24 / 06 / 2024

İnşaat Sektöründe Proje Yönetimi Sertifika Programı 19 Mart'ta!

İnşaat Sektöründe Proje Yönetimi Sertifika Programı 19 Mart'ta!

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ve İstanbul Institute İş Birliği'nde hazırlanan ve 60 saat sürecek olan İnşaat Sektöründe Proje Yönetimi Sertifika Programı 19 Mart 2016 tarihinde başlıyor.Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ve İstanbul Institute İş Birliği'nde hazırlanan ve 60 saat (5 hafta) sürecek olan İnşaat Sektöründe Proje Yönetimi Sertifika Programı 19 Mart 2016 tarihinde başlıyor.


İnşaat Sektöründe Proje Yönetimi Sertifika Programı, proje yönetim süreçlerini, bilgi alanlarını, uluslararası araç ve tekniklerin kullanımını, konu ile ilgili metodoloji ve standartların uygulama ve örneklerle aktarılmasını amaçlar.


İçeriğinden ana başlıklar;


1-)Proje Yönetimine Giriş

İnşaat sektöründe proje yönetimi konularının genel olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

İnşaat sektöründe ürünün ve üretim sürecinin özellikleri

İşletme yönetimi ve proje yönetimi

Yapım projeleri için örgütlenme

Yapım projelerinin planlanması ve iş programları

Maliyet planlanması ve kontrolü, Maliyet tahmini, İhale ve teklif

Yapımda iş sağlığı ve güvenliği (İSG)

Proje ve Yapım Yönetiminin Diğer Konuları


2-)İhale/Sözleşme Yönetimi

İnşaat projelerinde ulusal ve uluslararası sözleşmeler ve uygulamaları, karşılaşılan riskler, tedarik yöntemlerinin değerlendirilmesi ve FIDIC sözleşmelerinin detaylı incelenmesi amaçlanmıştır.

Sözleşme Kavramı, İnşaat Sözleşmelerinin Geçmişi

Sözleşme ve Proje İlişkisi

İnşaat Projelerindeki Riskler

İnşaat Projelerinde Tedarik Yöntemleri

Uygun Tedarik Yönteminin Seçimi

Standart/Tip Sözleşmeler ve Yönetimi

FIDIC Sözleşmelerine ve Uygulamaları

FIDIC Sözleşmelerinin Detaylı İncelemesi

FIDIC Kırmızı Kitap Pratik Uygulamalar (Case Study)

Türkiye'de FIDIC Sözleşmeleri ve Uygulamaları


3-)Maliyet Yönetimi

Proje yaşamının farklı evrelerinde maliyet yönetimi uygulamalarının öğretilmesi amaçlanmıştır.

Proje değerlendirme teknikleri

Proje finansmanı

Maliyetlerin sınıflandırması

Maliyet ve kaynak planlaması

Maliyet tahmini ve bütçeleme

Değer kavramı

Proje maliyet izleme ve kontrolü

Performans değerlendirme


4-) Süre Yönetimi

İnşaat projelerinin planlanması ve programlanmasına yönelik kavramların, metotların ve uygulamaların öğretilmesi amaçlanmıştır.

Proje süre yönetimi kavramı

Proje tamamlama süreçleri

Aktivite tanımı, sırası ve süre hesaplamaları - WBS oluşturma

Program geliştirme ve kontrolü

Kaynakların tanımlanması ve dağılımı,

Süre ve maliyetlerin tanımlanması

Süre-maliyet optimizasyonu

Çubuk (Gantt Chart) ve ağ diyagramlarının (CPM) değerlendirilmesi

Performans ölçümleri ve raporlama

Süre yönetimine ilişkin bilgisayar programlarının yapım projelerine uygulanması


5-) Bina Bilgi Modelleme:

Bina Bilgi Modellemenin (BIM) inşaat projelerinde uygulanmasının sağladığı faydalar ve uygulamaların anlatılması amaçlanmıştır.

BIM'in tanımı ve gelişim süreci

İnşaat sektöründe BIM'e duyulan ihtiyaç ve avantajları

BIM teknolojisinin temel özellikleri, BIM tabanlı yazılımlara bakış

BIM tabanlı program kullanılarak örnek bir inşaat projesi oluşturulması

Model oluşturma teknikleri, Yapı elemanlarının özelliklerinin belirlenmesi

Mimari, statik, mekanik&elektrik, yalıtım vb projelerin tek model üzerinden Çalışması

4D (3 boyutlu iş programı) ve 5D (4 boyutlu maliyet tahmini) projelendirme

Otomatik metraj ve hakediş hesaplama

Sürdürülebilirlik, enerji analizi ve BIM

Yapım Proje Yönetimi açısından geleneksel yöntem ve BIM ile proje yönetimiDetaylı bilgi için http://www.istanbulinstitute.com/egitim/insaat-sektorunde-proje-yonetimi-sertifika-programi.html?utm_campaign=***********126736792


Geri Dön