01 / 03 / 2024

İstanbul'daki yapıların yüzde 95'inin projesi var!

İstanbul'daki yapıların yüzde 95'inin projesi var!

İstanbuldaki yapıların yüzde 95in projesi var ve mimarlarca imzalanmış. Buna rağmen, yapıların ne kadar bozuk unsurlar içerdiğini görüyoruz. İstanbuldaki yapıların yüzde 60-70inden fazlasında verilen Yapı Kullanma İzni sınırları dışında eklentiler varBab-ı Ali Toplantılarının 103üncüsünde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş vardı. Topbaş, ilginç bilgiler verdi ve görüşler ileri sürdü. Bakınız neler dedi:

* Dünyanın en önemli coğrafi bölgesinin merkezi Türkiyedir. Türkiyenin merkezinde ise İstanbul var. Dolayısıyla, İstanbul coğrafi durum itibariyle dünyanın merkezidir.
* İstanbul, bir ülke özelliği gösteriyor. Türkiye ise bir kıta özelliği taşıyor.

* İletişim sayesinde tüm dünya ülkeleri ve kişileri birbirini etkilemeye başladı. Artık, tüm ülkeler birlikte gelişmek zorundalar.
*
 Hükümetler, ülkenin hangi bölgelerine hangi fonksiyonların verilmesi gerektiği konusunda bir plan yapamadılar. Bu nedenle, zeytinlikler turizm yatırımları adına feda ediliyor. Bursanın şeftali alanları yer değiştiriyor. Oysa, verimli topraklar ancak 1000 yılda oluşabiliyor.

* Halen, önce hazırlananlardan 3.5 kat daha detaylı nazım planımız ve yol haritamız var. Nazım planın tam olarak yapılması 2004 yılında gerçekleşebildi. Şimdi 1/100.000 planımız sayesinde, ulaşımdan ekolojiye kadar tüm şehri inceleyebiliyoruz.

* İstanbuldaki yapıların yüzde 95in projesi var ve mimarlarca imzalanmış. Buna rağmen, yapıların ne kadar bozuk unsurlar içerdiğini görüyoruz.

* İstanbuldaki yapıların yüzde 60-70inden fazlasında verilen Yapı Kullanma İzni sınırları dışında eklentiler var.

* İstanbul, emek yoğun sanayinin barındığı bir yer olmaktan çıkmalıydı. Finans Merkezi olma isteğimiz de bu nedenle oluştu. Ülkemizin ulusal yerleşim planı yok ama biz İstanbulun yerini her yönü göz önünde tutarak belirleyebilmek amacıyla, Marmara Bölgesi ölçeğinde bir yerleşim planlaması yapabildik. Sanayide de AR-GE ağırlıklı bir gelişim olmalı.

* İstanbulda bir yılda yapılan yatırım, tüm Türkiyeye yapılan yatırımın yüzde 26sını buluyor. Tüm belediyelerin yaptığı toplam yatırımın da yüzde 48ini İstanbul Belediyesi yapıyor. İstanbulun Türk Ekonomisine katkısı yüzde 5.5 civarında. İşsizlik oranı da yüzde 7.7 oranında etkileyebiliyor.

* Bir zamanlar değnekçilerin kol gezdiği İstanbulda şimdi değeri 4 milyar doları bulan İSPARK görev yapıyor. Önümüzdeki aylarda da Belediyeye ait benzin istasyonları açarak, diğer benzin istasyonları ile rekabet edeceğiz.

Herkese iskan izni

*İstanbulda, yeni merkezler ortaya çıkması gerekiyor. Çünkü, mevcut merkezlerin kullanım biçimleri değişmiş ve değişiyor. İskan (Yapı Kullanım Belgesi) alamamış binalara 20 Yıl Süreli İskan vereceğiz. Böylece, bu binalarda kat irtifakı tesis edilebilecek; güçlendirme yapılabilecek. Bu binalar karşılık göstererek banka kredisi alınabilecek; binalar sigorta edilebilecek. Yıkım kararı alınmış binlerce bina da, bu uygulamayla yıkım kararından kurtulacak. Kaçak binalara çalışma ruhsatı verilecek. Alınacak Yapı Kullanım İzni ücretleri ile de Belediyeye gelir sağlayacak.
Milliyet


Geri Dön