2. Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır,

 3. Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubunun getirilmesi zorunlu olup Verilen süreden sonra getirilecek belgeler işleme konulmayacaktır.

 4. Nüfus cüzdanı fotokopisi ( Gerçek kişiler için )

 5. İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış ikametgâh ilmühaberi veya yerleşim belgesi  (gerçek kişiler için )

 6. Türkiye’de tebligat adresi için adres göstermesi ve telefon numaralarının belirtilmesi,

 7. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri verilmesi

 8. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu notere tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi.

 9. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair ( Tescilli ) belge, kayıtlı olduğu Vergi Dairesi, numarası ve ticaret sicil gazetesi,

 10. İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriliği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.      

Tüm katılımcılar için;
7) Mülkiyeti Yeşilyurt Belediyesine ait, satışı yapılacak taşınmaz mallar, yukarıda verilen tablodaki gibidir. İştirakçi aşağıda belirtilen ve dosyasında bulunan imar durumlarını önceden bilerek ihaleye katıldığını peşinen kabul eder.
8) Mülkiyeti Yeşilyurt Belediyesine ait, satışı yapılacak taşınmaz mallar, yukarıda verilen tablodaki gibidir. Tapu kütüğünde varsa şerh ve beyanların terkini Belediyemizce yapılacak olup bu süreçte yapı ruhsatına ilişkin süreç istekli tarafından yasal başvuru yapılması halinde Belediyece yürütülecektir.
9) İhale alıcısı, satışı yapılacak taşınmazın ihale de belirlenen ve onaylanan satış bedelini 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 31. maddesine göre onaylanan ihale kararının 10. Madde’de açıklanan şekilde tebliğinden veya 32. maddeye göre tebliğ sayılan günden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde tamamını Yeşilyurt Belediyesi hesaplarına yatıracaktır. İhale bedelinin verilen gün içerisinde ödenmemesi durumunda,  ihale tek taraflı olarak fesh edilerek yatırılan geçici teminat kesin teminata çevrilerek Yeşilyurt Belediyesine irat kaydedilir.
10) Yeşilyurt Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü vezneleri ve Yeşilyurt Belediye Başkanlığı Ziraat Bankası Hesabı TR79 0001 0021 8425 2267 2150 22 (Destek Hizmetleri Müdürlüğünden tahakkuk kesildikten sonra ödeme yapılacaktır.)

11) Teklif Dosyalarının Teslimi: İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç ihale günü 11.07.2024 Saat 09:59'a kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü Turgut Özal Mahallesi Gülümser Caddesi Yeşilyurt Belediyesi Hizmet Binası Destek Hizmetler Müdürlüğü Kat:3 No:2 Yeşilyurt/Malatya adresine sıra numaralı alındılar karşılığında verilebilecektir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler dikkate alınmayacaktır.
İlan olunur.

Elinde 1 gram bile altını olanlara şok: Kazançlar silindi! Bugün gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu?

En düşük emekli maaşı 15 bin TL! Emekliye Temmuz zammında son dakika şoku! 

Akaryakıta çifte zam kapıda! Hem benzine hem de motorine 2 liraya yakın zam gelecek! Hemen yeni fiyatlara bakın!


Geri Dön