13 / 04 / 2024

Kaçak yapı nasıl durdurulur?

Kaçak yapı nasıl durdurulur?

Bir yapının inşaat çalışmalarına başlanabilmesi belli başlı prosedürleri ve gereklilikleri yerine getirmesi gerekiyor. Kaçak yapı yaptırımları neler? Kaçak yapı nasıl durdurulur?Kaçak yapı nasıl durdurulur?

Bir yapının inşaat çalışmalarına başlanabilmesi  belli başlı prosedürleri ve gereklilikleri yerine getirmesi gerekiyor. Bu prosedürlerin yerine getirilmemesi durumunda yapı kaçak yapı olarak ifade ediliyor.


Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin[1] 4. maddesinde yer alan tanıma göre “İmar mevzuatına aykırı yapı”, muhtarlıktan izin alınmadan yapılan yapılar, ruhsatsız, ruhsat ve eklerine, fen ve sağlık kurallarına aykırı olan, kat nizamı taban alanı, komşu mesafeleri, ön cephe hattı bina derinliği ve benzeri konulardaki mevzuat hükümlerine uygun olmayan yapılar ile komşu parsele, yola, kamu hizmet ve tesisleri için ayrılmış alanlara tecavüz eden veya inşaat yasağı olan yerlere inşa edilen yapılara kaçak yapı deniyor.


İmar Kanununun 21. maddesinde belirtilen ruhsatın alınması zorunlu olmayıp, aynı Kanunun 27. maddesinde düzenlenen muhtarlık iznine tabi iken bu izin alınmadan yapımına (inşasına) başlanılan yapılar, imar mevzuatına aykırı yapı kapsamında yer alıyor. Peki, kaçak yapı nasıl durdurulur?


Kaçak yapı olarak tespit edilen yapılar derhal  mühürleniyor ve inşaat çalışmaları durduruluyor. Durdurma, yapı tatil zaptının yapı yerine asılmasıyla yapı sahibine tebliğ edilmiş sayılıyor. 


Belirlenen  30 günlük süre içerisinde yapıdaki kusurların giderilmemesi ve yapıya ruhsat alınmaması durumunda yapılar yıkılıyor.


Kaçak yapıya ruhsat alma süresi!


Öznur YASLI/Emlakkulisi.com


Geri Dön