29 / 02 / 2024

Gaziosmanpaşa'da riskli alan ilan edilen yerlere ilişkin 17 sorun mecliste!

Gaziosmanpaşa'da riskli alan ilan edilen yerlere ilişkin 17 sorun mecliste!

İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci, İstanbul Gaziosmanpaşa'da riskli alan ilan edilen yerlere ilişkin soru önergesi hazırladı. Yedekci sorularını Dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'na iletti.Gaziosmanpaşa da riskli alan ilan edilen yerlere ilişkin 17 sorun mecliste!


İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci, İstanbul Gaziosmanpaşa'da riskli alan ilan edilen yerlere ilişkin soru önergesi hazırladı. Yedekci sorularını Dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'na iletti.


Yedekci önergesinde "26 Ocak 2013 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan Bakanlar Kurulu kararı ile Gaziosmanpaşa'nın 13 mahallesinde toplam 3 milyon 930 bin m2’lik bir alan Riskli Alan ilan edilerek, Kentsel Dönüşüm uygulamalarını yapmak için adım atıldı.15 Aralık 2013 tarihinde de yaklaşık 350 bin m2 daha bu alana eklendi.


Gaziosmanpaşa Halkının vermiş olduğu hukuki ve meşru mücadele sonucunda bu yıkım saldırıları büyük oranda durduruldu.


Danıştay da açılan davalara ilk önce yürütmeyi durdurma kararları alındı fakat Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı'nın ısrarlı çabaları sonucunda mahkeme kararları tanımayarak 15 Mayıs 2014 tarihinde yürütme durdurma kararı alınan Bağlarbaşı, Sarıgöl ve Yenidoğan Mahalleri için Bakanlar Kurulu tarafından ikinci kez riskli alan kararı alındı." dedi.


Fakat Gaziosmanpaşa Barınma Hakkı Meclisi çatısı altında bir araya gelen yurttaşların açmış olduğu dava sayesinde 2. kez riskli alan kararı alınan Bağlarbaşı Mahallesi için yürütmeyi durdurma kararının bir kere daha alındığını belirten Yedekci "Sarıgöl ve Yenidoğan Mahalleleri için Gaziosmanpaşa Barınma Hakkı Meclisi nin açmış olduğu dava ve 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlara karşı açılan iptal davaları da sürmektedir.


İstanbul, Gaziosmanpaşa İlçesinde büyük çaplı bir kentsel dönüşüm süreci başlamıştır ve 10 Nisan 2016 Pazar günü Resmi Gazete’de yayınlanarak, Bakanlar Kurulu kararınca, riskli alan ilan edilmiştir. Özellikle riskli alan olarak ilan edilen yerler arasında Bağlarbaşı, Karlıtepe, Küçükköy, Merkez, Sarıgöl, Silahtarağa, Yeni Mahalle, Yenidoğan ve Yıldıztabya gibi mahalleler vardır. Buralarda bulunan taşınmazların ada, parselleri belirlenmiş onaylanan planlar ve riskli olarak ilan edilen alanların 1/5000’lik kentsel dönüşüm planları askıya çıkmıştır. İstanbul, Gaziosmanpaşa için “acele kamulaştırma” kararı alınmıştır." diyerek 17 soru sordu.


Yedekci'nin soruları


1.Gaziosmanpaşa hangi sebeplerden dolayı riskli alan ilan edilmiş ve acele kamulaştırma kararı alınmıştır?


2.Gaziosmanpaşa’da kentsel dönüşüm sürecinde riskli alan ilan edilen bölgede her bina riskli değildir, bölgedeki sağlam binalar neden korunmamaktadır?


3.Riskli alan olarak ilan edilen bölgede imarda da yeşil alan olarak görülen yerler korunacak mıdır?


4.Bu kamulaştırma kararından kaç konut, kaç iş yeri ve kaç esnaf etkilenecektir?


5.Acele kamulaştırma kararıyla mağdur olan vatandaşlar için ne tür tedbirler alınması düşünülmektedir?


6.Acele kamulaştırma kararıyla bir daha tazmini mümkün olmayan zararlar ortaya çıkabilecek midir?


7.Gaziosmanpaşa’da tescillenmiş kültür varlığı var mıdır?


8.Gaziosmanpaşa ilçesinin yüzde 38’inin riskli alan ilan edilmesi vatandaşlarda soru işareti yaratmıştır. Bölgede kentsel dönüşüm deprem amacıyla yapılıyorsa kalan yüzde 62’lik alan için neden bir çalışma yapılmamaktadır?


9.Gaziosmanpaşa’da kentsel dönüşümle ilçenin nüfusunun 2,5 katı daha artacağı, bölgede ekonomik açıdan işsizliğin ve her türlü çevre sorunlarının oluşacağı açıktır. Bu doğacak sorunlarla ilgili çözüm çalışmalarınız nelerdir?


10.Kamulaştırma kararında ‘kamu yararı’ bulunduğu ifade edilen tebligatta, Kamulaştırma Kanunu’nun 27. maddesine dayandırıldığı görülmüştür. Bölgedeki 10 bin hane için verilen acele kamulaştırma kararı 1939 yılında çıkarılan Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu ile gerekçelendirildi. Meclis'in aldığı bir savaş kararı olmamasına karşın neden böyle bir karar verilmiştir?


11.Yaşayan vatandaşlar evlerinden çıkmak istemediklerini söylerken kendilerinin büyük bir ranta kurban edileceklerini dile getiriyorlar. Kentsel dönüşüm sonrasında 120 bin insanın evsiz, okulsuz bırakılacağını dile getirilmektedir. Halkın bu kadar yoğun tepkisine ve hukuki mücadelesine rağmen neden halka karşı uygulamalar yapma ihtiyacı duyulmaktadır?


12.Kamulaştırma adı altında “mülksüzleştirme” politikası mı uygulanmaktadır? Kentsel dönüşüm adıyla gündeme getirilmiş olan bu proje bir rant projesi midir? Bu proje ile kent halkının ve ilçenin hangi sorunlarının çözüleceği amaçlanmaktadır?


13.Herhangi bir maddi ve manevi hazırlığı bulunmayan hak sahiplerini yerlerinden edildiğinde yeni barınma yerleri konusunda ve yeni yerler ile ilgili borçlandırma hususunda yeterli olacak şekilde nasıl yardımlar planlanmaktadır?


14.İstanbul'un en sağlam zeminlerinden olan ilçede "Japon Araştırma Enstitüsü'nün yaptığı çalışmalara göre, İstanbul'un en sağlam zeminlerinden biri olarak görülüyor. Danıştay da davaları haklı buldu ve kararı iptal etti. Bu size hukuksal açıdan da hak gaspı olarak görülmüyor mu?


15.İlçedeki bu arsalar bugün alt sınıfın yaşadığı işçi ve emekçilerin barındığı mahalleler olarak göze çarpıyor Bu. yurttaşların yoğunluklu olarak yaşadığı mahalleler olarak, buralardaki yaşam tarzını da mı tasfiye etmeyi düşünüyorsunuz?


16.Uluslararası emlak fuarlarında mahallelerin projelendirilip satıldığını söylentileri vardır. Acele kamulaştırmanın nedeni verilen arsa sözleri midir? Bu durumların açıklaması halka yapılmış mıdır?


17.Acele kamulaştırma için yayınlanan ada ve parsel bilgileri neden harita üzerinde gösterilmiyor? Bu husus halka neden açıklanmıyor?

Geri Dön