29 / 02 / 2024

Güngören'de 2.9 milyon TL'ye satılık işyeri!

Güngören'de 2.9 milyon TL'ye satılık işyeri!

Bakırköy Satış Memurluğu tarafından, İstanbul İli, Güngören İlçesi'nde bulunan işyeri satışa çıkarıldı. Söz konusu taşınmazın toplam bedeli 2 milyon 965 bin 20 TL olarak belirlendi.İstanbul İli, Güngören İlçesi'nde bulunan işyeri Bakırköy Satış Memurluğu tarafından satışa çıkarıldı. Söz konusu taşınmazın toplam bedeli 2 milyon 965 bin 20 TL olarak belirlendi.


T.C. BAKIRKÖY (SULH HUKUK MAHKEMELERİ) SATIŞ MEMURLUĞU 


TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri


1 NO'LU TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı : İstanbul ili, Güngören ilçesi, Güngören Mah. Nişantarla Mevkii, 8005 Parsel, 226,25 m2 Yüzölçümlü, Tarla nitelikli taşınmaz. Özellikleri : Satışa ilişkin dosyada mevcut 12/11/2014 tarihli bilirkişi raporuna göre "Satışakonu taşınmaz, tapunun İstanbul ili, Güngören ilçesi, Güngören Mahallesi, NişantarlaMevkii, - ada, 8005 parselde kayıtlı taşınmazı olup, adres olarak Güngören ilçesi, Sanayi Mahallesi, Eski Londra Asfaltı Caddesi, Biberoğlu İş Merkezi, 115 dış kapı no. lu adresinde yer almaktadır. Yerinde yapılan incelemede; ana taşınmaz parsel köşe başında yer almakta hem Eski Londra Asfaltı Caddesine hem de Oğuzhan Sokağa cephelidir. Ana taşınmaz üzerinde bulunan binanın yapı tarzı betonarme karkas, yapı nizamı ikiz nizam olup 2 bodrum kat+zemin kat+2 normal kat+ 2 çekme kattan oluşmaktadır. 1. bodrum kat, Oğuzhan Sokak cephesinde kot farkından dolayı zemin kat seviyesindedir. Bakırköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2013/1142 Esas, 2014/1304 Karar no.lu ilamında binanın, 19.06.1991 tarih ve 91/4 yapı ruhsatı bulunduğu, konu dosyada bulunan proje ozalit örneğinde ise mimari proje29.03.1991 tarihlidir. Ancak binada kat irtifakı kurulmamıştır. Bina iş merkezi olarak kullanılmaktadır. Binanın 2. bodrum katında 1 adet işyeri ve ortak alan, 1. bodrum katında 1 adet işyeri ve binanın ön cephesine yapılan büyütme ile oluşan büfe, zemin katında 1 adet işyeri, 1. normal katında 1 adet işyeri, 2. normal katında 1 adet işyeri, 1. çekme katında I adet işyeri ve 2. çekme katında 1 adet işyeri ve bir oda bulunmaktadır. Binanın dış cephesi btb'li, iş merkezine giriş kapısı demir doğrama ve Oğuzhan Sokaktan 2. bodrum kata verilen kapı girişi demir doğrama-camhdır. Giriş sahanlığı ve katları birbirine bağlayan merpenleri mermer kaplıdır. 2. bodrum katın takriben inşaat alanı 209 m2 'dir. 2. bodrum katta bulunan işyerinin girişi, Oğuzhan Sokak cephesinden 43/A no.lu dış kapı girişlidir. 1. bodrum kat seviyesinden aşağı doğru inen mermer kaplı merpenler ile 2. bodrum kata varılmakta, bu katta 1 oda ve 1 imalathane hacimi bulunmaktadır. İmalathane hacminin yer döşemeleri fayans kaplı, duvarları sıvalı ve boyalıdır. Odanın zemini beton kaplı, duvarları sıvalı ve boyalıdır. 1. bodrum katın takriben inşaat alanı 209 m2 'dir. 1. bodrum katta bulunan işyerinin girişi, Oğuzhan Sokak cephesinden 43 no.lu dış kapı girişlidir. İşyerinin sokağa bakan cephesi camlı alüminyum doğrama, kepenk korkulukludur. İşyerinin yer döşemesi mermer kaplı, duvarlar sıvalı ve boyalıdır. Ayrıca 1. bodrum katta binanın ön cephesinde tretuvar alt kısmında yapılan büyütme ile takriben 15 m2 alanlı büfe olarak kullanılan bir hacim mevcuttur. Zemin katın takriben inşaat alanı 209 m2 'dir. Zemin katın girişi Eski Londra Asfaltı Caddesine cephelidir. Bu katta 1 adet işyeri ve bina giriş sahanlığı hacimleri bulunmaktadır. İşyerinde ofis, 1 salon, wc ve mutfak hacimleri mevcuttur. İşyerinin dış cephesi camlı alüminyum doğrama, kepenk korumalı, yer döşemesi mermer kaplı, duvarlar sıvalı ve boyalıdır. Mutfağın yer döşemesi mermer kaplı, duvarlar sıvalı ve boyalıdır. Wc hacminin zemin ve duvarları fayans kaplıdır. 1. ve 2. normal katın herbirinin takriben inşaat alanı 253 m2 'dir. İşyerlerinin yer döşemesi mermer kaplı, duvarları sıvalı ve boyalı, pencereleri pvc imalat ve dış kapısı çelik kapıdır. Bu katlarda imalathane, mutfak, wc ve ofis hacimleri mevcuttur. Mutfak ve wc hacimlerinin yer döşemesi ve duvarları seramik kapi ıdır. 1. ve 2. normal katlardaki iş yerlerinin ısıtma sistemi kombi-doğalgazdır. 3. katta çekme kat halinde inşa edilmiş, işyeri ve teras balkon hacimleri bulunmaktadır. Teras hacmi binanm ön ve yan cephesinede bulunmakta takriben inşaat alanı 125 m2, işyeri binanın arka cephesinde yer almakta takriben inşaat alanı 128 m2 civarındadır. Bu hacimler geometrik olarak üçgene benzemektedirler. Teras hacminin yer döşemesi mozaik kaplıdır. İşyerinin yer döşemesi kısmen seramik kısmen mozaik kaplı, duvarları sıvalı ve boyalıdır. Pencereler pvc doğramadır. 4. katta çekme kat halinde inşa edilmiş, 1 adet işyeri ve 1 oda hacimleri bulunmakta, takriben inşaat alanı 90 m2 civarındadır. İşyerinin yer döşemesi halıfleks kaplı, duvarları sıvalı ve boyalı olup pencereler pvc imalattır. 3. ve 4. normal katlara giriş binanın merpen kovasında bulunan demir doğrama kapıdan sağlanmaktadır. Binanın takriben toplam inşaat alanı 1.351 m2 ve teras balkonun takriben inşaat alanı 125 m2'dir. Binada elektrik ve su tesisatı bulunmaktadır. Yaşı 23 yıl civarındadır. Binanın yapı sınıfı 2. sınıf inşaattır.Kıymet takdirine konu taşınmaz işyerleri ve imalathane ağırlıklı bir bölgede yer almaktadır. Taşınmazın yakın çevresinde Merter Keresteciler (Tekstil) Sitesi ve Kale Çenter A. V.M. bulunmaktadır. Taşınmazm üzerinde yer aldığı Eski Londra Asfaltı Caddesijoplu taşıma araçları ile minibüslerinin geçiş güzergahı konumundadır. Alt ve üst yapı sorunu çözüme kavuşturulmuş bir bölgede yer almaktadır. Belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır, "denilmektedir. 


Adresi : Güngören / İSTANBUL

Yüzölçümü : 226,25 m2

Arsa Payı : —

İmar Durumu : Dosyasına sunulan Güngören Belediye Başkanlığı Yazı işleri Müdürlüğü 19/09/2014 tarih ve 74787015-109.03-5649-9810-7859 saylıı yazısına göre; Güngören Sanayi Mahallesi, Eski Londra Asfaltı No:l 15, 5 pafta 8005 parsel sayılı yer 18.02.2005 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Güngören Revizyon Planında, ikiz nizam 3 kat, Ticaret+Hizmet alanında kalmakta olduğu, KDV Kanununda 01.01.2013 tarihinde yapılan değişiklik nedeniyle taşınmaz ile ilgili "lüks veya birinci sınıf inşaat kalitesinin yükseltilmesi hali de dahil olmak üzere 01.01.2013 tarihinden sonra herhangi bir işleme dosyasında rastlanmamış olduğu, plan sureti yazı ekinde sunulduğu, adresi Sanayi Mahallesi Eski Londra Asfaltı Caddesi No: 115, Oğuzhan Sokak No:43 Güngören/İstanbul olduğu, taşınmazın 2013 yılı arsa m2 birim değeri 1.234,36 TL olduğu belirtilmektedir. 


Kıymeti : 2.965.020,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : —

1. SatışGünü : 23/10/2015 günü 14:30- 14:40 arası

2. Satış Günü : 20/11/2015 günü 14:30- 14:40 arası 

Satış Yeri : Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu


Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 


2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya/b'ü miktar "Radar bl'nka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. AH,6iya


3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4- Satışbedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatılmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5- İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti hissedarlara ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.


6- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/79 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.23/07/2015


Geri Dön