14 / 07 / 2024

İBB itiraz etmişti: Mahkemeden Kanal İstanbul'un imar planına iptal geldi! 

İBB itiraz etmişti: Mahkemeden Kanal İstanbul'un imar planına iptal geldi! 

İBB'nin Kanal İstanbul Projesi’ne ilişkin açtığı dava sonuçlandı. Mahkeme, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan imar planı değişikliğinin hukuka uygun olmadığına ilişkin hüküm verdi. İŞte ayrıntılar...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 15 Temmuz 2021 tarihinde İstanbul İli, Yenişehir Rezerv Yapı Alanı (Kanal İstanbul Projesi) 1. Etabına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği'ne onay verdi. 

Plan, 16 Temmuz 2021 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bu plan değişikliğine itiraz eti ve konuyu yargıya götürdü. 

Ekonomimcom'da yer alan habere göre; Kanal İstanbul projesi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. 

İBB itiraz etmişti: Mahkemeden Kanal İstanbul un imar planına iptal geldi! 

İBB, başvurusunda plan değişikliklerinin kamu yararına aykırı olduğuna ve İstanbul’un geleceği için hayati önem taşıyan tarım topraklarına, orman alanlarına ve su havzalarına geri dönülemez zararlar vereceğine dikkat çekti. Ancak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından İBB’nin itirazı zımnen reddedildi. 

İstanbul 11. İdare Mahkemesi, İBB'nin itirazını haklı gördü ve imar planının iptal edilmesine karar verdi. 
2023/3120 numaralı kararda, "15/07/2021 onay tarihli, İstanbul İli, Yenişehir Rezerv Yapı Alanı (Kanal İstanbul Projesi) 1. Etabına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile bu plan değişikliklerine yapılan 16/08/2021 tarih ve BK No:4274, İBB No:138918 sayılı itirazın zımnen reddi ile ilgili işlemde şehircilik ilke ve esaslarına, planlama tekniklerine ve hukuka uyarlık olmadığı"  ifadeleri yer aldı. 

İBB itiraz etmişti: Mahkemeden Kanal İstanbul un imar planına iptal geldi! 

BİLİRKİŞİ RAPORUNDA EKSİKLER VAR

Mahkeme kararında, dava konusu revizyon imar planı değişikliklerinde nüfusun nasıl tespit edildiğinin bilinmediğine ve bu durumun belirsizlik oluşturduğuna vurgu yapıldı. Bilirkişi raporuna göre, nüfus hesaplarının eksik olduğu ve yatırımcı kurum ve kuruluşlarının görüşlerine ilişkin bilgilerin olmadığı ifade edildi. 

Ayrıca, mezarlık alanlarının ağaçlandırılacak alan şeklinde gösterilmesinin mevzuata uygun olmadığının da altı çizildi. 

İBB’nin Kanal İstanbul Projesi’ne yönelik diğer davaları ise yargıda sürüyor. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu ile ilgili dava, Danıştay’da görülüyor.

Altın, dolar, konut, borsa, bitcoin: 2024 yılının ilk 6 ayında en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?

Son bir ayda araba, ev ve toprak almak için Türk Lirası'na geçiş hızlandı!

Parası olan sıfır aldı, ikinci el otolar elde kaldı!

Gazeteci Fatih Altaylı duyurdu: Yaz sonuna doğru elektriğe yüzde 60'lık bir zam daha gelecek!


Geri Dön