22 / 07 / 2024

Hazine arsa satışı nasıl olur?

Hazine arsa satışı nasıl olur?

Hazine arsa satışı yasal olarak 2012 tarihinde yürürlüğe giren Kanun kapsamında açıklanıyor. Hazineye ait arsaların satış süreci il defterdarlıkları tarafından takip ediliyor. Peki, hazine arsa satışı nasıl olur?
Hazine arsa satışı nasıl olur?

Hazine arsa satışı yasal olarak 2012 tarihinde yürürlüğe giren; Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi İle Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun kapsamında açıklanıyor.


Deftarlıklar tarafından gerçekleştirilen hazine arsa satış süreci şu şekilde açıklanıyor;


"Yapılan düzenlemeyle; bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş olması nedeniyle Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan alanlarla ilgili öteden beri süregelen sorunların çözüme kavuşturulması, daha önce tapu verilmiş ancak 2/b olması nedeniyle tapusu iptal edilmiş olan vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi, taşınmazların kullanıcılarına satılması ve buradan sağlanacak maddi kaynağın öncelikle nakledilecek orman köylülerine ait taşınmazların kamulaştırılması, tarım alanı olarak kullanılmasında yarar görüldüğü için orman sınırları dışına çıkarılan yerlerin ıslahı, imar ve ihyası, orman köylülerinin kalkınmalarının desteklenmesi ve yeni orman alanlarının tesisi için kullanılması amaçlanıyor.

 

Kanuna göre 2/B taşınmazlarını doğrudan satın alma hakkına sahip olanlar; 3402 sayılı Kanuna göre Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünce düzenlenen güncelleme listeleri ve kadastro tutanaklarında veya kesinleşmiş mahkeme kararlarında, 2/b taşınmazlarının 31.12.2011 tarihinden önce kullanıcısı ve/veya üzerindeki muhdesatın sahibi olarak gösterilen kişiler ile bunların mirasçıları ve Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra noter tarafından düzenlenecek muvafakatname vermeleri şartıyla bunların akdi halefleridir. 


Doğrudan satın alma hakkından yararlanacakların Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 AY içinde, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra güncelleme listeleri veya kadastro tutanakları düzenlenecek taşımazlar için; Kadastro tutanaklarının kesinleştiği veya güncelleme listelerinin tescil edildiği tarihten itibaren 8 AY içinde başvuru yapmaları ve satış bedelini itiraz ve dava konusu etmeksizin kabul etmeleri gerekiyor.Kabul edilen Kanunla 2/b taşınmazlarının satış bedeli taşınmazın rayiç bedelin %70’i olarak belirlenmiştir. Peşin veya taksitle ödeme imkânı getirilmiştir.


Satış bedelinin tamamının peşin ödenmesi halinde satış bedelinden %20, en az yarısının peşin ödenmesi halinde satış bedelinden %10 indirim uygulanacaktır.


Taksitli ödemelerde bedelin; % 10’u peşin ödenecek, kalanı İlimizde 3 yıl içinde 6 eşit taksitle faizsiz olarak ödenebilecektir."


Arsa satın alma dilekçesi!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com
Geri Dön