14 / 06 / 2024

Gün Er İnşaat Elektrik Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Kadıköy Şubesi açıldı!


Gün Er İnşaat Elektrik Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Kadıköy Şubesi bugün Ataşehir'de 10 milyon TL sermaye bedeli açıldı...Gün Er İnşaat Elektrik Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Kadıköy Şubesi bugün Ataşehir'de 10 milyon TL sermaye bedeli açıldı.

Gün Er İnşaat Elektrik Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Kadıköy Şubesi konusu:a- Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel yapıların temelden çatıya kadar inşaatını yapmak ve yaptırmak her türlü yapının elektrik, ısıtma, soğutma ve sıhhi tesisat işleri bunlar vb. gibi yapının gerekleri arasında diğer işlerinde projesi kontrolörlük ve müşavirliğini taahhüt etmek müteahhit ya da taşeron firma olarak sözleşmeler akdetmek gerektiğinde işin tamamına veya bir kısmını başka taşeronlara yaptırmak ve yahut da kendi bünyesinde taahhütlerini yerine getirmek. b- Her türlü elektrik ve inşaat sıhhi tesisat ve malzemelerinin perakende veya toptan ticaretini imalatını ithalat ve ihracatını yapmak c- Gerçek kamu ve tüzel kişilerce yaptırılmak istenen her türlü inşaat, imar, hafriyat, kazı, dolgu, tesviye ve blokaj işleri, şehir ve kasaba işi ve dış yolları ve şebeke tesisleri, kanalizasyon şebekeleri, metro, tünel, yeraltı ve yerüstü geçitlerinin inşaası, beton ve asfalt kaplama işleri ile ilgili taahhütleri ifa etmek veya yaptırmak her türlü inşaat malzemesinin imalatı için tesisler kurmak, işletmek, kiraya vermek ve kiralamak bu malzemelerin yurt içi ve yurt dışı ticaretini yapmak. İnşaatla ilgili her türlü iş makinaları ile her türlü araç gereçlerini yedek parçalarını satın almak, satmak, ithal ve ihraç etmek d- Şirket faaliyet konuları ile ilgili malların depolanabilmesi, korunması, ambalajlanması, tanıtılıp pazarlaması için yurdun her yerinde ve yurt dışında her türlü mağaza ve depo tesisler kurar veya faal olanları satın alır, satar, kiralar, ortaklıklar kurabilir. e- Şirket konusuna giren işlerde mümessillikler distribütörlükler bayilikler alabilir veya verebilir. f- Şirket konuları ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel kuruluşların açtıkları ihalelere girebilir, taahhütlerde bulunabilir, teminatlar yatırabilir ve gerektiğinde yatırdığı teminatları geri çekebilir.....ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.


Geri Dön