21 / 06 / 2024

Kaçak yapılara para cezası yok

Kaçak yapılara para cezası yok

Vektör Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Genel Müdürü Bekar, 5 Mart 2009 tarihine kadar yasal bir düzenleme yapılmazsa, belediyelerin bu tarihten itibaren kaçak yapılara para cezası veremeyeceğini hatırlattı.Vektör Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Genel Müdürü Özgün Bekar, 5 Mart 2009 tarihine kadar yasal bir düzenleme yapılmazsa, belediyelerin bu tarihten itibaren kaçak yapılara para cezası veremeyeceğini hatırlatarak, "Kaçak yapılara verilecek cezalarla ilgili yasal düzenleme 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesi ile yapılmıştı. Ancak bu madde Anayasa Mahkemesi tarafından 4 ay sonra yürürlüğe girmek üzere 5 Kasım 2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2008/93 sayılı karar ile iptal edildi" dedi. Özgün Bekar bu düzenleme konusunda şu ifadeleri kullanıyor: "3194 sayılı İmar Kanunu'nun 42. maddesinin birinci fıkrasında, ruhsat alınmadan, ruhsat veya eklerine veya imar mevzuatına aykırı olarak yapılan yapının yapı sahibine ve müteahhidine, istisnalar dışında özel parselasyon ile hisse karşılığı belirli bir yer satan ve alana 500 bin liradan 25 milyon liraya kadar para cezası verileceği, ayrıca fenni mesule bu cezaların beşte birinin uygulanacağı; üçüncü fıkrasında, belirtilen eylemlerin tekrarı halinde para cezalarının bir katı artırılarak, dördüncü fıkrasında ise cezaların ilgilisine göre doğrudan doğruya belediyeler veya en büyük mülki amir tarafından uygulanacağı öngörülmüştür. Anayasa Mahkemesi, aldığı kararla '... 500 bin TL'den 25 milyon liraya kadar para cezası verilir' bölümünün Anayasa'ya aykırı olduğuna ve iptaline karar verdi. Bundan sonra yapılması gereken Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın, eşitsizlik, haksızlık ve keyfiliği ortadan kaldıracak yeni bir düzenleme yapması. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 5 Mart 2009 tarihine kadar yeni yasal düzenlemeyi mutlaka çıkaracaktır. Beklentimiz; yeni düzenlemede, idarelerin veya kişilerin yorumuna bırakılan kriterler olmaması."

Ali Öztürk/Hürriyet Seri İlanlar

Geri Dön