25 / 05 / 2024

Yap-İşlet-Devret projelerinde KDV istisnasına açıklık getirildi!

 Yap-İşlet-Devret projelerinde KDV istisnasına açıklık getirildi!

Maliye Bakanlığı'nın, Katma Değer Vergisi Genel Tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandıTebliğe göre, yap-işlet-devret modeli çerçevesinde gerçekleştirilecek projeler ile Sağlık Hizmeti Temel Kanunu'na göre Yüksek Planlama Kurulu tarafından kiralama karşılığı yaptırılmasına karar verilen sağlık tesislerine ilişkin projelerden, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ihale ilanı yayımlanmış ancak teklif alınmamış olanlar ile 31 Aralık 2023 tarihine kadar ihale ilanı yayımlanacak olanların, ihale edilmesi, projeyi üstlenen firmalara yatırım döneminde proje kapsamında yapılan mal teslimleri ve hizmet ifaları 4 Nisan 2012 tarihinden itibaren, katma değer vergisinden istisna edildi.


Tebliğde söz konusu projeler kapsamındaki işlerin ihale edilmesi, görevlendirilen veya projeyi üstlenenlere yatırım döneminde yapılacak teslim ve hizmetler KDV'den istisna tutulacak. 


Yatırım dönemi, söz konusu projelere ilişkin olarak ilgili idare ile yapılan sözleşmelere göre belirlenecek. Yatırım dönemi süresinde (sürenin uzatılması ya da kısaltılması şeklinde) ortaya çıkacak değişikler, ilgili idare tarafından doğrudan Gelir İdaresi Başkanlığı'na bildirilecek.


Habertürk


Geri Dön