21 / 07 / 2024

İdris Güllüce'de kış için önemli uyarılar!

İdris Güllüce'de kış için önemli uyarılar!

Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, kış aylarının yaklaşması ile birlikte katı yakıtların yakımı, denetimi konusunda önemli uyarılarda bulundu. İşte kış öncesi önemli uyarılar ...
Isınmadan kaynaklanan hava kirliliğinin kontrolüne yönelik düzenlemeleri hatırlatan Bakan Güllüce, “Konut, toplu konut, kooperatif, site, okul, üniversite, hastane, resmi daireler, işyerleri, sosyal dinlenme tesisleri, sanayi ve benzeri yerlerde ısınma amaçlı kullanılan yakma tesislerinden kaynaklanan is, duman, toz, gaz, buhar ve aerosol halinde dış havaya atılan kirleticilerin hava kalitesi üzerindeki olumsuz etkilerini azaltacağız ve etkin şekilde denetleyeceğiz” dedi.


Bu amaç doğrultusunda, özellikle ısınmada kullanılan katı yakıtların özellikleri ile yakıtların üretimi, torbalanması, dağıtımı, satışı ve bu yakıtların kullanıldığı yakma tesisleri ile ilgili esaslar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirleniyor.


Konuyu değerlendiren Bakan Güllüce, “Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri kritik metorolojik şartların oluştuğu veya hava kirliliğinin artış gösterdiği bölgelerde, il mahalli çevre kurullarınca insan ve çevresi üzerinde meydana gelecek zararlara karşı; ısınma amaçlı katı, sıvı ve gaz yakıtlı yakma tesislerinin çalışma saatlerini düzenleyebilir, daha kaliteli katı ve sıvı yakıtların kullanılması yönünde yeni düzenlemeler yapabilir” diye konuştu.


Katı yakıt analizi

Isınma amaçlı tüm katı yakıtlar vatandaşların kullanımına sunulmadan önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca ithal kömürler için, yakıt ithalat işlemlerinin yapıldığı gümrüklü sahada, yerli yakıtlar için ise yerli yakıtların üretildiği ocakta Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri teknik personelince standartlara uygun numune alınarak Bakanlıkça yetkilendirilmiş laboratuvarlarda analiz ettiriliyor. Analiz sonucunun mevzuatta belirlenen sınır değerleri sağlaması durumunda yakıtın ısınma amaçlı olarak hangi yerleşim bölgelerinde kullanabileceğine dair izin verilir.


Kömürlerin torbalanarak satışa sunulması zorunlu

İthalatçılar ve yerli üreticiler, kömürün üretiminden tüketimine kadar kömürün miktarı ve özellikleri dâhil yapılan tüm işlemlerden sorumludurlar. Isınmada kullanılan ithal ve yerli kömürler toz kömürden elde edilen briket kömürler, prina briketi ve belde ve köyler için özellikleri belirlenen kömürler torbalanarak satışa sunulması zorunludur.


Isınma amaçlı yakıtların denetimi; katı yakıtın üretildiği, torbalandığı, depolandığı, taşındığı ve satışının yapıldığı yerlerde rutin denetimler veya şikâyet üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerince veya Bakanlıkça yakıt denetimi konusunda yetki devri yapılan belediyelerce yapılıyor.


Isınmada kullanılması yasak maddeler

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ısınmada kullanılması yasak maddeleri ise şöyle sıraladı; Petrol koku, Mineral yağ, Araba plastiği parçaları, Tezek, Katı atıklar ve tekstil artıkları, Kablolar, Islak odun, boyalı odun, Plastikler, Ev eşyaları ve yemek atıkları gibi evsel atıklar, Özel atıklar, tıbbi atıklar, Asfalt ve asfalt ürünleri, Boya ve boya ürünleri, Fueloil kapları.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bacaların temizliği ve sobaların nasıl kurulacağı yönünde uyarılarda bulundu. Soba, tahta ve boyalı kısımlara zarar vermeyecek şekilde, altına metal kaplı tabla, mermer veya benzeri malzeme konularak kurulmalıdır. Soba kurulurken fazla dirsekten kaçınılmalı ve zorunlu olmadıkça iki dirsekten fazla kullanılmamalıdır. Soba boruları birleştirilirken baca gazı sızdırmazlığı sağlanmalıdır. Soba bağlanmadan önce bacanın çekişi kontrol edilmelidir. Soba borusu bacaya fazla sokulmamalıdır. Bacalara, yabancı maddelerin girmesini engellemek için başlık takılmalıdır. Soba boruları ve bacalar temizlenmelidir. Bacalarda mutlaka baca başlığı kullanılmalı.


Kömürün sobada yakılması

Sobaya üçte iki yakıt doldurulmalı. Soba mutlaka üstten tutuşturulmalı. Asla yanmakta olan kömürün üzerine ilave kömür dökülmemeli. Üst bölümde tam yanma gerçekleşip, kömür kor haline gelmeden alt ve üst hava alma kapaklarını kapatmayın. Lodoslu havalarda gece uyumadan sobayı söndürün.


Kömürün kaloriferde yakılması


Mutlaka ehliyetli ateşçi çalıştırılmalı. Kalorifer kazanında kömürü yastıklama yöntemi ile yakılmalı. Kazan su sıcaklığını, dış ortam sıcaklığına göre ayarlayarak yakışı sağlanmalı. Geceleri kazan uyutma sistemini uygulanmalı. Isınma sezonu başlamadan önce kalorifer sisteminizin bakımını mutlaka yaptırılmalı.


Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, “Tüm vatandaşlarımızı uyarılarımızı dikkate almaya çağırıyorum. Özellikle soba kullanılan hanelerde güvenlik tedbirlerine azami özen gösterilmesi şart. Biz Bakanlık olarak üzerimize düşeni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Kış ayları boyunca tüm vatandaşlarımızın da hem kendi can güvenliklerine hem de çevrenin korunmasına gereken hassasiyeti göstereceğine inanıyorum” dedi.


 

TOKİ Haber


Geri Dön