03 / 03 / 2024

İş yeri kira gelir vergisi hesaplama 2021!

İş yeri kira gelir vergisi hesaplama 2021!

2020 yılı içerisinde iş yerini kiraya vererek istisnadan yüksek oranda gelir elde eden kimseler, 2021 yılı için vergi ödemesi yapacak. Peki iş yeri kira geliri vergisi nasıl hesaplanır? İşte iş yeri kira gelir vergisi hesaplama 2021...1 Ocak - 31 Aralık 2020 tarihleri arasında gayrimenkulünü kiraya vererek gelir elde edenler bu yıl vergi ödemekle mükellef. Kira gelir vergisi, senede iki eşit taksit halinde ödenebiliyor. Peki iş yeri kira geliri istisnası ne kadar 2021? İş yeri kira geliri vergisi nasıl hesaplanır? İşte iş yeri kira gelir vergisi hesaplama 2021...

Kira gelir vergisi ödemeleri için her sene istisna sınırı belirleniyor. Bu sınırın altında kalan kira gelirleri için beyanname verilmiyor ve vergi ödemesi yapılmıyor. 2020 yılında elde edilen iş yeri kiraları için istisna sınırı 53 bin TL olarak belirlendi. Bu sınırın üstündeki kira gelirleri vergilendiriliyor.

İş yeri kira gelir vergisi hesaplama 2021!

Kira geliri beyannamesi 2021

1- Kira gelir vergisi beyannameleri bağlı bulunulan (ikametgâhın bulunduğu yer vergi dairesi) vergi dairesine verilebiliyor.

2- Beyana tabi gelir sadece gayrimenkul sermaye iradından ibaret ise, vergi dairesinden alınacak kullanıcı kodu, parola ve şifreyi kullanmak suretiyle yıllık gelir vergisi beyannamesi E-Beyanname uygulaması ile elektronik ortamda doğrudan gönderilebileceği gibi elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi almış meslek mensupları aracılığıyla da gönderilebiliyor.

3- Beyannameler, “Hazır Beyan Sistemi” aracılığıyla internet ortamında verilebiliyor.

İş yeri kira gelir vergisi hesaplama 2021!

İş yeri kira gelir vergisi hesaplama 2021

ÖRNEK 1:
Konut kira bedeli: 16.000
İstisna tutarı: 7.000
İstisna sonrası kalan konut kira geliri: 9.000
Brüt iş yeri kira geliri (2.400*12) 28.800
Beyan sınırı ile karşılaştırılacak toplam gelir: 37.800

İş yeri kira gelir vergisi hesaplama 2021!

ÖRNEK 2:
Konut kira bedeli: 6.000
İstisna tutarı (-) (iş yeri olduğu için): -
Kalan tutar: 6.000
İndirilebilecek giderler (6.000*%15): 900
Gelir vergisi matrahı (6.000-900): 5.100
Hesaplanan (ödenecek) gelir vergisi (%15): 765

İş yeri kira geliri istisnası ne kadar 2021?


Geri Dön