20 / 04 / 2024

Gelir vergisi beyanında bulunmayanlara idari yaptırım geliyor!

Gelir vergisi beyanında bulunmayanlara idari yaptırım geliyor!

Yurt dışından elde edilen menkul sermaye gelirleri Gelir İdaresi'nin radarına girdi. 5 Nisan Cuma gününe kadar beyanda bulunmayanlara idari yaptırım uygulanacağı kaydedildi. Gelir Vergisi Kanunu uyarınca, nakdi sermaye veya para ile temsil edilen değerler nedeni ile elde edilen kar payı kapsamında faiz ve benzeri gelirler, menkul sermaye gelirleri sayılmaktadır. Menkul sermaye gelirleri, elde edilen gelirin mahiyeti, miktarı ve tevkifata (kesinti) tabi olup olmaması gibi hususlar dikkate alınarak beyan edildiği kaydedildi.

Bankalardan elde edilen mevduat faizleri ile katılım bankaları tarafından ödenen kar paylarında tevkifat olarak nihai vergileme yapılıyor. Bu neden ile gelir vergisi beyannamesi verilmesine gerek yok. Ayrıca, tüm vergi türlerinden yükümlülüğü olan tam mükellef firmalarından elde edilen kar paylarının 150 bin lirayı aşması halinde, bunlar için beyanname verilmesi gerekiyor.

Öte yandan, yurt dışından elde edilen faiz, repo ve kar payı gibi gelirlerin 8 bin 400 lirayı aşması halinde, bu gelirlerin tamamının beyan zorunluluğu bulunmaktadır.

DÜNYADAKİ VERGİ DAİRELERİ BİLGİ PAYLAŞIMI YAPIYOR

Gelir İdaresi Başkanlığı, hem yurt dışı hem de yurt içinden çeşitli kaynaklardan elde ettiği veriler üzerinden analiz ve denetim çalışmaları yürütüyor. Kayıt dışı ekonomi ile ve vergi kaçakçılığı ile mücadele amacı ile tüm dünyadaki vergi idareleri arasında bilgi paylaşımı yapılmasına imkan veren çeşitli anlaşmalar yapıldığı belirtildi. Buna göre, ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, G20 ve Avrupa Birliği’nin vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi ile vergi uygulamalarında şeffaflığın sağlanmasına yönelik çalışmaları sonucu, "Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi" oluşturulduğu kaydedildi. 

Gelir vergisi beyanında bulunmayanlara idari yaptırım geliyor!

FAİZ GELİRLERİ ÜLKELER ARASINDA KARŞILIKLI PAYLAŞILIYOR

Buna göre, hesap sahibine ilişkin bilgiler, yıl sonu hesap bakiyesi, hesaba sene içinde ödenen faiz ve temettü gibi gelirler ya da hesapta tutulan varlıklardan elde edilen gelirlerin brüt tutarları ülkeler arasında karşılıklı paylaşılıyor.

Söz konusu anlaşmada  82 ülkeden Türkiye mukimi olan kişilere yönelik bir bilgi alındığı kaydedildi. ABD ile imzalanan anlaşmada, Türkiye mukimi bir kişinin bu ülkedeki hesaplarına yapılan faiz ve kar payı gibi ödemeler ile birlikte Gelir İdaresi Başkanlığı'na bildirilmektedir. Gelir İdaresi Başkanlığı da söz konusu uluslararası anlaşmalar ile diğer ülkelerden alınan bilgiler doğrultusunda, yurt dışından ücret geliri elde edenler, menkul sermaye iradı ve değer artış kazancı sağlayanları yakından araştırıyorlar

Bu kapsamda gerçekleştirilen analiz ve denetim çalışmaları neticesinde, Türkiye'de mukim olan ve yurt dışından faiz, repo, kar payı gibi gelir elde eden mükelleflerden gelir vergisi beyannamesi vermesi gerekenler tespit edildi. Başkanlık, 5 Nisan Cuma günü sonuna kadar devam edecek gelir vergisi beyan döneminin sona ermesinin ardından, yurt dışından gelir elde eden mükelleflerin verdikleri beyannameler ile gelirlerini karşılıklı kontrol edecek.

Gelir vergisi beyannamesi verilme süresinin uzatıldığı açıklandı!

Kira gelir vergisi için son 6 gün! 2023 yılı kira geliri nasıl hesaplanır ve nasıl beyan edilir? 

Kira geliri elde edenler acil bakın! Kira gelirleri nasıl beyan edilir, nasıl hesaplanır Mart 2024?

Kira gelir vergisi için son 13 gün uyarısı! Nasıl hesaplarım, nasıl beyan ederim 2024?


Geri Dön