16 / 04 / 2024

İzmir Deniz Projesi kapsamında yapılan çalışmalar kaçak mı?

İzmir Deniz Projesi kapsamında yapılan çalışmalar kaçak mı?

Büyükşehir Belediyesi İzmirdeniz Projesi kapsamında toplamı binlerce tonu bulan kaya parçalarını, Bakanlık onayı gelmeden, kaçak olarak sahil şeridine döktü. Uygulamayla yasa ve yönetmelikler yok sayıldıAdnan Kahveci Köprülü Kavşağı'nın kıyı kenar çizgisi içinde kalan bölümünü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın plan onayını beklemeden kaçak olarak inşa eden  İzmir  Büyükşehir Belediyesi'nin Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda yapımını sürdürdüğü karayolu taşıt alt geçidi inşaatında da aynı yöntemi izlediği ortaya çıktı. Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl İzmirdeniz Projesi kapsamında Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nın Mithatpaşa Parkı önündeki bölümüne, taşıt alt geçidi yapmak için çalışma başlattı. Proje ile Mustafa Kemal Sahil Bulvarı trafiğini rahatlatıp bölgeye yeni bir soluk getirilmesi hedeflendi. Bu düşünce ile Mart 2015'te çalışmalara başlandı. Kentlinin denizden ve sahilden daha rahat faydalanması, gürültüsüz ve keyifli bir ortamda vakit geçirmesi, vatandaşın denizle iç içe olabilmesi için de karayolu geçidi üstünde kazanılan alanların yayalaştırılıp denizle bütünleştirilmesini sağlayacak bir meydan oluşturulması öngörüldü. Toplam bin 150 metre uzunluğundaki karayolu alt geçidinin yapım çalışmaları sırasında trafiğin aksamaması için, 3 gidiş- 3 geliş şeridini korumak amacıyla yolun iki kenarına servis yolu yapılması planlandı. Bu nedenle de denizin doldurulması gündeme geldi. Büyükşehir Belediyesi, dolgu yapılacak alan kıyı kenar çizgisi içinde kaldığı için önce bakanlıktan gerekli izinleri alıp ondan sonra denizi doldurmaya başlaması gerekirken, Adnan Kahveci Kavşağı örneğindeki gibi bu prosedür yok sayıldı.


ONAYI BEKLEMEDİLER

Toplamı binlerce tonu bulan kaya parçaları, kaçak olarak sahil şeridine dökülüp, deniz dolduruldu. Skandal bununla da sınırlı kalmadı. Proje kapsamında yapımı öngörülen yeni iskele için de planlama süreçlerinin tamamlanması beklenmeyerek yasa ve yönetmelikler hiçe sayıldı. Büyükşehir Belediyesi'nin skandal uygulaması Temiz İzmir Derneği'nin Bilgi Edinme Yasası kapsamında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne yaptığı başvuru sonrası ortaya çıktı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, söz konusu imalatların yapımına olanak tanıyan 5 bin ölçekli nazım imar planı ile 1000 ölçekli uygulama imar planlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından henüz onaylanmadığına dikkat çekti. İl müdürlüğü tarafından Temiz İzmir Derneği'ne gönderilen yazıda İzmir Büyükşehir Belediyesince uygulamaya konulan İzmirdeniz Projesi'nin 4. Etabını oluşturan Üçkuyular - Konak kısmına ilişkin 5 bin ölçekli nazım imar planı ile 1000 ölçekli uygulama imar plan revizyonu önerilerinin 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname kapsamında incelenerek onaylanmak üzere Büyükşehir Belediyesi tarafından il müdürlüğüne iletildiğini belirtti. Büyükşehir Belediyesince gönderilen plan teklifinin müdürlükçe yürütülen iş ve işlemler kapsamında değerlendirilerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gönderildiğini belirten il müdürlüğü, söz konusu alana ilişkin planlama sürecinin halen devam ettiğini, sonuçlanmadığını belirtti. Kaçak yapılaşmanın önüne geçmek, düzenli ve planlı kentleşmeyi sağlamakla yükümlü olan Büyükşehir Belediyesinin kentin göbeğinde uygulamakla yükümlü olduğu yasa ve yönetmelikleri hiçe sayarak sahil şeridini izin almadan doldurması skandal olarak nitelendirildi.Sabah Egeli


Geri Dön