22 / 04 / 2024

GDZ İnşaat Tedarik Orman Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


GDZ İnşaat Tedarik Orman Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bugün Pendik'te Pınar Kılıç tarafından kuruldu.GDZ İnşaat Tedarik Orman Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bugün Pendik'te Pınar Kılıç tarafından kuruldu.

GDZ İnşaat Tedarik Orman Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi  Konusu:
İNŞAAT MALZEMELERİ -İnşaat malzemeleri (demir, çelik, bakır, çivi, alüminyum ve mamulleri, tuğla, ateş tuğlası, kiremit, alçı, çimento, fayans, seramik, marley vb. ) imalatı, alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak. -İnşaat işlerinde kullanılan her türlü demir, çelik, bakır, çivi, alüminyum ve mamulleri, tuğla, ateş tuğlası, kiremit, kireç, doğrama, alçı, çimento, fırınlanmış kum, mermer, mozaik, fayans, seramik, vitrifiye, marley, parke, armatür, pvc boru ve birleştirme parçaları, temiz su ve birleştirme parçaları, izolasyon malzemeleri, duvar kağıdı, boya, banyo ve mutfak aksesuarları, hazır kapı, merpen ve bütün elektrik malzemelerinin alım, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak. -Bilumum hırdavat malzemelerinin pazarlanmasını, ithalatını, ihracatını, toptan alımını satımını yapmaktır. -Yurt içi ve yurt dışında her türlü demir, çelik, döküm veya sarıdan mamul cıvata, somun, gijon, bağlantı elemanlarının alımı, satımı, imalatı, ithalatı, ihracatı ve ticaretini yapmak. -Her türlü kesici takım malzemelerini almak, satmak, imalatını yapmak. Bu ürünlerin tamir ve bakımlarını yapmak, yedek parçalarını almak, satmak, ithalat ve ihracatını yapmak. -İzolasyon malzemeleri alım satımı, imalatı, ithalat ve ihracatını yapmak. -İzolasyon malzemelerinin imalatı için gerekli makine, alet, edevat alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak. -Her türlü konut, fabrika, atölye ve benzeri binalara çatı izolasyonu, dış cephe izolasyonu yapmak. Isı yalıtımlı, giydirmeli dış cephe kaplama işleri yapmak. -Her türlü binaların ısı ve su yalıtım malzemelerinin üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak. TEDARIK - Resmi, yarı resmi, askeri sivil ve her türlü kurum ve kurulusun, her türlü gereksiniminin temin ve tedariki ile bu tür kurum ve kuruluşların her türlü ihtiyaç temini ihalelerine katılmak, taahhütlerde bulunmak, yurt içinden ve yurt dışından her türlü malzeme ve emtiayı temin ve tedarik etmek, yurt içinde ve yurt dışında pazarlamak, - Resmi, yarı resmi, askeri, sivil ve özel her türlü kurum ve kurulusun, inşaat malzemesi, yiyecek, içecek, giyecek, ulaşım, bilişim ve iletişim hizmetlerinin yapılması veya yaptırılması, pazarlanması, otomatik mekanik, elektronik, hidrolik her türlü makine, alet, edevat, ihtiyaç, tüketim madde ve malzemelerinin temin ve tedariki, ihracatı, ithalatı, pazarlanması, - Her türlü ihtiyaç maddelerinin ihracatı, ithalatı, pazarlanması, -Yürürlükte mevcut veya yürürlüğe girecek ithalat ve ihracat rejimleri kapsamındaki tüm ürünlerin ihracat, ithalat, transit ticaret, alım satım ve pazarlamasını yapmak. ORMAN ÜRÜNLERİ -Her türlü orman ürünlerinin; ham, mamul, yarı mamul olarak yurtiçinden ve yurtdışından temin edilmesi, bunların işlenmesi, yarı mamul veya mamul haline getirilerek veya işlenmeden yurtiçine ve yurtdışına satılması, pazarlanması. -Şirket her türlü orman ürünleri ile bu ürünlerden sanayi yolu ile elde edilen kereste, tomruk imalatı, alım, satımı, pazarlaması, ithalatı ve ihracatı ve bunların mamul ürünleri mdf, yonga levhaları ve sunta alım, satımı, ithalat ve ihracatı. -Her nevi parke, sunta, duralit gibi ürünlerin imali, bunların üretiminde kullanılan her türlü maddelerin alımı ve satımını yapmak. Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirirken aşağıdaki konularda faaliyette bulunabilir: Konusu ile ilgili yurt içi ve yurt dışında depo, satış yeri, şube, irtibat bürosu, yazıhane, otel, tatil köyü, kamp yeri, gibi her çeşit tesis inşa edebilir, her nevi kara, hava ve deniz nakil vasıtaları satın alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir. Şirketin faaliyet konularına giren işleri yapan hakiki ve hükmi şahıslarla şirket teşkil edebilir, ortak girişimlerde bulunabilir, mevcut ticari işletmelere iştirak edebilir. Kar ortaklıkları tesis edebilir, işletme haklarını devredebilir. Karlardan ve satışlardan pay ve hisse alabilir veya verebilir. Konusu ile ilgili her çeşit makine, alet, edevat, teçhizat ve malzeme ile bunların doğrudan veya dolaylı olarak ilgili yardımcı ve tamamlayıcı makine, aksam ve parçaları ile teçhizat ve malzemenin imali, imal ettirilmesi, alım satımlı, ithal ve ihracatı ile mümessillik, acentalık ,danışmanlık,komisyonculuk, işçilik hizmetleri gibi çeşitli ticari işlemleri yapabilir. Şirket konusunu gerçekleştirmek için menkul ve gayrimenkul mal edinebilir. Şirketin menkul ve gayrimenkul mallarını rehin ve ipotek edebilir, diğer hakiki veya hükmi şahıslara kefalet verebilir veya kefalet edebilir. Şirket faaliyeti ile ilgili menkul ve gayrimenkuller iktisap edebilir, gayrimenkuller ile ilgili cins tashihi yaptırmak, devri ve ferağ etmek, sahip olunan gayrimenkulleri tesisleri gerektiğinde satmak veya iktisap ederek üzerinde inşaat yaptırmak, İktisap olunan gayrimenkulleri taksim, ifraz ve tefrik, kat mülkiyeti, kat irtifak tesis etmek, ipotek, rehin ve diğer teminatları vermek ve almak, ipotek ve rehinleri fek ve tadil etmek gibi işlemleri yapmak yaptırmak. Şirket işleri için her türlü menkul, gayrimenkul ve hakları iktisap etmek, şirket lehine veya aleyhine irtifak veya intifa hakları tesis etmek, bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunmak, ipotek ve sair ayni akları tesisi kabul ve fek etmek, üçüncü kişilerin bankalar ve diğer ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.


Geri Dön