18 / 06 / 2024

İhlas Marmara Evleri 1. Kısım'da icradan satılık işyeri; 50 bin TL'ye!

İhlas Marmara Evleri 1. Kısım'da icradan satılık işyeri; 50 bin TL'ye!

Büyükçekmece 3. İcra Müdürlüğü, İstanbul ili Beylikdüzü ilçesi Yakuplu Köyü'ndeki İhlas Marmara Evleri'ndeki işyerini 50 bin TL'den satışa çıkardı. İlk satış, 02 Nisan 2012 Pazartesi günü 10:00-10:10 saatleri arasında gerçekleştirilecekVerilen ilan şöyle;

 

TAŞINMAZ MAL AÇIK ARTIRMA İLANI BÜYÜKÇEKMECE 3.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN DOSYA NO: 2011/3266 TAL   Satılmasına Karar verilen Taşınmazın Cinsi ve özellikleri   TAPU KAYDI : İstanbul ili, Beylikdüzü ilçesi Yakuplu köyü 338 Ada 3 parsel 144.131.00 m2 yüzölçümlü Bahçeli B.Arme Karkas Müstakil Üç katlı Seksendört adet villa, sekiz adet blok apartman, iki adet çarşı ve iki blok okul spor salonu binası nitelikli ana taşınmazda 1 /4800 arsa paylı Ç-2 blok zemin kat 1 bağımsız bölüm nolu Dükkan.   NİTELİKLERİ : Satışa konu dükkanın yer aldığı Ç 2 adlı blok ihlas Marmara Evleri 1. kısım olarak bilinen toplu konut alanı içerisinde yer almaktadır, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım toplu konut alanı ulaşımı kolay bir bölgede yer almaktadır. Toplu ulaşım araçları yönünden geniş imkana sahiptir. Gerek ambarlı liman yolu gerekse E5 karayolu bağlantılı Yakuplu yolu ile yerleşim alanına ulaşılması mümkündür. Beylikdüzü ile doğrudan irtibatlı olan yerleşim alanını yakın çevresinde TEV sağlık sitesi, Tatotaş toplu konutları, Kardelen sitesi,  Kiptaş  Yakuplu Evleri, Eston Reşit Paşa evleri ile ambarlı limanı, nispeten uzak konumda ise Migros 5M. Carrefoursa, Real, Bauhauss gibi büyük alışveriş merkezleri, çok sayıda sanayi kuruluşu ve firmaları, Bakırcılar ve Pirinççiler, Birlik ve Mermerciler adlı sanayi siteleri bulunmaktadır, İhlas Marmara Evleri 1. kısım yerleşim alanına özel güvenlikli, kontrollü kapılardan girilmekte olup yerleşim alanı içerisinde çarşı, cami, poliklinik ve sosyal tesisler bulunmaktadır. Yerleşim alanının içyolları, her türlü altyapı imalatları tamdır. Yerleşim alanında bakımlı bahçe ve açık otopak alanları bulunmaktadır. Bölgeye belediye hizmeti verilmektedir. Yerinde yapılan incelemede, dükkanda kiracının bulunduğu, dükkanda "Binkom" adı altında bilgisayar, kırtasiye güvenlik sistemleri işi ile iştigal edildiği, dükkan zemininin seramik kaplı olduğu, dükkanın brüt 40,00 m2 büyüklüğünde olduğu tespit edilmiştir. Taşınmaz kaydında 25/07/1996 tarih ve 6166 yevmiye nolu BEDAŞ lehine 99 ,   yıllığı 1.0O-TL'den kira şerhi mevcut olup, taşınmaz işbu şerh ile birlikte satışa çıkarılmıştır. İMAR DURUMU. : Beylikdüzü Belediye Başkanlığı 13.06.2011 tarihli yazısında; Marmara Mahallesi, 338 ada, 3 parsel numaralı taşınmazın bir kısmının uygulama imar planında konut alanında kaldığı, maksimum emsal; 0,50, Maksimum H; 2 kat, Maksimum Emsal; 1.25, Maksimum H;9 kat olarak imarının bulunduğu, bir kısmının park bir kısmının trafo, bir kısmının ticaret, bir kısmının spor alanı, bir kısmının ilköğretim alını, bir kısmının ise imar yolu olarak planlandığı belirtilmektedir; KIYMETİ :50.000,00 TL   Birinci Satış günü      : 02/04/201210:00-10:10 Saatleri arasında ikinci Satış günü: 12/04/201210:00-10:10 Saatleri arasında Büyükçekmece 3.icra Müdürlüğü odası- (E5 Karayolu üzeri Aymerkez AVM.karşısı, Uğurlu-Koza Plaza I.Kat BÜYÜKÇEKMECE/İST.) Adresinde 1)- Açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla Yukarıda yazılı yer ve saatler arasında ikinci artırmaya çıkarılacaktır, ikinci satış gününün resmi tatile rastlaması halinde ikinci satışın tatili izleyen ilk iş günü aynı yer ve j saatte yapılacaktır. Bu artırmada bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında j gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi | lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.   2)-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20si oranında nakit veya bu miktar kadar bir bankanın teminat mektubunu vermeleri | lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere süre verebilir. Satıştan doğan 0,18 KDV ile 1/2 tapu harç masrafları ! Alıcıya, 100,00 TL için Yüzde 2 aşan kısım için Yüzde 1 Tellaliye resmi borçluya ait olacaktır. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir   3)- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaştırmadan hariç j bırakılacaklardır.   4)-İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale ) bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temmerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temmerüt faizi ayrıca | hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.   5)-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği taktirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.  | 6)-Satışa iştirak edenlerin Şartnameyi görmüş ve mündeceratını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya | numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. (İc. ifl. K. 126) (*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Yönetmelik Örnek No.: 27 Adlarına tebligat yapılamayan ilgililere gazete ilanı tebligat verine geçerlidir. (Basın:8942-www.bik.gov.tr)  İlan için tıklayın!

Geri Dön