25 / 06 / 2024

Halk GYO 2021'de ne kadar hasılat elde etti?

Halk GYO 2021'de ne kadar hasılat elde etti?

Halk GYO tarafından 1 Ocak 2021-31 Aralık 2021 dönemine ilişkin sorumluluk beyanı, faaliyet raporu ve finansal raporunu yayınlandı. Peki 2021'de Halk GYO ne kadar hasılat ve kira geliri elde etti? İşte ayrıntılar...Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 1 Ocak 2021-31 Aralık 2021 dönemine ilişkin sorumluluk beyanı, faaliyet raporu ve finansal raporunu yayınladı.

Halk GYO tarafından yayınlanan faaliyet raporuna göre, şirketin portföyünde yer alan gayrimenkullerinin toplam değeri 4 milyar 249 milyon 692 bin 500 TL oldu.

Şirketin yayınladığı finansal tabloya göre, Halk GYO, 1 Ocak 2021-31 Aralık 2021 döneminde 104 milyon 596 bin 247 TL hasılat elde etti.

Halk GYO yatırım amaçlı gayrimenkullerinden 58 milyon 616 bin 618 TL kira geliri elde etti. Şirketin özkaynakları 3 milyar 300 milyon 178 bin 143 TL olurken, toplam kaynaklar 4 milyar 578 milyon 221 bin 287 TL olarak belirlendi.

Halk GYO'nun KAP açıklaması:

01.01.2021 – 31.12.2021 DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARIN VE FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN

KARAR TARİHİ : 14.02.2022
 
 
KARAR SAYISI : 592

 
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II N14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan 01.01.2021 – 31.12.2021 dönemine ait Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporu ile Seri II N17.1 "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca SPK tarafından belirlenen formatlarla 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı kapsamındaki şablonlarla hazırlanan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu tarafımızca incelenmiştir.
 
Ortaklıktaki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Finansal Tabloların, Faaliyet Raporunun ve Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, finansal tabloların ortaklığın aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar-zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ortaklığın finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını
bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
 
 Saygılarımızla.

Dosya için tıklayın

Dosya için tıklayın

Halk GYO'nun ilk çeyrek kârı 18,5 milyon TL!

Halk GYO aktif büyüklüğünü 2,7 milyar liraya taşıdı!

 


Geri Dön