03 / 03 / 2024

Gelir Vergisi‘nde ilk taksit ödemeleri Pazartesi günü başlıyor

Gelir Vergisi‘nde ilk taksit ödemeleri Pazartesi günü başlıyor

Gelir vergisinde genel beyan ve verginin ilk taksidini ödeme dönemi, 1 Mart'ın hafta sonuna rastlaması nedeniyle 3 Mart Pazartesi günü başlıyor. Gayrimenkul ve kira gelirinde kim? Ne ödeyecek?Gelir İdaresi Başkanlığı, beyan döneminde vatandaşlara aralarında "Beyaz Melek Projesi"nin de bulunduğu çeşitli uygulamalarla yardımcı olacak.

Gelir Vergisi Kanunu uyarınca 2007 yılında elde edilen gayrimenkul sermaye iratları, ticari, zirai ve serbest meslek kazançları ile menkul sermaye iradı gelirleri için 25 Mart Salı akşamı mesai saati bitimine kadar gelir vergisi beyannamesi verilecek.

Verginin ilk taksidi de 31 Mart akşamına kadar ödenecek. İkinci taksit ise Temmuz ayı içinde yatırılacak.

-KİRA GELİRLERİ-

Mevcut düzenlemeler uyarınca 2007 yılı konut kira gelirlerinde istisna tutarı 2 bin 300 YTL olacak. Bu tutarın üzerinde kira geliri elde edenler, beyan kapsamında bulunacak. Ancak toplam kira gelirinin 2 bin 300 YTL'si yine vergiden istisna tutulacak.

Mükelleflerce bir takvim yılı içinde o yıla ve veya geçmiş yıllara ait olarak nakden veya aynen tahsil edilen kira bedelleri, o yılda elde edilmiş gelir kabul edilecek. Bu şekilde geçmiş yıllara ait kira gelirlerinin topluca 2007'de tahsili halinde de, bunlar 2007 yılının geliri şeklinde işlem görecek.

Gayrimenkulleri işyeri olarak kiralayan kişi ve kuruluşlar, kira ödemeleri üzerinden gelir vergisi kesintisi yapacak. Kiracılar, ödeyecekleri kira üzerinden vergi kesecek.

İşyeri kira gelirlerinde de beyanname verme sınırı 19 bin YTL olacak. Bu tutarın aşılıp aşılmadığının tespitinde, gelir vergisi tevkifatına tabi kira gelirleri ile mesken kira gelirinin gelir vergisinden istisna edilen tutarı aşan bölümü birlikte değerlendirilecek.

Kira geliri olduğu halde beyanname vermeyenler, istisna uygulamasından yararlanamayacak.

-MENKUL SERMAYE İRATLARI-

Menkul sermaye iratlarının vergilendirilmesinde ise yüzde 37,7'lik indirim oranı ve 19 bin YTL'lik beyanname verme sınırı bulunacak.

Bu sınırın hesabında, indirim oranı uygulanabilecek menkul sermaye iradı tutarı, indirim oranı sonrası kalan kısım itibariyle dikkate alınacak.

Bu durumda beyanı gereken başka gelirin bulunmaması halinde, indirim oranı uygulamasından yararlanabilecek menkul sermaye iradından, gayri safi tutarları toplamı 30 bin 497,59 YTL'yi aşmayan tutarlar için yıllık beyanname verilmeyecek.

Ancak her nevi alacak faizleri ile ticari işletmelere dahil kazanç ve iratlarda indirim oranı söz konusu edilmeyecek.

Bu çerçevede, menkul sermaye iratlarının beyanında şu esaslar geçerli olacak:

-900 YTL'yi aşması halinde beyan edilecek unsurlar: .31 Aralık 2005 tarihinden önce ihraç/iktisap edilen hisse senedi ve tahvillerin vadesi gelmemiş kuponlarının satışından elde edilen bedeller .İştirak hisselerinin sahibi adına henüz tahakkuk etmemiş kar paylarının devir ve temliki karşılığında alınan para ve ayınlar .Her çeşit senetlerin iskonto bedelleri .Off-shore bankacılıktan elde edilen faiz gelirleri

.Yurt dışından elde edilen diğer menkul sermaye iratları .2007 içinde elde edilen her çeşit alacak faizi -26 Temmuz 2001'den önce ihraç edilen Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu faiz gelirleri: Yüzde 37,7'lik indirim oranı sonrası kalan tutar 19 bin

YTL'yi aşıyorsa beyan edilecek.

-26 Temmuz 2001-31 Aralık 2005 arasında ihraç edilen Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu faiz gelirleri: Yüzde 37,7'lik indirim oranı sonrası kalan tutardan 205 bin 994,16 YTL'lik istisna düşülecek. Kalan tutar 19 bin YTL'yi aşıyorsa beyan edilecek.

-26 Temmuz 2001'den önce ihraç edilen dövize ve altına endeksli Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu faiz gelirleri: İndirim oranı ve 205 bin 994,16 YTL'lik istisna uygulanmayacak. Toplam tutar 19 bin YTL'yi aşıyorsa beyan edilecek.

-1999-2002 arasında sona eren hesap dönemlerinde elde edilen, kurumlar vergisinden istisna kazançlar ile yatırım indirimi istisnasından yararlanan kazançların dağıtımı halinde gerçek kişilerce elde edilen kar payları: Kar payının net tutarına, bu tutarın 9'da biri eklenerek, bulunacak tutarın yarısı gelir vergisinden istisna edilecek. Kalan tutar 19 bin YTL'yi aşıyorsa beyanda bulunulacak.

-Her nev'i hisse senetlerinin kar payları ve iştirak hisselerinden doğan kazançlar: Kar payının brüt yarısı gelir vergisinden istisna olacak, kalan tutar 19 bin YTL'yi aşıyorsa beyan edilecek.

-BEYAZ MELEKLERE YERİNDE HİZMET-

Öte yandan Gelir İdaresi Başkanlığı, genel beyan dönemi öncesi mükelleflere kolaylık amacıyla yeni uygulamaları devreye sokuyor. Bu çerçevede Beyaz Melek filminden esinlenen "Beyaz Melek Projesi" de uygulamaya giriyor.

Oluşturulan özel ekipler, söz konusu proje kapsamında 3-25 Mart tarihleri arasında huzurevlerine gidecek. Burada huzurevi sakinlerinden kira ya da gelir vergisine konu geliri bulunanların beyannamelerini dolduracak, onların tahakkuk fişlerini düzenleyip, ellerine verecek.

Aynı şekilde evlerinde yaşayan yaşlılardan Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189'u arayanlara da, vergi memurları gönderilecek ve onların da beyannameleri evlerinde doldurulacak.

Büyük alış veriş merkezlerinde Beyanname Standları da açılarak, vatandaşların kira beyannamelerini doldurmalarına yardımcı olunacak.

Bağlı oldukları vergi dairesinden şifre alan vatandaşlar, bundan sonra kira geliri beyannamelerini elektronik ortamda düzenleyerek, yine aynı ortamda Gelir İdaresine iletebilecek.

-YAKLAŞIK 2,5 MİLYON MÜKELLEF-

Gelir İdaresi Başkanlığının verilerine göre, ülkemizde 697 bin 286'si kira geliri, 1 milyon 726 bin 415'i de ticari, zirai ve serbest meslek kazancı ile menkul kıymet sermaye iradı geliri bulunan 2 milyon 423 bin 701 adet aktif gelir vergisi mükellefi bulunuyor.

Bunların 696 bin 510'u İstanbul'da, 212 bin 235'i Ankara'da, 177 bin 727'si İzmir'de, 96 bin 908'i Bursa'da, 89 bin 245'i de Antalya'da faaliyet gösteriyor.


Geri Dön