19 / 06 / 2024

Hibe tapu işlemleri 2015!

Hibe tapu işlemleri 2015!

Gayrimenkul tapusunun bir kimseden bir başka kimseye devredilmesi işlemi hem bir bedel karşılığında yapılabiliyor, hem de bedel almaksızın gerçekleşebiliyor. Peki, hibe tapu işlemleri 2015 nelerdir?Hibe tapu işlemleri 2015!

Gayrimenkul tapusunun bir kimseden bir başka kimseye devredilmesi işlemi hem bir bedel karşılığında yapılabiliyor, hem de bedel almaksızın gerçekleşebiliyor.


Bir bedel karşılığınde yapılan devir işlemleri "satış" olarak nitelendiriliyor. Buna karşın bedelsiz olarak yapılan devir işlemi ise "hibe" oluyor.


Bilindiği üzere hibe; bir bedel ya da başka bir karşılık olmadan, bir malın mülkiyetinin bir başkasına devredilmesi işlemi olarak tanımlanıyor. Bu işlem yapılırken diğer mirasçıların da saklı payının gözetilmesi gerekiyor.


Peki, bir tapu nasıl hibe edilir? Hibe tapu işlemleri 2015 nelerdir?


Hibe işlemleri:

Yapılacak bedelsiz devir işleminde mal sahibi bu işlemi şartlı bir şekilde gerçekleştirebilir. Bir diğer ifade ile bağışı yapan kimse, bağışı kabul eden kimseye bir takım mükellefiyetler yükleyebilir. 


Bağış işlemi için taşınmaz malın bağlı olduğu tapu müdürlüğünden randevu alınır. Randevu günü ve saatinde gerekli belgelerin temin edilerek; harcın ödenmesi ile tapu devredilir.


Gerekenler:

1. Bağışlanacak taşınmaz mala ait tapu senedi

2. Bağışlayan ve bağışı kabul edenlerin fotoğraflı nüfus cüzdanları,

3. Bağışlayanın bir, bağışı kabul edenin iki adet, son altı ay içinde çekilmiş fotoğrafları.

4. Akitte taraflardan biri veya ikisi vekil, vasi, kayyım ve kanuni temsilci ile temsil edilecek ise, ayrıca temsile ilişkin belge.

5.Söz konusu taşınmaz mala ait, ilgili Belediyeden Emlak beyan değerini gösteren belge.


Masraflar:

Gayrimenkullerin ve mülkiyetten gayri ayni hakların bağışlanmasında, kanuni mirasçılar dışında intifa hakkından, kuru mülkiyet sahibi lehine ivazsız feragat edilmesinde ve süreli intifa haklarında süre dolarak intifa hakkının sona ermesinde kayıtlı değer üzerinden binde 68,31 oranındaki harç ödemesinin yapılması gerekiyor


Ayrıca taşınmaz malın varsa veraset ve intikal vergisi ile vakıf taviz bedeli ilişiği kestirilir. 3. Döner Sermaye İşletmesince belirlenen tarifeye göre ücret alınır. (2015 yılı için 82,50 TL)Hibe edilen mal bozulur mu?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com
Geri Dön