05 / 03 / 2024

İşyeri kira gelir vergisi 2013!

İşyeri kira gelir vergisi 2013!

Konut ve işyeri kira gelir vergisi için 1 Mart 2013'de başlayan beyanname süreci devam ediyor. Buna göre, sadece işyeri kira geliri olanların bilmesi gereken noktalar bulunuyor. İşte işyeri kira gelir vergisi 2013 için yapılması gerekenler...
Gelirler Vergisi Kanunu'na göre sahibi olunan malların kiraya verilmesi durumunda elde edilen gelirler, gelir vergisine tabi tutuluyor. Söz konusu gelirlerin beyan edilip vergisinin ödenmesi ise zorunlu. 2012 yılında elde edilen konut veya işyeri gelirlerinin beyan süreci 1 Mart 2013'de start  aldı. Beyan süreci devam ederken, sadece işyeri kira geliri olanların izlemesi gereken adımlar var. 

İşyeri kira geliri 2013 için bilinmesi gerekenler ise şöyle; 


İşyeri kira geliri olanlar, 2012 yılı boyunca elde ettikleri toplam işyeri kira geliri 25 bin TL'nin üzerinde ise beyanname vermek zorundalar. Söz konusu işyeri kira geliri 25 bin TL'nin altında ise beyanname verme zorunluluğu yok. Yani işyeri için kira geliri istisnası 25 bin TL sınırında. 


Çok ortaklı işyeri için kira gelir vergisi 

Tek bir işyeri üzerinde birden fazla kişi ortak ise, bu durumda işyerinden elde edilen kira gelirden her bir ortağın hissesine düşen kira gelirinin 25 bin TL tutarı aşması halinde ayrı ayrı beyanname verme zorunluluğu var. 


Konut kira gelirinde olduğu gibi işyeri kira gelir vergisi içinde götürü ve gerçek gider yöntemi olmak üzere iki yöntem bulunuyor. Bu durumda götürü gider yöntemini seçenler 2 yıldan önce gerçek gider yöntemine geçemiyorlar. 


Ayrıca işyeri kira gelir vergisi beyannamesi için götürü gider yöntemini seçenler, işyeri kira gelirinden yüzde 25'lik oranda indirim uyguluyorlar. Aynı zamanda kiraya verilen gayrimenkul elde ediliş tarihinden itibaren 5 yıl boyunca iktisap bedelinin yüzde 5'i tutarında indirim sadece konut olarak kiraya verilen gayrimenkul için geçerli olup işyeri olarak kiraya verilen gayrimenkuller bu indirimden yararlanamıyor. 


Gerçek gider yöntemini seçenlerin dikkat etmesi gereken husus ise, giderlerle ilgili belgeler hakkında. Buna göre, söz konusu belgelerin 5 yıl boyunca saklanması ve istendiğinde ibraz edilmesi zorunluluğu var. 


İşyeri kira geliri vergisi beyanname süreci 25 Mart 2013 akşamına kadar devam edecek. 

Geri Dön