03 / 03 / 2024

İflas eden ev sahibine kira ödenir mi?

İflas eden ev sahibine kira ödenir mi?

Kiracının iflası halinde kiraya veren, sözleşmeyi herhangi bir fesih bildirim süresine uymaksızın hemen feshedebiliyor. Peki ev sahibinin iflas etmesi halinde sözleşme feshedilir mi? İflas eden ev sahibine kira ödenir mi?İflas eden ev sahibine kira ödenir mi?

Kira ilişkilerinin düzenlendiği Borçlar Kanunu hükümlerine göre kira sözleşmesinin fesh edilme sebepleri arasında "iflas" hususu da yer alıyor. Kanuna göre, kiracının iflası halinde kiraya veren, sözleşmeyi herhangi bir fesih bildirim süresine uymaksızın hemen feshedebiliyor. Konu ile ilgili kanun hükmü aşağıda yer alıyor.


2. Kiracının iflası

MADDE 332- Kiracı, kiralananın tesliminden sonra iflas ederse kiraya veren, işleyecek kira bedelleri için güvence verilmesini isteyebilir.


Kiraya veren, güvence verilmesi için kiracı ve iflas masasına yazılı olarak uygun bir süre verir. 


Bu süre içinde kendisine güvence verilmezse kiraya veren, sözleşmeyi herhangi bir fesih bildirim süresine uymaksızın hemen feshedebilir.


Peki, ev sahibinin iflas etmesi halinde sözleşme feshedilir mi? İflas eden ev sahibine kira ödenir mi?


İcra ve İflas hukuku ile Kira hukuku gereğince, kiraya konu olan evin sahibinin iflas etmesi durumunda, kira ilişkisi evin satışı yapılana kadar devam eder.


Bu konuda önemli olan ayrım iflas sonrası bankanın kendisine olan borcundan dolayı mı yoksa bir başka borçtan dolayı mı eve el koyduğudur.


Eğer farklı bir sebepten dolayı iflas gerçekleşmiş ise, ev ihaleye çıkarılır ve ihalede yapılan satış sonrasında kiracıya tahliye bildirimi yollanır.


Bu durumda iflasa konu olan evin satışı gerçekleşene kadar kira ilişkisi devam eder. Bu noktada iflasın konusunun öğrenilmesi kiracı açısından faydalı oluyor.


Kiracılık hukuku!


Geri Dön