18 / 07 / 2024

İzmir'de 6 konut ile Malatya'da 7 arsa satılıyor! Arsa ve ev alacaklar hemen bu tarihlere bakın!

İzmir'de 6 konut ile Malatya'da 7 arsa satılıyor! Arsa ve ev alacaklar hemen bu tarihlere bakın!

Belediyeler, İzmir'de 6 konut ile Malatya'da 7 arsayı satıyor. Peki konutları ve arsaların fiyatları ne kadar? İşte ayrıntılar...
İzmir'de 6 konut ile Malatya'da 7 arsa, Belediyeler tarafından satışa sunuldu. Söz konusu satışlar ile ilgili ilan metinleri tek tek yayımlandı. 

İzmir Çiğli Belediyesi, Büyükçiğli mahallesinde yer alan 6 adet konutu satıyor. Konutların satış ihalesi 26 Haziran 2024 tarihinde saat 14:00'te yapılacak. 

İzmir Çiğli'deki konutların geçici teminat bedelleri 126 bin ve 129 bin TL olarak açıklandı. Konutların fiyatları ise 4 milyon 200 bin TL ile 4 milyon 300 bin TL şeklinde belirlendi. 

İzmir de 6 konut ile Malatya da 7 arsa satılıyor! Arsa ve ev alacaklar hemen bu tarihlere bakın!

Malatya Yeşilyurt Belediyesi de Mollakasım mahallesindeki 7 adet arsayı 4 Temmuz'da saat 10:00'da satışa sunuyor. Söz konusu arsaların yüzölçümü 616,62 metrekare ile 1.361 metrekare arasında değişiyor.

Malatya Yeşilyurt'taki arsaların geçici teminat bedelleri 46 bin 250 TL ile 138 bin 870 TL arasında, fiyatları da 1 milyon 541 bin 550 TL ile 4 milyon 628 bin 692 TL arasında değişiyor.

İzmir de 6 konut ile Malatya da 7 arsa satılıyor! Arsa ve ev alacaklar hemen bu tarihlere bakın!

İlan metinleri:

ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR  

SIRA NO

MAH.

VASFI

ADA

PARSEL

BLK NO

KAT NO

BAĞ.
BÖL.

MUHAM. SATIŞ BED.

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE SAATİ

1

B.Çiğli

Konut

22443

3

A 5

5

53

4.300.000,00 TL

 129.000,00 TL

14.00

2

B.Çiğli

Konut

22443

3

A 5

4

48

4.300.000,00 TL

129.000,00 TL

14.15

3

B.Çiğli

Konut

22443

3

A 5

3

43

4.300.000,00 TL

129.000,00 TL

14.30

4

B.Çiğli

Konut

22443

3

A 5

ZMN

28

4.200.000,00 TL

126.000,00 TL

14.45

5

B.Çiğli

Konut

22443

3

A 4

4

37

4.300.000,00 TL

129.000,00 TL

15.00

6

B.Çiğli

Konut

22443

3

A 4

2

27

4.300.000,00 TL

129.000,00 TL

15.15

 

             Yukarıda ayrıntısı belirtilen Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmaz malların tamamı 2886 sayılı Devlet İhale Yasası kapsamında 26/06/2024 Çarşamba günü tabloda belirtilen saatlerde Çiğli Belediyesi Encümen Salonunda Açık Teklif Usulü yöntemiyle satışı yapılacaktır.
1)   İhaleye iştirak edecek isteklilerin:

 1. Kanuni ikametgaha sahip olmak
 2. Tebligat için Türkiye'de adres göstermek
 3. Çiğli Belediyesi veznesine yatırıldığına dair Geçici Teminat alındı makbuzu veya Maliye Bakanlığınca belirtilecek Bankaların verecekleri süresiz Geçici Teminat Mektubu vermeleri
 4. Gerçek kişilerin nüfus hüviyet cüzdanı veya sureti, Tüzel kişilerin ihalenin yapıldığı yılda alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacakların yetkili olduğuna dair noterden tasdikli belgeyi ve imza sirkülerini
 5. Ortak girişim halinde tüm ortakların yukarıda bahsi geçen belgeleri, vermiş olmaları gerekmektedir.

2)   İhale ve satıştan doğacak her türlü resim, vergi, harç, ilan giderleri, tapu harçları alım ve satım giderleri ve ödenmesi gereken tüm giderler ihale edilene (Alıcı) aittir.
3) İhale Komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp-yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihale yapmama kararına itiraz edilemez.
4)  2886 sayılı Yasanın 6. Maddesinde belirtilen kişiler gerek doğrudan gerekse dolaylı yoldan ihaleye iştirak edemezler.
5)  Yapılacak bağımsız bölüm satışlarında 3065 sayılı K.D.V. Kanunun 17. madde, 4. fıkrasının (r) bendi kapsamında kaldığından K.D.V.’den muaftır.
6)    İhale ilanındaki taşınmazların satış bedelleri peşin olarak ödenir.
7)   Şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir veya 1.000,00-TL karşılığında temin edilebilir.
        İlan olunur.    
--------------------

T.C.
MALATYA
YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT MOLLAKASIM MAHALLESİNDE BULUNAN 7 ADET TAŞINMAZLARIN SATIŞI İŞİ

İLAN METNİ

                Mülkiyeti Yeşilyurt Belediyesine ait, Yeşilyurt İlçesi sınırları içerisinde bulunan aşağıdaki taşınmazlar, Yeşilyurt Belediye Meclisinin 02/05/2024 tarih ve 114 sayılı kararı ile satış yetkisi Yeşilyurt Belediyesi Encümenine verilmiştir. 07.05.2024 tarih ve 293 sayılı Encümen Kararıyla oluşturulan Kıymet Takdir Komisyonunca, aşağıdaki listede ada, parsel, yüzölçümleri belirtilen taşınmaz malların tahmin edilen bedel tespitleri yapılarak aşağıdaki listede yazılmış olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereği ‘’Açık Teklif Usulü’’ ihale yoluyla satışı yapılacaktır.
 

S. No

Mahalle

Niteliği

 

Yüz Ölçümü (m2)

 

Geçici Teminat

Muhammen Bedel

Doküman Bedeli

İhale Tarih ve Saati

1

Mollakasım Mah.105 Ada 53 Parsel

Arsa

 

1.107,32 m2

 

112.950,00 TL

3.764,888,00 TL

1.250,00 TL

04.07.2024
10:00

2

Mollakasım Mah.105 Ada 54 Parsel

Arsa

 

1.361,38 m2

 

138.870,00 TL

4.628.692,00 TL

1.250,00 TL

04.07.2024
10:10

3

Mollakasım Mah.105 Ada 57 Parsel

Arsa

 

650,00 m2

 

66.300,00 TL

2.210.000,00 TL

1.250,00 TL

04.07.2024
10:20

4

Mollakasım Mah.105 Ada 64 Parsel

Arsa

 

1.188,39 m2

 

89.130,00 TL

2.970.975,00 TL

1.250,00 TL

04.07.2024
10:30

5

Mollakasım Mah.105 Ada 65 Parsel

Arsa

 

616,62 m2

 

46.250,00 TL

1.541.550,00 TL

1.250,00 TL

04.07.2024
10:40

6

Mollakasım Mah.105 Ada 66 Parsel

Arsa

 

650,00 m2

 

48.750,00 TL

1.625.000,00 TL

1.250,00 TL

04.07.2024
10:50

7

Mollakasım Mah.105 Ada 67 Parsel

Arsa

 

650,00 m2

 

48.750,00 TL

1.625.000,00 TL

1.250,00 TL

04.07.2024
11:00

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
1) İdarenin Adı-Adresi ve İletişim Bilgileri:

 1. Yeşilyurt Belediye Başkanlığı

 2. Turgut Özal Mahallesi Gülümser Caddesi Yeşilyurt Belediyesi Hizmet Binası (Destek Hizmetleri Müdürlüğü) Kat:3 No:2 Yeşilyurt/Malatya

 3.  Telefon ve Faks numarası: 0 (422) 377 77 77 (4163) ve 0 (422) 238 33 53

2) İşin Adı: “MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT MOLLAKASIM MAHALLESİNDE BULUNAN 7 ADET TAŞINMAZLARIN SATIŞI İŞİ”
3) İhalenin Yeri ve Zamanı:

 1. Yapılacağı Yer: Turgut Özal Mahallesi Gülümser Caddesi Yeşilyurt Belediyesi Hizmet Binası (Encümen Salonu) No:2 Yeşilyurt/Malatya

 2. Tarihi ve Saati: 04.07.2024, Perşembe günü saat: 10:00

4) Son Teklif Verme Tarihi ve Saati: 04.07.2024, Perşembe günü saat: 09:59
5) Tekliflerin Verileceği Yer: Turgut Özal Mahallesi Gülümser Caddesi Yeşilyurt Belediyesi Hizmet Binası Destek Hizmetler Müdürlüğü Kat:3 No:2 Yeşilyurt/Malatya

6) İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler:
             İştirakçilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek, ihaleye katılabilmesi için hazırlanacak dosyalar ve istenen aşağıdaki belgeler yukarıdaki listede belirtilen her bir taşınmaz ve her bir ihale gün ve saatine kadar;

 1. Taşınmaz mal satış şartnamesi,

 2. Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır,

 3. Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubunun getirilmesi zorunlu olup Verilen süreden sonra getirilecek belgeler işleme konulmayacaktır.

 4. Nüfus cüzdanı fotokopisi ( Gerçek kişiler için )

 5. İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış ikametgâh ilmühaberi veya yerleşim belgesi  (gerçek kişiler için )

 6. Türkiye’de tebligat adresi için adres göstermesi ve telefon numaralarının belirtilmesi,

 7. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri verilmesi

 8. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu notere tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi.

 9. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair ( Tescilli ) belge, kayıtlı olduğu Vergi Dairesi, numarası ve ticaret sicil gazetesi,

 10. İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriliği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.      

Tüm katılımcılar için;
7) Mülkiyeti Yeşilyurt Belediyesine ait, satışı yapılacak taşınmaz mallar, yukarıda verilen tablodaki gibidir. İştirakçi aşağıda belirtilen ve dosyasında bulunan imar durumlarını önceden bilerek ihaleye katıldığını peşinen kabul eder.
8) Mülkiyeti Yeşilyurt Belediyesine ait, satışı yapılacak taşınmaz mallar, yukarıda verilen tablodaki gibidir. Tapu kütüğünde varsa şerh ve beyanların terkini Belediyemizce yapılacak olup bu süreçte yapı ruhsatına ilişkin süreç istekli tarafından yasal başvuru yapılması halinde Belediyece yürütülecektir.
9) İhale alıcısı, satışı yapılacak taşınmazın ihale de belirlenen ve onaylanan satış bedelini 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 31. maddesine göre onaylanan ihale kararının 10. Madde’de açıklanan şekilde tebliğinden veya 32. maddeye göre tebliğ sayılan günden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde tamamını Yeşilyurt Belediyesi hesaplarına yatıracaktır. İhale bedelinin verilen gün içerisinde ödenmemesi durumunda,  ihale tek taraflı olarak fesh edilerek yatırılan geçici teminat kesin teminata çevrilerek Yeşilyurt Belediyesine irat kaydedilir.
10) Yeşilyurt Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü vezneleri ve Yeşilyurt Belediye Başkanlığı Ziraat Bankası Hesabı TR79 0001 0021 8425 2267 2150 22 (Destek Hizmetleri Müdürlüğünden tahakkuk kesildikten sonra ödeme yapılacaktır.)

11) Teklif Dosyalarının Teslimi: İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç ihale günü 04.07.2024 Saat 09:59'a kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü Turgut Özal Mahallesi Gülümser Caddesi Yeşilyurt Belediyesi Hizmet Binası Destek Hizmetler Müdürlüğü Kat:3 No:2 Yeşilyurt/Malatya adresine sıra numaralı alındılar karşılığında verilebilecektir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler dikkate alınmayacaktır.
İlan olunur.

Asgari ücrette ara zam senaryoları! Eylül ayında artacak mı? Asgari ücretlileri neler bekliyor?

İzmir'de 4 binden fazla yeni konut için binlerce dönüm arazi imara açıldı!

Altın fiyatlarında bayram etkisi: Gram altın, çeyrek altın ne kadar? Son dakika Kapalıçarşı altın fiyatları 16 Haziran!

 


Geri Dön