24 / 07 / 2024

İşyeri kira gelir vergisi 2. taksiti!

İşyeri kira gelir vergisi 2. taksiti!

Gelir Vergisi Kanununda belirtilen mal ve hakların kiraya verilmesi karşılığında elde edilen gelirler için kira gelir vergisi ödeniyor. Peki, iki taksitte ödenebilen işyeri kira gelir vergisi 2. taksiti ne zaman?
İşyeri kira gelir vergisi 2. taksiti!

Gelir Vergisi Kanununda belirtilen mal ve hakların kiraya verilmesi karşılığında elde edilen gelirler için kira gelir vergisi ödeniyor. 2014 yılında işyerini kiraya veren kimselerin 2015 yılı içerisinde vergi ödemelerini yapması gerekiyor.


Kira gelir vergisi senede iki eşit taksit halinde ödeniyor. İlk taksitlerin Mart ayı içerisinde ödendiği işyeri kira gelir vergisi 2. taksiti ise Temmuz ayı içerisinde ödenecek.


2015 yılında iş yeri kira geliri için; stopaja tabi kira gelirinin beyan sınırı olan (brüt) 27.000 TL’yi, stopaj yapılmayanlarda ise beyan sınırı olan 1.400 TL’yi aşanların, yıllık gelir vergisi beyannamesi vermeleri gerekiyor.


İşyeri kira gelir vergisi hesaplama örnekleri:

Örnek - 1 -

5.000 TL işyeri kira geliri ve 20.000 TL mevduat faizi ile birlikte konut olarak kiraya verdiği dairesinden 3.000 TL kira geliri elde etmiştir.


İşyeri Kira Geliri (Brüt) 25.000 TL

Konut Kira Geliri 3.000 TL

Mevduat Faizi 20.000 TL

Beyan Edilecek Gelir Tutarı YOK


Örnek - 2 -

Mehmet SOLMAZ, 2014 yılında konut olarak kiraya verdiği dairesinden 25.000 TL ve işyeri olarak kiraya verdiği dairesinden ise 45.000 TL brüt kira geliri elde etmiştir. İşyeri için ödenen kira bedelleri üzerinden 9.000 TL tevkifat yapılmıştır.


Beyana tabi başka geliri bulunmayan mükellef, götürü gider yöntemini seçmiştir.


Konut kira gelirinin istisnayı aşan tutarı ile işyeri kira geliri toplamı olan (21.700 + 45.000 =) 66.700 TL, 2014 yılı için beyan sınırı olan 27.000 TL’yi aştığı için, tevkifata tabi tutulmuş olan işyeri kira geliri de konut kira geliri ile birlikte beyan edilecektir.


Konut ve işyeri kira gelirinin birlikte elde edilip beyan edilmesi halinde, istisna sadece konut kira gelirine uygulanır.


Mükellefin kira gelirine ilişkin gelir vergisi aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.


Konut Kira Geliri 25.000 TL

Vergiden İstisna Tutar 3.300 TL

Kalan 21.700 TL

İşyeri Kira Geliri 45.000 TL

Gayrisafi İrat Toplamı (21.700 + 45.000) 66.700 TL

%25 Götürü Gider (66.700 x %25) 16.675 TL

Vergiye Tabi Gelir (66.700 - 16.675) 50.025 TL

Hesaplanan Gelir Vergisi 11.066,75 TL

Kesinti Yoluyla Ödenen Vergiler 9.000 TL

Ödenecek Gelir Vergisi 2.066,75 TL

Damga Vergisi 45,30 TLMesken kira gelir vergisi 2. taksiti!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com
Geri Dön