22 / 05 / 2024

Kaçak yapıya ruhsat alma süresi!

Kaçak yapıya ruhsat alma süresi!

Kaçak yapı olarak tespit edilen yapının, tespit tarihinden itibaren belediye ve valilik tarafından belirlenen süre içerisinde yapıya ruhsat alınması gerekiyor. İşte, kaçak yapıya ruhsat alma süresi!Kaçak yapıya ruhsat alma süresi!


Belediyeden ruhsat alınmadan başlanan yapılar, kaçak inşaat olarak nitelendiriliyor. Kanunen ruhsat alınamadan ruhsat alınmadan başlandığı veya ruhsat ve eklerine aykırı yapı yapıldığının tespit edilmesi halinde, yapı mühürlenerek inşaat durduruluyor.


Ruhsat alınmış yapılarda herhangi bir değişiklik yapılması da yeniden ruhsat alınmasına bağlı oluyor. Bu durumda; bağımsız bölümlerin brüt alanı artmıyorsa ve nitelik değişmiyorsa ruhsat, hiçbir vergi, resim ve harca tabi olmuyor. 


Kaçak yapının tespit edilmesiyle birlikte, inşaat çalışmalarını durdurma, yapı tatil zaptının yapı yerine asılmasıyla yapı sahibine tebliğ edilmiş sayılıyor. Bu tebliğ ile yapı sahibinin kaçak yapıya ruhsat alması gerekiyor. Peki, kaçak yapıya ruhsat alma süresi ne kadardır?


Kaçak yapıya ruhsat alma süresi!

Kaçak yapı olarak tespit edilen yapının, tespit tarihinden itibaren otuz gün içerisinde yapının ruhsatlandırılması ya da ruhsat eklerine uygun hale getirilmesi gerekiyor. 


Kusurların giderilmesi ya da ruhsatın alınması sonucunda yapıdan mühür kaldırılıyor ve inşaat çalışmaları devam ediyor. Aksi takdirde yapı sahibine cezai yaptırımlar uygulanıyor ve yapı yıkılıyor. Kaçak yapının cezası!


Öznur YASLI/Emlakkulisi.com


Geri Dön