24 / 04 / 2024

başakşehir imar planları

başakşehir imar planları

İstanbul İli Başakşehir İlçesi Hoşdere Mahallesi 643 Ada 4 Nolu Parsele Ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği askıya çıktı.

Başakşehir’deki 5.7 milyon metrekarelik alan Kanal İstanbul için özel proje alanı ilan edildi!

İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Tatarcık Bölgesi “Özel Proje Alanına” İlişkin 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/5000 Ölçekli Nazım Ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı askıya çıktı.

Başakşehir Güvercintepe 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği askıda!

İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Güvercintepe Mahallesi, 6235, 6236 Parseller ile 262 Ada 6 Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği askıya çıktı.

Başakşehir Hoşdere'deki 13 bin metrekarelik arsanın imar planı değişikliği askıda! Dev projelere komşu!

İstanbul, Başakşehir  Bahçeşehir 2. Kısım (Hoşdere) Mahallesi 645 Ada 2 Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği askıya çıkarıldı. Söz konusu arsa TOKİ Bahçeşehir 2. Kısım, Tual Bahçekent gibi projelere yakın konumda yer alıyor. 

Başakşehir İkitelli-2 Mahallesi 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği askıda!

İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, İkitelli-2 Mahallesi, 637 Ada, 4 Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği askıya çıkarıldı.

Başakşehir Atatürk Olimpiyat Parkı 1. Etap 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği askıda!

İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Atatürk Olimpiyat Parkı 1. Etabı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği askıya çıkarıldı.

Başakşehir Şahintepe Bölgesi 1/100 ölçekli imar planı değişikliği askıya çıkarıldı!

İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Şahintepe Bölgesi, 1/1000 Ölçekli Revizyon İmar Planına İlişkin Plan Değişikliği askıya çıkarıldı.

Başakşehir'deki rezerv yapı alanının 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli imar planı askıda!

İstanbul İli, 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, İstanbul İli Başakşehir İlçesi, Mahmutbey ve İkitelli Mahalleleri Rezerv Yapı Alanına İlişkin 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı askıya çıkarıldı.

Başakşehir İkitelli imar uygulaması askıya çıkarıldı!

İstanbul İli Başakşehir İlçesi, İkitelli-1 Mahallesinde 2125 ve 3637 Parsellere İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına göre 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesi Hükümlerince Hazırlanan İmar Uygulamasına İlişkin Askı Tutanağı yayımlandı.

Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi'ndeki riskli alanın imar planı askıda!

İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Ziyagökalp Mahallesi Riskli Alan 1. Etap 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı askıya çıkarıldı.

Başakşehir Eşkinoz Vadisi ve çevresindeki 287 bin metrekarelik alanın imar planı askıda!

İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Eşkinoz Vadisi ve Çevresi 1. Etap 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı askıya çıkarıldı.

Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi imar uygulaması askıda!

İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, İkitelli-2 (Ziya Gökalp) Mahallesinde 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesi Hükümlerince Hazırlanan İmar Uygulamasına İlişkin Askı Tutanağı yayınlandı.

Başakşehir Şahintepe Mahallesi 1/1000 Ölçekli imar planı değişikliği askıda!

İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Şahintepe Mahallesi, 1544 ile 1545 adalar arasında kalan 7 metrelik Yol Alanına ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği askıya çıkarıldı.

Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği askıda!

İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Ziya Gökalp Mahallesi 33 Metrelik Yolun Batısındaki Park Alanının Bir Kısmına İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği askıya çıkarıldı.

Başakşehir Güvercintepe 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği askıda!

İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Güvercintepe Mahallesi 338 Ada 2 Parsel, 243 Ada 11 Parsel İle 243 Ada 12 Parselin Bir Kısmına İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği askıya çıkarıldı.

Başakşehir Ziyagökalp Mahallesi 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği askıda!

İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Ziyagökalp Mahallesi 1359 Ada 9 Parsele İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği askıya çıkarıldı.

başakşehir imar planları Haberi

başakşehir imar planları

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 03.03.2021 tarihli ve 389503 yazısı ile; İstanbul ili, Başakşehir ilçesi, Hoşdere Mahallesi 643 ada 4 parsele ilişkin NİP-34829206 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve UİP-34832515 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 97. maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanunun 9. maddesi uyarınca re'sen 03.03.2021 tarihinde onaylandığı bildirildi.

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 18.03.2021 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı.

İmar planı için