20 / 07 / 2024

Günaydın Global Gayrimenkul ve İnşaat Yatırımları Anonim Şirketi kuruldu!


Günaydın Global Gayrimenkul ve İnşaat Yatırımları Anonim Şirketi, Mustafa Günaydın Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Şenol Bıçakcı Yönetim Kurulu Üyeliği'nde 1 milyon TL sermaye ile 1 Mart'ta Beylikdüzü'nde kuruldu.
Günaydın Global Gayrimenkul ve İnşaat Yatırımları Anonim Şirketi, Mustafa Günaydın Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Şenol Bıçakcı Yönetim Kurulu Üyeliği'nde 1 milyon TL sermaye ile 1 Mart'ta  Beylikdüzü'de  kuruldu. 


Günaydın Global Gayrimenkul ve İnşaat Yatırımları Anonim Şirketi iş konusu; 1. Her türlü gayrimenkul ve inşaat yatırımları yapmak; ayrıca yurtiçinde ve yurtdışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri gibi benzeri yapıları inşa etmek ve/veya  kiralama ve satın alma yapmak, 2. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane, okul inşaatlarını yapmak, satmak kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar, ticaret haneler yapmak, yaptırmak, gayrimenkul ve inşaat yatırımları yapmak, 3. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma, pazarlık usulü ve benzer diğer usuller ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerinin tamamını veya belli bir bölümünü anahtar teslimi taahhüt etmek,  4. Türkiye Cumhuriyeti Devletine ait bütün bakanlıklarının ve bakanlıklara bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden yapımı veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek,   5. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak, 6. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak, 7. Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri spor kompleksleri, mesken, ev apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek; bahçe, tarla, ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek. Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek,  8. Kuyumculuk ile ilgili işyeri, atölye, imalathane, dökümhane açmak, işletmek, kiraya vermek, kiralamak, bunlarla ilgili gerekli hammadde, yardımcı mamul madde, hurda maddelerin alımını satımını yapmak, her türlü altın, gümüş pırlanta gibi değerli maden ve taşlardan mamul mücevherat ve ziynet eşyalarının toptan ve perakende alımı satımı imalatı yapmak, 9.  Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul mallar ile bilumum ticari emtiaları satın almak, satmak, kiralamak, finansal kiralama yapmak, yahut kiraya vermek, yurt içinde ve yurt dışından, teminatlı yahut teminatsız, her türlü borç almak, 10. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüt, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek, 11. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak,  12. Her türlü gıda maddelerini almak, satmak, gıda maddelerini paketlemek için tesisler kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, 13.İnsanların beslenmesinde önemli bir etkinliği olan ve gıda sektörüne konu teşkil eden her nevi sıcak, soğuk, dondurulmuş, kurutulmuş ve konsantresi yapılmış besin maddelerinin pazarlanması konusunda toptan ve perakende satış yapmak amacı ile gerekli olan satış mağazalarını açmak ve işletmek, 14. Her türlü bebek mamalarını almak, satmak, imalat, ithalat ve ihracatını yapmak, bebek mamaları ile ilgili ham, yarı mamul ve mamul maddelerini almak, ihracatını yapmak, 15. İnsan kaynakları danışmanlık hizmetleri vermek, personel işe alımı, personel eğitimi vermek ve dışardan almak, şirket stratejileri oluşturmak, şirket personeli iç yönetmeliğini tanzim etmek, personel performans değerlendirmeleri yapmak, personel kariyer planlamaları yapmak, yetkinlik modelleri oluşturmak, şirket kurumsal kimliği oluşturmak, şirket organizasyonlarını yeniden yapılandırmak, şirketlerin yemek, ulaşım, güvenlik gibi destek hizmetlerin satın alınmasında danışmanlık yapmak,  16. Eğitim ve öğretim hizmetleri konusunda Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının izin verdiği her seviyede ana okulu, ilköğretim okulu, lise, yüksek okul ve üniversite açmak, işletmek, 17. Lise ve fakültelere hazırlık kursları, yabancı dil kursları açmak,  18. Çeşitli mesleki alanlarda beceri kazandırmak maksadıyla sanat ve mesleğe yönelik (bilgisayar, muhasebe, modelistlik, stilistlik) eğitim ve öğretim vermek, özel dershane ve kurs açıp işletmek, 19. Futbol, basketbol, voleybol, yüzme, kros, buz pateni, atletizm, satranç gibi alanlarda eğitim vermek amacıyla kurslar açmak ve işletmek, 20. Yurt içinde sürücü belgesi vermek amacıyla sürücü kursları açmak, işletmekGeri Dön