21 / 02 / 2024

Şufa şerhi nedir

Şufa şerhi nedir

Son dönemlerde Toki şerhleriyle ilgili çok soru gelmeye başladı. Biz de bunun üzerine Gayrimenkul Hukuku Uzmanı Avukat Kadir Kurtuluş’a Toki şerhlerini ve uygulamalarını sorduk.

TOKİ şerhli gayrimenkul satılabilir mi?

Son dönemlerde Toki şerhleriyle ilgili çok soru gelmeye başladı. Biz de bunun üzerine Gayrimenkul Hukuku Uzmanı Avukat Kadir Kurtuluş’a Toki şerhlerini ve uygulamalarını sorduk.

Tapu siciline konulan 31/B şerhi nedir?

Tapu siciline konulan 31/B şerhi, bir taşınmaz hakkında verilen bir karardır. Bu karar neticesinde bazı kısıtlamalar devreye girer. Peki tapu siciline konulan 31/B şerhi nedir, hangi durumlarda devreye girer ve sonuçları nelerdir? İşte 31/B şerhi ile ilgili kapsamlı bilgiler...

Aile konutu şerhi nedir, nasıl konulur?

Aile konutu şerhi, Türk Medeni Kanunu’nun belirli maddesi uyarınca düzenlenmiş bir terimdir. Bu terim, aileler için önemli bir yasal hakkı ifade etmektedir. Peki aile konutu şerhi nedir, hangi hallerde konulur ve aile konutu şerhi olan ev ne demektir? İşte aile konutu şerhi ile ilgili bilgiler...

Şufa hakkı nedir? Şufa hakkı nasıl engellenir?

Şufa hakkı, Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenen haklardan biridir. Mal alım satışında mal sahibine hak tanıdığı için önemli bir kavramdır. Peki şufa hakkı nedir, hangi durumlarda geçerlidir veya geçerli değildir, şufa hakkı nasıl engellenir? Şufa hakkı ile ilgili bilinmesi gerekenler…

Kira sözleşmesinin şerhi nedir? Kira sözleşme şerhi ne işe yarar?

Gayrimenkul sahibinin, zaman zaman kendi evini kullanma ihtiyacı doğabilir veya evini üçüncü bir kişiye satma düşüncesi oluşabilir. Bu gibi durumlarda, kiracılar arasında kira sözleşmesinin feshedilmesi gerekebilir. Fakat, kiracının tapu kaydına "kira şerhi" düşülmektedir.

Şufa Hakkı nedir, nasıl kullanılır? Şufa Hakkı davası nasıl açılır?

Şufa Hakkı başka bir ifade ile önamlım hakkı, bir taşınmaza ilişkin belirli bir kişiye öncelikli satın alma hakkı tanıyan bir hak olarak biliniyor. Peki, Şufa Hakkı nedir, nasıl kullanılır? Şufa Hakkı davası nasıl açılır? İşte tüm detaylar...

Kira şerhi nedir? Kira şerhi ne işe yarar?

Kira sözleşmesi ev sahibi ile kiracının haklarını güvence altına alıyor. Bu sözleşme ile birlikte tarafların belirlenen kurallara uyması gerekli oluyor. Kiracı ve ev sahibinin anlaşması durumunda kira şerhi de yaptırılabiliyor. Peki kira şerhi nedir? Kira şerhi ne işe yarar?

Aile konutu şerhi nedir, ne işe yarar? Aile konutu şerhi nasıl konulur?

Aile konutu şerhi, tapu kütüğüne işlenebilen şerh türlerinden birisi olarak biliniyor. Aile konutu müessesesi, Türk Medeni Kanununun 194. maddesi ile mevzuatımıza dahil edilmiştir. Peki, Aile konutu şerhi nedir, ne işe yarar? Aile konutu şerhi nasıl konulur? İşte tüm detaylar...

Aile konut şerhi nedir, nasıl kaldırılır?

Eşler arasında yaşanan anlaşmazlıklarda gündeme gelen aile konutu nedir? Peki Aile konutu şerhi nasıl konur? Aile konutu şerhi nasıl kaldırılır? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Aile konutu şerhi nedir? Nasıl konulur?

Aile konutu şerhi ile, aile konutu olarak kullanılan gayrimenkulle ilgili kira sözleşmesi veya mülkiyet hakkı malik veya taraf olmayan eşin rızası olmadıkça devredilemez ve konut üzerindeki haklar sınırlanır.

Aile konutu şerhi nedir? Nasıl konulur?

Aile konutu şerhi ile, aile konutu olarak kullanılan gayrimenkulle ilgili kira sözleşmesi veya mülkiyet hakkı malik veya taraf olmayan eşin rızası olmadıkça devredilemiyor ve konut üzerindeki haklar sınırlandırılıyor.

Aile konutu şerhi nedir? Nasıl konulur?

Takvim Gazetesi köşe yazarı Feride Hilal İmal, bugünkü yazısında okuyucusunun sorduğu ''Aile konutu şerhi nedir? Nasıl koydurabilirim?'' sorusunu yanıtladı....

Aile konutu şerhi nedir? Nasıl koyulur?

Takvim Gazetesi köşe yazarı Feride Hilal İmal, bugünkü yazısında okuyucusunun sorduğu ''Aile konutu şerhi nedir? Nasıl koyulur?'' sorusuna cevap verdi.

Tapuda kamu adına istimlak şerhi bulunması nedir?

Posta yazarı Tamer Heper, bir okuyucusunun 'Aileden miras olarak kalan bir arsa var. Emlakçı bize burayı almak isteyenler olduğunu söyledi, ama tapuya gittiğimizde kamu adına istimlak şerhi bulunduğu söylendi. Bu işte bir terslik yok mu?' sorusunu yanıtladı

Şufa şerhi nedir Haberi

Şufa şerhi nedir

Öncelikle TOKİ ile başlayalım, TOKİ kimdir?

TOKİ, yani Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, 1984 yılında yürürlüğe giren 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu ile özerk Toplu Konut Fonu'na haiz, Genel İdare dışında Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı adı ile kurulmuştur. Kuruluş, ülkemizde sıklıkla gerçekleşen depremler ve bunun sonucunda ortaya çıkan depreme dayanıklı konut yetersizliği, köylerden büyük şehirlere göçün sonucu hızla ilerleyen gecekondulaşma, sosyal devlet ilkesi gereği devletin sağlıklı ve kamuya ait konut yapma ihtiyaçlarına hizmet etmek amacıyla kurulmuş ve faaliyetlerini bu yönde devam ettirmiştir. 


TOKİ’nin görev ve sorumlulukları nelerdir?

2985 numaralı Toplu Konut Kanunu, TOKİ’nin görev alanını belirlemektedir. Buna göre, doğal afet meydana gelen yerler ve diğer yerlerde konut, altyapı ve sosyal donatı uygulamaları yapmak veya yaptırmak, köy mimarisinin geliştirilmesine, gecekondu alanlarının...