24 / 04 / 2024

Kaçak yapı ruhsatlandırma dilekçesi!

Kaçak yapı ruhsatlandırma dilekçesi!

Kaçak yapının tespit edilmesi halinde bu aykırılığın giderilmesi için tespit tarihinden itibaren 30 gün veriliyor. Bu süre içerisinde yapıya ruhsat alınması gerekiyor. İşte, kaçak yapı ruhsatlandırma dilekçesi!Kaçak yapı ruhsatlandırma dilekçesi!


Bir arsa üzerinde ev yapılabilmesi için belediyeden ruhsat alınması ve yapının ruhsatına uygun olarak inşa edilmesi gerekiyor. Eğer yapı ruhsat alınmadan ya da ruhsata aykırı olarak inşa edilmiş ise kaçak yapı olarak ifade ediliyor.


"Kaçak" niteliğinde olan yerlerin yıkılması ve inşaatın ruhsatına uygun bir hale getirilmesi ile inşaatın devamına izin verilebiliyor. 


Kaçak yapının tespit edilmesi halinde bu aykırılığın giderilmesi için tespit tarihinden itibaren 30 gün veriliyor. 30 gün içerisinde gerekli düzeltmeler yapılmaz ise yapı yıkılıyor.


Ruhsata aykırılık olan ev inşaatında bu aykırılığın giderilmiş olduğu veya ruhsat alındığı ve yapının bu ruhsata uygunluğu, inceleme sonunda anlaşılırsa, mühür, belediye veya valilikçe kaldırılır ve inşaatın devamına izin verilebiliyor. Peki, kaçak yapıya nasıl ruhsat alınır?


Kaçak yapı ruhsat dilekçesi örneği!


BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

….. (Şehir)


İlimiz……………………….…mah ……. ada ………… pafta ……… parselde ……..……………… adına kayıtlı taşınmaz üzerinde ruhsatsız olarak başlanan ……. katlı inşaata ruhsat verilmesi için gereğini arz ederim.


…../……/2013


Yapı Denetim Şirketi


Ekler:

-Tapu (güncel onaylı)

-Binanın kadastral tespiti ve yerleşim planı

-İmar durumu (güncel onaylı)

-Normal ruhsat evraklarının tümü


Kaçak bina nasıl tespit edilir?


Öznur YASLI/Emlakkulisi.com


Geri Dön