24 / 04 / 2024

Hoşdere 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği askıya çıkarıldı!

Hoşdere 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği askıya çıkarıldı!

İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Hoşdere Mahallesi 643 Ada 4 Nolu Parsele Ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği askıya çıkarıldı.Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 10 Eylül 2021 tarihli ve 1683240 sayılı yazısı ile; Başakşehir İlçesi, Hoşdere Mahallesi, 643 ada 4 parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliklerine askı süresi içerisinde yapılan itirazlar kapsamında park alanı düzenlenmesi ve  plan notlarının eklenmesi hususlarını içeren NİP- 34349142 plan işlem numaralı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve UİP- 34962079 plan işlem numaralı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Hükümleri, 6306 sayılı Kanun kapsamında ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. maddesi uyarınca 10 Eylül 2021 tarihinde onaylandığı bildirildi.

Hoşdere 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği askıya çıkarıldı!

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 07 Temmuz 2021 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı.

 

İmar planları için tıklayın


Geri Dön