25 / 06 / 2024

Gaziosmanpaşa Sarıgöl 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği askıda!

Gaziosmanpaşa Sarıgöl 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği askıda!

İstanbul İli, Gaziosmanpaşa İlçesi, Sarıgöl Mahallesi, Bilgin Sokak, Hamam Caddesi ve Güzel Sokak Arasında kalan 4.84ha’lık Alana İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği askıya çıktı.Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 13 Ağustos 2021 tarihli ve 1464717 sayılı yazısı ile; 22.03.2021 t.t.’li İstanbul İli, Gaziosmanpaşa İlçesi, Sarıgöl Mahallesinde Riskli Alan içerisinde kalan ve 12C Bölgesi olarak tanımlanan, Sarıgöl Mahallesi Bilgin Sokak, Hamam Caddesi ve Güzel Sokak arasında kalan 4.84ha’lık alana ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının ilan-askı sürecinde gelen itirazlar kapsamında plan notlarında yapılan değişiklik sonucu hazırlanan İstanbul İli, Gaziosmanpaşa İlçesi, Sarıgöl Mahallesinde Riskli Alan içerisinde kalan ve 12C Bölgesi olarak tanımlanan alana ilişkin NİP-34470760 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı plan notu değişikliği ve UİP-34312598 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan notu değişikliğinin 6306 sayılı Afet Altındaki Alanların Dönüşümü Hakkında Kanun kapsamında 13 Ağustos 2021 tarihinde onaylandığı bildirildi.

Gaziosmanpaşa Sarıgöl 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği askıda!

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 06.09.2021 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı.

 

Detaylar için tıklayın


Geri Dön