29 / 02 / 2024

Güngören Millet Bahçesi 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli imar planı değişikliği askıda!

Güngören Millet Bahçesi 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli imar planı değişikliği askıda!

İstanbul İli, Güngören İlçesi, Millet Bahçesi Projesine İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği askıya çıktı.Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 25.03.2020 tarihli ve 76651 sayılı yazısı ile Güngören ilçesi, 10158 parsel ile 195 ada 8 parselin tamamı ve 544 ada 8 parselin bir kısmı ile bahse konu parsellerin komşuluğundaki bir kısım tescil dışı alanı kapsayan Güngören İlçesi Millet Bahçesi Projesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin NİP-34935806 ve UİP-34376399 plan işlem numaraları ile 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 97. maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 9. maddesi uyarınca 25.03.2020 tarihinde onaylandığı bildirildi.

 Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 06.04.2020 tarihinden itibaren bir (1) (30 gün) süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı.

 

İmar planları için tıklayın


Geri Dön