24 / 02 / 2024

İrtifak hakkı kiralama mıdır?

İrtifak hakkı kiralama mıdır?

Medeni Kanun gereğince, taşınmaz lehine irtifak hakkı, bir taşınmaz üzerinde diğer bir taşınmaz lehine konulmuş bir yük oluyor. Kiralamada da kiracı taşınmazın kullanım hakkına sahip oluyor. Peki, irtifak hakkı kiralama mıdır?

Referans Pendik: ilk adımda başlayan masalİrtifak hakkı kiralama mıdır?

Medeni Kanun gereğince, taşınmaz lehine irtifak hakkı, bir taşınmaz üzerinde diğer bir taşınmaz lehine konulmuş bir yük olup, yüklü taşınmazın malikini mülkiyet hakkının sağladığı bazı yetkileri kullanmaktan kaçınmaya veya yararlanan taşınmaz malikinin yüklü taşınmazı belirli şekilde kullanmasına katlanmaya mecbur kılar.


Yapma borçları, irtifaka başlı başına konu olamaz; ona ancak yan edim olarak bağlanabilir.


İrtifak hakkının kurulmasına ilişkin sözleşmenin geçerli olması, resmî şekilde düzenlenmesine bağlı oluyor.


Kira sözleşmesi, kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşme oluyor. Peki, irtifak hakkı kiralama mıdır?


İrtifak hakkı kiralama ile karıştırılsa da birkaç farkı bulunuyor. Kiralama ile karıştırılan irtifak hakkının kiralamadan farkları şu şekilde;


İrtifak hakkı kiralamadan daha uzun süreli oluyor. Ayrıca irtifak hakkının tapuya tescil edilmesi zorunlu oluyor. İrtifak hakkında izin verilebilmesi ve irtifak hakkı doğrultusunda projeye dayalı tesis inşa edilebilmesi söz konusu oluyor; ancak kiralamada gayrimenkul üzerinde sabit tesis yapımı söz konusu olmuyor.İrtifak hakkı sözleşmesi örneği!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.comGeri Dön