25 / 07 / 2024

Kaçak yapı nasıl ruhsatlandırılır?

Kaçak yapı nasıl ruhsatlandırılır?

Kaçak yapının tespit edilmesi halinde, tespit tarihinden itibaren en çok bir ay içinde, yapı sahibi, yapısını yapı ruhsatına uygun duruma getirmesi ya da yapı ruhsatı alması gerekiyor. Peki, kaçak yapı nasıl ruhsatlandırılır?
Kaçak yapı nasıl ruhsatlandırılır?


Kaçak yapı; yapı ruhsatı alınmadan inşasına başlanılan yapılar ile ruhsat alınmasına rağmen ruhsat ve eki projelere aykırı olarak inşa edilen yapılar olarak tanımlanıyor.


Kaçak yapıların İmar Kanunu madde 32'de yer alan hükümlere inşa edilmesi gerekiyor, bu hususlara göre inşa edilmeyen yapılar tespit edildiği takdirde inşaat mühürlenerek durduruluyor ve yıkım gerçekleşiyor. 


Kaçak yapının tespit edilmesi halinde, tespit tarihinden itibaren en çok bir ay içinde, yapı sahibi, yapısını yapı ruhsatına uygun duruma getirmesi  ya da yapı ruhsatı alması gerekiyor. 


Kaçak yapılara ruhsat alabilmek için dilekçe vermeniz gerekiyor. Ruhsat dilekçesinde yapının bulunduğu yerin açık adresi doğru ve eksiksiz olarak belirtilmesi gerekiyor.


Tapu ve imar durumu gibi belgeler ek bir zarfta da sunulabiliyor ancak tavsiye edilen, elden ulaştırmanız ve ayrı bir dosya ile ek şeklinde sunmanız oluyor.


Kaçak yapılar için izin alma gibi bir durum söz konusu değill ancak af durumu söz konusu olabiliyor.  Ruhsat alınmamış yapıya ruhsat alabilmek için ilgili Belediye Başkanlığı'na bir dilekçe ile başvuru yapılması yeterli oluyor. 


Kaçak yapı ruhsat dilekçesi!


BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

….. (Şehir)


İlimiz……………………….…mah ……. ada ………… pafta ……… parselde ……..……………… adına kayıtlı taşınmaz üzerinde ruhsatsız olarak başlanan ……. katlı inşaata ruhsat verilmesi için gereğini arz ederim.


…../……/2013


Yapı Denetim Şirketi


Ekler:

-Tapu (güncel onaylı)

-Binanın kadastral tespiti ve yerleşim planı

-İmar durumu (güncel onaylı)

-Normal ruhsat evraklarının tümüKaçak yapılaşma nereye şikayet edilir?Öznur YASLI/Emlakkulisi.com


Geri Dön